Mẫu hợp đồng nhân viên Marketing

Bất cứ một vị trí nào trong doanh nghiệp đều cần có hợp đồng với nhân viên. Việc này vừa đảm bảo quyền lợi của hai bên cũng như là cơ sở pháp lý để tiến hành các thủ tục liên quan. Vậy trong bài viết dưới đây, Vietcham sẽ chia sẻ đến bạn mẫu hợp đồng nhân viên Marketing để bạn đọc có thể tham khảo.

Hợp đồng nhân viên Marketing là gì?

Hợp đồng nhân viên Marketing là hợp đồng dành cho nhân viên chạy quảng cáo cho doanh nghiệp. Hợp đồng này là ký kết giữa hai bên khi đã thỏa thuận xong về quyền lợi cũng như là những trách nhiệm liên quan.

hợp đồng nhân viên marketing
hợp đồng nhân viên marketing cho nhân viên full – time, part – time

Mẫu hợp đồng có thể làm dưới dạng thuê ngoài và có thể làm remote hoặc part – time hoặc full – time tại văn phòng tùy theo yêu cầu của công ty.

Thời hạn của hợp đồng nhân viên Marketing

Với hợp đồng nhân viên Marketing thì có thể chọn ký một trong 02 loại hợp đồng sau:

  • Hợp đồng không xác định thời hạn: Nếu thời gian thực hiện công việc theo hợp đồng lao động nhiều hơn 36 tháng.
  • Hợp đồng xác định thời hạn: Nếu như thời gian thực hiện công việc theo hợp đồng lao động từ 36 tháng trở xuống.
thời hạn của hợp đồng nhân viên marketing
thời hạn của hợp đồng nhân viên marketing

Còn đối với hợp đồng dịch vụ thì các bên sẽ tự thỏa thuận thời hạn dựa trên Bộ luật Dân sự 2015 không giới hạn về nội dung.

Mẫu hợp đồng nhân viên Marketing

hợp đồng nhân viên mkt mẫu
hợp đồng nhân viên mkt mẫu cho bạn tham khảo

Dưới đây là mẫu hợp đồng nhân viên Marketing để bạn có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm ……

HỢP ĐỒNG NHÂN VIÊN MARKETING

Số: ……………..

– Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 24/11/2015;

– Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên,

Hợp đồng nhân viên Marketing này (sau đây gọi là “Hợp đồng”) được xem là hợp đồng dịch vụ được ký kết tại………………………………………….. và bởi các bên:

BÊN A: ………………………………………………………………..…………

Đại diện:……………………………… Chức vụ:………………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………….………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………….

(Sau đây gọi là bên sử dụng dịch vụ)

BÊN B: ……………….………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: …………………….

Quê quán: ………………………..………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………….……………………………………..

Điện thoại: ………………………………….. Email: ………………………….

Số CMND:…………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp:…………………

(Sau đây gọi là cộng tác viên)

Sau khi thỏa thuận, hai bên nhất trí ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều 1: Công việc theo hợp đồng

1. Loại hợp đồng: Hợp đồng nhân viên Marketing

2. Thời hạn hợp đồng (1): ………………………………..……………………..

3. Địa điểm làm việc (2): …………………….…………………..………………

4. Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………

Điều 2: Thời giờ làm việc

1. Thời gian làm việc (3):………………………………………………………..

3. Chế độ nghỉ ngơi (4):………………………………………………………….

4. Do tính chất công việc, nhu cầu kinh doanh hay nhu cầu của tổ chức/bộ phận, Công ty có thể cho áp dụng thời gian làm việc linh hoạt.

5. Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc.

Điều 3: Quyền lợi

1. Thù lao (5): …………………………………………………………………….

Bằng chữ: ……………………………………………………………………….

2. Khen thưởng: Nhân viên được khuyến khích bằng vật chất và tinh thần khi có kết quả làm việc hiệu quả theo đánh giá của đơn vị.

3. Bảo hộ làm việc (6): …………………………………………………………..

4. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản/Tiền mặt.

5. Ngày thanh toán (7): …………………………………………………………

6. Yêu cầu bên sử dụng cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

7. Thay đổi điều kiện cộng tác vì lợi ích của bên sử dụng mà không nhất thiết phải chờ ý kiến, nếu việc chờ ý kiến gây thiệt hại cho bên sử dụng, nhưng phải báo ngay cho bên sử dụng;

8. Yêu cầu bên sử dụng thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Điều 4: Nghĩa vụ

1. Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thỏa thuận khác.

2. Không giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên sử dụng.

3. Bảo quản và giao lại cho bên sử dụng tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.

4. Báo cho bên sử dụng về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không đảm đảm chất lượng để hoàn thành công việc;

5. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc.

6. Bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

7. Đóng các khoản thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Quyền hạn của bên sử dụng

1. Yêu cầu nhân viên Marketing thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thỏa thuận khác.

2. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu nhân viên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ.

3. Được phép tạm giữ lương trong trường hợp nhân viên chưa hoàn thành các công việc được giao hoặc chưa giao trả tài sản của công ty (thiết bị, công cụ làm việc, trang phục…) sau khi kết thúc công việc.

4. Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình nếu nhân viên vi phạm pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

Điều 6: Nghĩa vụ của bên sử dụng

1. Cung cấp cho nhân viên thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc. Đảm bảo việc làm cho nhân viên theo Hợp đồng đã ký.

2. Thanh toán tiền đầy đủ và đúng hạn.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

1. Các trường hợp chấm dứt

a) Hoàn thành công việc theo hợp đồng.

b) Một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng (8).

2. Thời hạn báo trước

– Ít nhất (9)……..ngày làm việc.

– Trong trường hợp vi phạm thời gian báo trước: Bên vi phạm phải bồi thường cho bên còn lại ít nhất (10) ……… theo hợp đồng này.

Điều 8: Điều khoản chung

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhân viên và bên sử dụng có thể thỏa thuận lại nội dung của hợp đồng theo thực tế làm việc phù hợp với pháp luật

2. Trong trường hợp có bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của hợp đồng này bị vô hiệu hoặc không thể thực hiện theo quyết định, phán quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì các điều khoản và quy định còn lại của hợp đồng vẫn có giá trị hiệu lực đối với các bên.

3. Những vấn đề không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của pháp luật dân sự.

4. Hợp đồng này được lập thành …… bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….. bản chịu trách nhiệm thực hiện.

NHÂN VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

LINK TẢI MẪU HỢP ĐỒNG

☑️ Mời bạn xem thêm nhiều bài viết khác:

Trên đây, Vietcham đã gửi đến bạn đọc nội dung về mẫu hợp đồng nhân viên Marketing. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho quý bạn đọc thông tin hữu ích. Nếu có thắc mắc hay cần tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

VietCham Blog

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *