Mẫu hợp đồng thuê lao công tạp vụ

Xã hội phát triển, kèm theo những dịch vụ khác sẽ phát triển theo, trong đó dịch vụ lao công, vệ sinh, dọn dẹp là điều không thể thiếu ở bất cứ nơi đâu: văn phòng, nhà ở, chung cư… Vì vậy khi bạn hoặc doanh nghiệp bạn cần thuê lao động tạp vụ, bạn cần có một mẫu hợp đồng thuê lao công tạp vụ đầy đủ thông tin, hợp lý, hợp pháp để thực hiện thương lượng. Bài viết này hãy cùng mình tìm hiểu thêm về mẫu hợp đồng thuê lao công tạp vụ nhé:

Thế nào là hợp đồng thuê lao công tạp vụ?

mẫu hợp đồng thuê lao công tạp vụ
mẫu hợp đồng thuê lao công tạp vụ

Hợp đồng nhân viên tạp vụ là sự thỏa thuận giữa 2 bên: bên thuê lao công (chủ doanh nghiệp) và người lao công (người lao động), nhân viên lao công sẽ thực hiện những công việc mà bên doanh nghiệp yêu cầu; và bên chủ doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán chi phí sau khi bên người lao động thực hiện đúng cam kết. Mọi thông tin, chi phí, thỏa thuận, thời gian đều được ghi đầy đủ trong bản hợp đồng.

→ Nên lưu ý gì khi soạn hợp đồng thuê lao công tạp vụ?

Khi soạn thảo hoặc đệ trình hợp đồng thuê người lao động tạp vụ, cần lưu ý một số điểm sau đây do hợp đồng này có giá trị pháp lý cao:

Hãy đảm bảo sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, súc tích trong hợp đồng để người đọc có thể hiểu rõ ý định của các bên.

Tất cả chi tiết trong hợp đồng phải chính xác. Các thông tin như thành phần tham gia, nội dung và điều kiện đàm phán cần được ghi chép và báo cáo một cách trung thực để bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Cần tránh lỗi chính tả và bố cục hợp đồng khó hiểu để đảm bảo tính chuyên nghiệp.

Bằng cách tuân thủ các nguyên tắc trên, bạn có thể đảm bảo soạn thảo được một hợp đồng chuẩn mực, không cần điều chỉnh, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

→ Lý do nên sử dụng hợp đồng thuê lao công tạp vụ?

Hợp đồng cung cấp dịch vụ tạp vụ được ký kết nhằm ghi lại thỏa thuận giữa các bên về việc cung ứng các dịch vụ tạp vụ. Bên cạnh đó, hợp đồng này còn mang giá trị pháp lý để bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia ký kết. Đồng thời, hợp đồng cung cấp dịch vụ tạp vụ cũng là cơ sở để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Mẫu hợp đồng thuê lao công tạp vụ

tải miễn phí mẫu hợp đồng thuê lao công tạp vụ
tải miễn phí mẫu hợp đồng thuê lao công tạp vụ

Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê lao công tạp vụ mà bạn nên tham khảo nhé:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

……., ngày… tháng… năm…

HỢP ĐỒNG THUÊ LAO CÔNG
(Số…../HĐT-…)

Căn cứ pháp luật:
Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ…;
Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.
Hôm nay , ngày…tháng…năm…, tại địa chỉ…chúng tôi gồm các bên:

II. BÊN THUÊ LAO CÔNG (BÊN A)
(Nếu là cá nhân):

Họ và tên:………………………………. Sinh năm:………

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:………………………………

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………..

(Nếu là tổ chức):

Tên công ty:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:………………….. Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà……………………. Sinh năm:………

Chức vụ:…………………….. Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….)

Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng……………

II. BÊN LAO CÔNG (BÊN B)
Họ và tên:………………………………. Sinh năm:………

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:………………………………

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………..

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng thuê lao công với những điều khoản dưới đây:

Điều 1.Nội dung của Hợp đồng

Bên thuê lao công và Bên ao công thỏa thuận về việc bên lao công thực hiện công việc dọn dẹp vệ sinh khu vực… của Công ty

Điều 2.Thời hạn và công việc phải làm

Thời gian thực hiện công việc từ ngày…tháng….năm….

-Làm việc từ 8h sáng đến 17h chiều, nghỉ các ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

-Thời gian làm việc có thể thay đổi theo thỏa thuận của các bên và theo nhu cầu công việc của bên A.

-Trường hợp Bên B nghỉ làm thì phải báo trước cho bên B ít nhất 15 ngày.

-Trường hợp nghỉ đột xuất, bên B phải báo trước cho bên A ít nhất 1 ngày và không được nghỉ quá 3 ngày, trừ trường hợp có lý do chính đáng hoặc nghỉ lễ, tết.

– Bên B có trách nhiệm hoàn thành công việc đầy đủ theo đúng yêu cầu cảu bên A

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên A

-Tạo điều kiện để bên lao công hoàn thành công việc được giao.

-Chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn phí dịch vụ cho bên B theo Điều 5  của Hợp đồng, và các khoản phụ cấp theo đúng quy định của pháp luật.

-Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B thực hiện không đúng yêu cầu công việc của bên A hoặc bên B có hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Hoàn thành công việc vệ sinh, dọn dẹp, không làm ảnh hưởng đến bất hoạt động bình thường của Công ty, các văn phòng lân cận hay bên thứ 3 nào đó.

– Cần cù, siêng năng trong công việc.

Được cung cấp đầy đủ các thiết bị vệ sinh, dọn dẹp, điện nước để thực hiện công việc.

-Nếu bên lao công làm hư hỏng , thất thoát tài sản Bên A hoặc bên thứ ba thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

-Chịu mọi chi phí đi lại, di chuyển đến nơi làm việc

-Được phụ cấp ăn trưa

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

-Mức lương cứng: …đồng/tháng

-Số tiền trên đã bao gồm:……; Chưa bao gồm:….

-Phương thức thanh toán: Tiền mặt

-Trả lương vào ngày mùng … hàng tháng.

Điều 6 .Trách nhiệm của các BÊN và xử lý vi phạm Hợp đồng

-Một trong các bên nếu không thực hiện đúng theo những quy định của hợp đồng sẽ phải chịu phạt 8% giá trị của hợp đồng.

-Bên lao công phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê lao công khi có thiệt hại do bên lao công gây ra.

Điều 7. Chấm dứt Hợp đồng

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

-Các bên thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng;

-Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi một trong các bên không hoàn thành các nghĩa vụ phải làm;

-Khi các bên thực hiện công việc trái quy định của pháp luật;

-Khi bên thuê lao công không thực hiện việc thanh toán cho bên lao công mà không báo trước trong thời hạn… ngày

-Khi bên lao công nghỉ mà không báo trước cho bên thuê lao công trong thời hạn …ngày

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp các Bên có tranh chấp về nội dung của Hợp đồng thì cấc Bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày một trong các Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia mà tranh chấp đó không được thương lượng giải quyết thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 9. Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành … bản, bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Bên thuê giữ ….bản, bên lao công giữ … bản.

….ngày…tháng…năm…

BÊN THUÊ LAO CÔNG(Ký và ghi rõ họ tên) BÊN LAO CÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Câu hỏi thường gặp về hợp đồng thuê lao công tạp vụ

câu hỏi thường gặp hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ
faq hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ

#1 Người lao động được ký bao nhiêu hợp đồng lao động?

Quy định của Điều 19 Luật Lao động năm 2019 cho phép người lao động ký kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động khác nhau, nhưng người lao động phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các cam kết đã giao kết.

Trong trường hợp này, việc tham gia các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động sẽ được điều chỉnh bởi các quy định của luật liên quan đến các lĩnh vực đó.

#2 Có được gia hạn HĐLĐ bằng phụ lục HĐLĐ không?

Theo quy định tại Điều 22 Luật Lao động năm 2019, phụ lục hợp đồng lao động có thể quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung nhiều điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được thay đổi thời hạn của hợp đồng. Do đó, người lao động và người sử dụng lao động không thể gia hạn hợp đồng lao động thông qua việc bổ sung các điều khoản vào phụ lục hợp đồng.

Cần lưu ý một số điểm khi thực hiện và sửa đổi hợp đồng lao động. Nếu phụ lục có nhiều điều khoản hoặc điều khoản dẫn đến cách hiểu khác với nội dung hợp đồng, thì áp dụng theo nội dung hợp đồng. Khi phụ lục sửa đổi, bổ sung nhiều điều khoản của hợp đồng, phải thể hiện rõ nội dung điều khoản bị sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

#3 Hợp đồng lao động tạp vụ có thời hạn bao lâu?

Cũng giống như một số hợp đồng lao động khác, đối với hợp đồng lao động tạp vụ sẽ có 3 hình thức khác nhau, bạn tham khảo dưới đây nhé:

  1. HĐLĐ tạp vụ không xác định thời gian
  2. HĐLĐ tạp vụ xác định thời gian (từ tháng 13 đến 36 tháng)
  3. HĐLĐ tạp vụ xác định thời vụ (dưới 12 tháng)

>> TẢI MIỄN PHÍ MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ LAO CÔNG TẠP VỤ

☑️ Mời bạn xem thêm nhiều bài viết khác:

Hi vọng rằng qua bài viết về mẫu hợp đồng thuê lao công tạp vụ này sẽ giúp cho bạn có thêm mẫu để sử dụng khi trao đổi lao động giữa doanh nghiệp và người lao động. Nếu bạn có thắc mắc gì, hãy bình luận để mình cùng tham khảo nhé, cám ơn bạn đã theo dõi.

VietCham Singapore

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *