Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động: Qui Trình Và Tải Mẫu Free

Hợp đồng lao động là một phần quan trọng trong quan hệ lao động, điều chỉnh quyền lợi và nghĩa vụ của cả người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, có những tình huống mà việc chấm dứt hợp đồng lao động là không thể tránh khỏi, vì thế chúng ta sẽ cần mẫu chấm dứt hợp đồng làm động cho các trường hợp này. Trong bài viết này, VietCham sẽ cùng bạn tìm hiểu về những trường hợp nào quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, người nào có quyền ban hành quyết định chấm dứt HĐLĐ, cũng như mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động nhé:

Chấm dứt hợp đồng lao động là gì?

Khái niệm chấm dứt hợp đồng lao động có nghĩa là việc ngưng, kết thúc một mối hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người đang lao động. Việc chấm dứt hợp đồng lao động đảm bảo theo quy định của pháp luật.

khái niệm chấm dứt hợp đồng lao động
khái niệm chấm dứt hợp đồng lao động

Có rất nhiều lý do từ cá nhân đến tổ chức mà người lao động muốn ngừng hợp đồng lao động hoặc ngược lại người sử dụng lao động muốn ngừng. Và sẽ có rất nhiều trường hợp, mình cùng nhau tìm hiểu kĩ ở dưới đây bạn nhé:

→ Những trường hợp nào quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

1. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động

Theo Bộ luật lao động 2019, một trong những trường hợp quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là khi công việc được giao theo hợp đồng đã hoàn thành.

Trường hợp này thường xảy ra khi một dự án cụ thể hoặc một công việc nhất định đã kết thúc theo đúng thời hạn quy định trong hợp đồng lao động. Khi công việc đã hoàn thành, việc chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận giữa hai bên.

hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động
hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động

2. Người lao động chủ động đơn phương chấm dứt

Người lao động cũng có quyền chấm dứt hợp đồng lao động theo những trường hợp cụ thể. Điều 34 của Bộ luật lao động 2019 quy định rõ các trường hợp mà người lao động có thể chủ động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bao gồm:

  • Người lao động phạm tội theo quy định pháp luật: Trường hợp này áp dụng khi người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định tại khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
  • Người lao động là người nước ngoài bị trục xuất: Nếu người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Người lao động chết hoặc bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự: Trường hợp này áp dụng khi người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.

3. Người sử dụng lao động chủ động đơn phương chấm dứt

Ngoài ra, người sử dụng lao động cũng có quyền chấm dứt hợp đồng lao động theo những trường hợp cụ thể. Các trường hợp này được quy định rõ trong Điều 34 của Bộ luật lao động 2019 và bao gồm:

  • Thời gian hợp đồng lao động đã hết: Trường hợp này quá rõ ràng là thời gian sử dụng lao động đã hết, tùy thuộc vào 2 bên có muốn tiếp tục ký kết thời hạn mới hay không? Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật lao động 2019.
  • Ở một số dạng công việc đặc thù, khi người lao động đã hoàn thành công việc và người sử dụng không cần phải gia hạn thì có thể kết thúc hợp đồng.
  • Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

→ Người nào có quyền ban hành quyết định chấm dứt HĐLĐ?

Quyền quyết định chấm dứt hợp đồng lao động không chỉ đơn thuần nằm ở một bên mà phải tuân theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận giữa hai bên. Quyền này được phân chia rõ ràng giữa người lao động và người sử dụng lao động.

người có quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động
người có quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Theo quy định của Bộ luật lao động 2019, quyền quyết định chấm dứt hợp đồng lao động được phân chia như sau:

  • Người lao động: Người lao động có quyền chấm dứt hợp đồng lao động theo những trường hợp cụ thể quy định tại Điều 34 của Bộ luật lao động 2019.
  • Người sử dụng lao động: Người sử dụng lao động cũng có quyền chấm dứt hợp đồng lao động theo những trường hợp cụ thể quy định tại Điều 34 của Bộ luật lao động 2019.

Quyền này không thể được thực hiện một cách tự ý mà phải tuân theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận giữa hai bên.

→ Tại sao nên dùng mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, giữa người sử dụng lao động và người lao động nên có một văn bản làm chứng việc này, đảm bảo thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động giữa 2 bên được rõ ràng, minh bạc và tuân thủ theo pháp luật.

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

mẫu chấm dứt hợp đồng lao động thumbnail
mẫu chấm dứt hợp đồng lao động thumbnail

Sau khi đã tìm hiểu rõ về qui định, đối tượng trong việc kết thúc HĐLĐ, bạn có thể tham khảo mẫu chấm dứt hợp đồng lao động ở dưới đây để làm theo đúng thủ tục nhé:

CÔNG TY ……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Số:…./20…/QĐ-……

……., ngày…..tháng….năm…….

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chấm dứt hợp đồng lao động

————–

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………

– Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 2002;

– Căn cứ Hợp đồng lao động số…………………………………………….;

– Căn cứ Quyết định …………………………………………………………;

– Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số của ……………, đối với Ông/bà….;

– Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông/bà………, là cán bộ/công nhân viên thuộc phòng …………………………………………………………….;

Lý do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, hết thời gian theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia hạn…)………………………………; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kể từ ngày …../…./20…..

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Văn Ađược chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các PhòngBanliên quan và Ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định thi hành.

– Cá nhân Ông/bà………………….;

– Công đoàn Công ty;

– Phòng TC & NS;

– Lưu VP, HS

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

(ký và ghi rõ họ tên)

👉👉👉 TẢI MẪU CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI ĐÂY

☑️ Mời bạn xem thêm nhiều bài viết khác:

Vậy là bạn đã tìm hiểu được qui trình, cách xử lí khi chấm dứt hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động trong quá trình làm việc. Ngoài ra, mình cũng đã chia sẻ mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoàn chỉnh, hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong công việc nhé. Tiếp tục theo dõi những thông tin hữu ích về khởi nghiệp, kinh doanh tại VietCham, cám ơn bạn đã đọc.

VietCham

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *