[nên biết] thuế thu nhập doanh nghiệp ở singapore

[NÊN BIẾT] Thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore

Chúng ta đều biết đến thuế thu nhập cá nhân và một loại thuế không thể thiếu trong các doanh nghiệp chính là thuế thu nhập doanh nghiệp, đây là loại thuế được quan tâm nhiều nhất. Vậy hãy cùng Vietcham tìm hiểu sâu hơn về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore trong bài viết dưới đây.

1. Tổng quát về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore

Tại Singapore thì mức thuế thu nhập của doanh nghiệp là 17%, áp dụng cho cả doanh nghiệp nội địa và nước ngoài. Chính phủ Singapore mang đến nhiều cách tiếp cận, nhiều chính sách phát triển để có thể thu hút được nhiều nhà đầu tư và doanh nhân nước ngoài.

singaporeChỉ riêng với mức thuế suất thì cũng đã đủ để cho Singapore duy trì được vị thế của mình là một trong những hệ thống thuế tốt nhất trên thế giới.

Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính dựa trên nguồn thu nhập và tức là thu nhập chỉ bị đánh thuế khi và chỉ khi được phát sinh từ Singapore hoặc là được chuyển đến Singapore từ nước ngoài.

1.1 Đối tượng cho mục đích thuế ở Singapore

Khi một công ty được xem là đối tượng cư trú là khi công ty đó được kiểm soát và quản lý tại Singapore.

Hoạt động kiểm soát và quản lý của một công ty là gồm hoạt động chiến lược và quá trình ra quyết định. Vậy nên nếu như công ty triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị chủ yếu ở bên Singapore thì công ty đó là đối tượng cư trú dù hoạt động tạo thu nhập có được thực hiện ở một số quốc gia khác nhau.

Còn nếu xét ở góc độ ngược lại, những vấn đề chiến lược của công ty được tiến hành ở những quốc gia khác không phải Singapore, thì công ty đó không được xem là đối tượng cư trú tại Singapore.

Đối tượng

Đối tượng cư trú sẽ được hưởng nhiều lợi ích hơn về thuế, gồm:

 • Có chương trình giảm thuế cho công ty khởi nghiệp
 • Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức, thu nhập từ dịch vụ nước ngoài và lợi nhuận được tạo ra từ những chi nhánh nước ngoài khi đáp ứng một số điều kiện nhất định
 • Hưởng lợi từ 80 hiệp định toàn diện và sẽ tránh đánh thuế 2 lần.

1.2 Thu nhập tính thuế ở Singapore

Một công ty sẽ bị đánh thuế ở những dạng thu nhập sau đây:

 • Thu nhập từ hoạt động kinh doanh
 • Thu nhập từ việc đầu tư như là cổ tức, tiền lãi cho vay hoặc là tiền cho thuê
 • Thu nhập đến từ bản quyền hoặc là tài sản
 • Những loại thu nhập khác mang tính chất doanh thu

thu nhập tính thuế tại singapore

Và ngoài ra, thu nhập nước ngoài khi được nhận tại Singapore cũng bị đánh thuế và sẽ được chia thành 3 loại là: Cổ tức; Thu nhập từ chi nhánh nước ngoài và Thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ ở nước ngoài.

1.3 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore

Hiện nay thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore là 17%. Vào năm 1997 thì tỉ lệ này cao hơn nhiều và với mức thuế suất là 26%, và liên tục bị cắt giảm.

income tax

Tuy nhiên thì tỷ lệ này không phản ánh số thực tế phải nộp với doanh nghiệp. Bởi Singapore cung cấp những chương trình, chính sách miễn giảm và ưu đãi thuế mà có thể khai thác và số thực tế phải nộp sẽ thấp hơn so với thực tế.

1.4 Năm đánh giá và năm tài chính ở Singapore

năm đánh giá và năm tài chính

Thường thu nhập của một công ty Singapore trong năm tài chính sẽ được đánh giá và tính thuế vào năm sau và được gọi là năm đánh giá.

Một năm tài chính sẽ kéo dài 12 tháng. Và để quyết định một năm tài chính thì cơ quan thuế sẽ xem xét ngày kết thúc. Ngày kết thúc sẽ thay đổi bởi doanh nghiệp. Hãy xem bảng dưới đây để hiểu rõ hơn về năm tài chính và năm đánh giá.

Ngày kết thúc năm tài chính Năm tài chính Năm đánh giá thuế
31/03 hằng năm 1/4/2019 – 31/3/2020 2021
30/06 hằng năm 1/7/2019 – 30/6/2020 2021
31/12 hằng năm 1/1/2020 – 31/12/2020 2021

2. Điều ước thuế ở Singapore

Điều ước thuế giữa 2 quốc gia là thỏa thuận để xác định thu nhập kiếm được sẽ được tính thuế như thế nào bởi chính quyền của mỗi quốc gia khi một công ty tiến hành việc kinh doanh của cả 2 nước. Những lợi ích và mục tiêu của Hiệp ước thuế thu nhập là để giúp doanh nghiệp tránh bị đánh thuế 2 lần trên thu nhập của họ.

Điều ước thuế ở singapore

Hiện tại Singapore đã ký kết hiệp ước thuế với hơn 50 quốc gia và nó sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Những hiệp ước này cho thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính phủ Singapore để có thể tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và kinh doanh ở đây.

3. Ưu đãi về thuế cho các công ty ở Singapore

Doanh nghiệp có thể tận dụng những chương trình ưu đãi dưới đây để giảm bớt đi những khoản thuế doanh nghiệp cần phải đóng. Bao gồm những chương trình ưu đãi sau:

3.1 Chương trình miễn giảm thuế cho các công ty khởi nghiệp

Chương trình này được thành lập đầu tiên vào năm 2005 với mục đích là thu hút những doanh nhân và những nhà đầu tư đến Singapore. Phương án này chỉ nhắm đến những công ty đang trong giai đoạn mới bắt đầu hình thành. Nó sẽ giúp cho doanh nghiệp là miễn thuế một phần hoặc là toàn bộ.

chương trình miễn giảm thuế

Công ty sẽ đủ điều kiện cho chương trình này trong 3 năm đầu tiên kể từ khi thành lập khi thỏa mãn những điều kiện sau:

 • Công ty thành lập tại Singapore
 • Là đối tượng cư trú cho mục đích thuế tại Singapore
 • Không quá 20 cổ đông và tất cả đều là cá nhân và trực tiếp nắm cổ phần dưới tên riêng của mình; hoặc là ít nhất một cá nhân đang nắm giữ không dưới 10% cổ phần phổ thông.

Những công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hoặc là buôn bán hay là đầu tư bất động sản sẽ không được tham gia hưởng lợi từ chương trình này.

Nếu như là công ty mới thành lập, đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên thì sẽ được miễn 75% mức thuế áp dụng lên thu nhập chịu thuế là S$100.000 đầu tiên và sẽ tiếp tục được miễn 50% mức thuế áp dụng lên thu nhập chịu thuế S$100.000 tiếp theo. Và điều này có nghĩa là mức thuế thực tế đối với $100.00 đầu tiên là 4.25% và 8.5% đối với $100.000 tiếp theo.

3.2 Chương trình miễn thuế một phần (PTE) cho công ty

Chương trình này áp dụng cho tất cả công ty ở Singapore không thuộc đối tượng hưởng lợi từ chương trình miễn giảm thuế cho các công ty khởi nghiệp. Hoặc cũng có thể sau khi chương trình miễn giảm thuế cho công ty khởi nghiệp kết thúc thì công ty bạn có thể tiếp tục tham gia chương trình miễn thuế một phần từ năm thứ 4 trở đi.

chương trình miễn thuế một phần

Với chương trình này công ty sẽ được hưởng miễn trừ sau:

 • Miễn 75% mức thuế áp dụng đối với S$10.000 thu nhập chịu thuế đầu tiên
 • Miễn 50% với mức thuế áp dụng đối với khoản thu nhập chịu thuế $ 190.000 tiếp theo.

