[TẢI FREE] Mẫu Biên Bản Nghiệm Thu Công Trình

Đối với một công trình xây dựng, việc sử dụng biên bản nghiệm thu công trình là một việc rất cần thiết và giúp đảm bảo cho cả 2 bên. Vậy nếu bạn đang tìm kiếm một biên bản nghiệm thu công trình chuẩn chỉnh, hãy cùng tìm hiểu ngay bài viết này dưới đây nhé, cùng xem nào:

Biên bản nghiệm thu công trình là gì?

Biên bản nghiệm thu công trình là một tài liệu được lập ra để thẩm định, thu nhận hoặc xác nhận đã kiểm tra chất lượng công trình hoặc các hạng mục thi công lắp đặt tại công trình/dự án xây dựng.

mẫu biên bản nghiệm thu công trình
mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Quá trình nghiệm thu có thể được thực hiện bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bởi doanh nghiệp, thậm chí của cá nhân dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công. Từ kết quả nghiệm thu này sẽ biết được công trình có đủ chất lượng, kỹ thuật để được đưa vào sử dụng hay không.

Biên bản nghiệm thu công trình không chỉ là tài liệu pháp lý mà còn là căn cứ quan trọng để xác nhận chất lượng công trình, đảm bảo an toàn và tiêu chuẩn kỹ thuật.

→ Một số giấy tờ để làm nghiệm thu công trình hoàn chỉnh

Việc nghiệm thu một công trình bạn cần phải có giấy tờ cụ thể, không thể nói vu vơ hoặc xử lý công việc một cách cảm tính, không rõ ràng. Mình đã tìm hiểu qua các dự án công trình, và dưới đây là một số giấy tờ mình thường thấy khi nghiệm thu công trình như:

một số giấy tờ để làm nghiệm thu công trình hoàn chỉnh
một số giấy tờ để làm nghiệm thu công trình hoàn chỉnh
 1. Hợp đồng xây dựng
 2. Hồ sơ thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị
 3. Bản vẽ hoàn công công trình
 4. Kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị
 5. Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng (căn cứ theo Hợp đồng hoặc theo pháp luật)
 6. Nhật ký thi công
 7. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng
 8. Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng

Các giấy tờ này không chỉ là cơ sở pháp lý mà còn là bằng chứng cụ thể, minh chứng cho quá trình thi công, đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy định kỹ thuật.

→ Có bao nhiêu loại biên bản nghiệm thu công trình?

Trong quá trình xây dựng, có nhiều loại biên bản nghiệm thu công trình được sử dụng tùy thuộc vào từng giai đoạn, từng hạng mục công trình. Dưới đây là một số loại biên bản nghiệm thu phổ biến:

Loại biên bản nghiệm thu Mô tả
Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình Được lập khi toàn bộ công trình đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào sử dụng hoặc vận hành.
Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình Lập khi kiểm tra và xác nhận khối lượng các hạng mục công trình theo yêu cầu trong hợp đồng.
Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình Xác nhận từng hạng mục công trình sau khi hoàn thành, đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật.

→ Biên bản nghiệm thu công trình nên có nội dung gì?

nội dung biên bản nghiệm thu công trình
nội dung biên bản nghiệm thu công trình

Bạn sẽ bắt gặp có rất nhiều nội dung khác nhau tùy theo từng công trình hoặc hạng mục công trình trong thực tế làm việc. Tuy nhiên, sẽ có một số nội dùng bắt buộc phải có trong quá trình nghiệm thu. Dưới đây là 6 nội dung cần thiết mà bạn cần tham khảo ở mẫu biên bản nhé:

 1. Tên công trình và các hạng mục công trình
 2. Tên và thông tin cá nhân thuộc bộ phận trực tiếp nghiệm thu
 3. Đơn vị thi công
 4. Người hoặc đơn vị giám sát
 5. Chủ đầu tư/chủ nhà
 6. Thời gian nghiệm thu

Mẫu Biên bản nghiệm thu công trình theo từng loại nghiệm thu

# Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

Dưới đây là mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình mà bạn nên tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….. , ngày ……. tháng …… năm ……….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình:………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng:………………………………………………………………………………….

3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cơ sở sản xuất):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị cung ứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ:

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị thi công xây dựng (nếu có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

4. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:…………..giờ, ngày ………tháng ………. năm …………………………………………

Kết thúc:…………..giờ, ngày ………tháng ………. năm ……………………………………….

5. Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Các tài liệu gồm có:

Hồ sơ công nghệ, thiết kế thi công lắp đặt thiết bị;

Bản vẽ hoàn công công trình;

Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

Nhật ký thi công;

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng;

Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải;

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): [ Nêu rõ chất lượng của từng hạng mục (lò gạch) theo tiêu chuẩn xây dựng, đánh giá mức độ đảm bảo an toàn khi vận hành sản xuất…]

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

c) Các ý kiến khác: [Nêu các vấn đề cần lưu ý hoặc các tồn tại cần khắc phục khi vận hành sản xuất, thời gian bảo hành, bảo trì…]

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

6. Kết luận: [ Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có]

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THIẾT KẾ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT THI CÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CHÍNH THI CÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KÝ HỢP ĐỒNG DỰ ÁN

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

👉👉👉 TẢI MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN CHỈNH CÔNG TRÌNH TẠI ĐÂY

# Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình

Bạn nên tham khảo mẫu mẫu nghiệm thu khối lượng công trình ở đây nhé:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

– Công trình: ………………………………………

– Số Biên bản nghiệm thu: 01/BBNT/DG-HL

– Ngày nghiệm thu: …/…/…

– Khối lượng thực hiện: từ ngày….tháng….năm….đến ngày…tháng….năm….

I. CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU:

1. Đại diện: …………………………………………… (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………. Chức vụ:

– Ông: ……………………………………. Chức vụ:

2. Đại diện nhà thầu thi công: ……………………………………………………………

– Ông: ……………………………………. Chức vụ:

– Ông: ……………………………………. Chức vụ:

II. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

TT NỘI DUNG

CÔNG VIỆC

QUY CÁCH KÍCH THƯỚC ĐVT KHỐI LƯỢNG Ghi Chú
RỘNG SÂU CAO

Khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán.

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

👉👉👉 TẢI MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH TẠI ĐÂY

Ngoài mẫu trên, mình có viết một bài chia sẻ chi tiết về biên bản nghiệm thu khối lương cho các công việc không chỉ công trình. Bạn xem thêm tại đây nhé.

# Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình

Cuối cùng thì bạn nên tham khảo mẫu biên bản nghiệm thu từng hạng mục công trình nhé:

Tên Chủ đầu tư        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày………. tháng………. năm………..

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

1. Hạng mục công trình:………………………..…………………..

2. Địa điểm xây dựng: ………………………………

3. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a) Phía chủ đầu tư: ………………………………………………

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………

– Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư: ………………………

b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình: ………………………

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………

– Người phụ trách thi công trực tiếp: ………………………

c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trìnhtham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình: ………………………

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………

– Chủ nhiệm thiết kế: ………………………

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu :

Bắt đầu:  ………. ngày……….. tháng………. năm………

Kết thúc:……….  ngày……….. tháng………. năm………

Tại: …………………………………………………………..

5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng:

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

………………………………………………

………………………………………………

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật)

………………………………………………

………………………………………………

c) Các ý kiến khác nếu có.

6.  Kết luận :

– Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có.

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ
NHÀ THẦU THIẾT KẾ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

NHÀ THẦU THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

👉👉👉 TẢI MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TẠI ĐÂY

* Bài viết này có tham khảo thông tin tại luatvietnam

☑️ Mời bạn xem thêm nhiều bài viết khác:

Vậy là bạn đã có được các mẫu biên bản nghiệm thu công trình hoàn chỉnh để có thể hỗ trợ công việc của mình rồi. Hi vọng nó sẽ giúp ích nhiều cho công việc của bạn. Hãy tiếp tục theo dõi tin tức hay tại VietCham nhé, cám ơn bạn đã đọc.

VietCham

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *