cách đăng ký tạm trú online

Cách đăng ký tạm trú online

Trước đây việc đăng ký tạm trú khá là phức tạp và mất thời gian. Nhưng hiện nay để có thể tiết kiệm được thời gian thì người dân có thể đăng ký tạm trú online tại Cổng Dịch vụ công quản lý cư trú hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Vậy cách đăng...

[thủ tục] thành lập công ty cổ phần

[THỦ TỤC] Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Công ty cổ phần chính là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay. Và cũng là loại hình doanh nghiệp duy nhất có quyền phát hành cổ phiếu và tham gia huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Vậy khi thành lập công ty cổ phần cần thủ tục như thế nào,...