Cụ thể:

Thu nhập chịu thuế (S$) Mức thuế suất thực tế
0 – 10.000 4,25%
10.001 – 200.000 8,5%
Trên 200.000 17%

3.3 Hoàn thuế hàng năm

Vào mỗi năm thì công ty bạn sẽ được hoàn thuế theo mức quy định của Chính Phủ ban hành theo từng năm. Chính sách này sẽ được áp dụng từ năm 2013 và tiếp tục gia hạn theo từng năm. Đối với năm 2020, tất cả các công ty Singapore được hoàn thuế ở mức 25%.

hoàn thuế hàng năm

3.4 Chương trình miễn thuế cho thu nhập từ nước ngoài

Theo như IRAS (Cơ quan quản lý doanh thu nội địa của Singapore), cổ tức và những thu nhập dịch vụ từ nước ngoài, lợi nhuận của những chi nhánh nước ngoài hoàn toàn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

miễn thuế thu nhập từ nước ngoài

Bên cạnh đó, nếu như bạn muốn chuyển nguồn thu nhập từ nước ngoài về Singapore mà vẫn muốn được miễn thuế thì công ty bạn cần phải đáp ứng yêu cầu sau:

 • Thu nhập đã đánh thuế ở nước ngoài trước khi được chuyển về Singapore
 • Thuế suất chịu từ nước ngoài phải đạt ít nhất là 15% khi chuyển về Singapore

3.5 Hiệp ước tránh đánh thuế 2 lần

Việc đánh thuế 2 lần trên cùng 1 loại thu nhập sẽ ảnh hưởng đến thương mại quốc tế. Và để giải quyết được vấn đề này thì cần phải tham gia ký kết các hiệp định để tránh bị đánh thuế 2 lần đối với hơn 80 quốc gia. Những chính sách này sẽ hỗ trợ xóa bỏ được hoàn toàn thực trạng thuế không công bằng.

hiệp ước tránh đánh thuế 2 lần

Từ 2009 trở đi những công ty hoạt động tại các quốc gia chưa ký kết DTA với Singapore thì có thể yêu cầu khấu trừ khoản thuế đơn phương cho các khoản thuế thanh toán cho chính phủ nước ngoài.

4. Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore khá là đơn giản. Theo như IRAS bạn sẽ được yêu cầu chuẩn bị và nộp tờ khai ước tính mức thu nhập chịu thuế dự kiến và tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp.

kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập chịu thuế dự kiến (ECI) được hiểu là ước tính thu nhập chịu thuế sau khi các khoản chi phí cho phép đã khấu trừ. Công ty sẽ có 3 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính để nộp ECI. Nếu như doanh thu hàng năm của bạn không cao hơn 5 triệu đô la ở Singapore và ECI của bạn là không có lợi nhuận hoặc là lỗ trong năm đánh giá thì bạn không bắt buộc phải nộp ECI ngay khi bạn nhận được thông báo IRAS yêu cầu kê khai thuế.

 • Mẫu C hoặc là Mẫu C – S là công cụ để bạn có thể khai báo thu nhập thực tế của mình. Để có thể hoàn thành việc nộp mẫu C thì bạn cần phải đính kèm những tính toán thuế, báo cáo tài chính và các tài liệu hỗ trợ khác đi kèm.
 • Mẫu C – S chỉ dành cho những công ty nhỏ đủ điều kiện và được đơn giản hóa hơn nhiều nhờ vào yêu cầu khai báo ít thông tin hơn và không cần phải nộp tài liệu trừ khi được yêu cầu,

Ngày đáo hạn để nộp 1 trong 2 mẫu này là 30 tháng 11 nếu như bạn chọn nộp qua bản giấy, 15/12 nếu như bạn nộp hồ sơ điện tử. Và lưu ý rằng việc kê khai trực tuyến này là bắt buộc với các công ty từ năm đánh giá (YoA) 2020 trở đi.

☑️ Mời bạn xem thêm nhiều bài viết khác:

Trên đây Vietcham đã mang đến cho bạn thông tin về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore và những thông tin liên quan. Hy vọng với những nội dung trên bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức và hiểu thêm về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore. Nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

VietCham Blog

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *