Mẫu đơn xin nghỉ sinh / thai sản

Đơn xin nghỉ thai sản là một trong những giấy tờ quan trọng nhằm để xác định thời gian bắt đầu nghỉ của người lao động tại Công ty. Mẫu đơn này thể hiện việc xin nghỉ hưởng chế độ hợp pháp của người lao động đối với tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động. Dưới đây Vietcham sẽ chia sẻ đến bạn một số mẫu đơn xin nghỉ thai sản được sử dụng phổ biến và chuẩn xác để bạn tham khảo.

Tại sao nên làm đơn xin nghỉ thai sản

Đơn xin nghỉ thai sản được xem là giấy tờ rất quan trọng với người lao động, bởi không chỉ mang tính chất thông báo cho doanh nghiệp mà còn đảm bảo về quyền lợi về sau của người lao động. Hưởng các chế độ theo đúng quy định của pháp luật. Vậy nên việc nộp đơn xin nghỉ thai sản rất cần thiết và yêu cầu cần phải có.

làm đơn xin nghỉ thai sảnThời gian nộp đơn xin nghỉ thai sản

Lao động nữ mang thai có thể lựa chọn cho mình thời gian nghỉ thai sản. Tuy nhiên thì thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản sẽ cần phải tuân thủ thời gian nghỉ theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội.

thời gian nộp đơn xin nghỉ thai sản

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1, Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian nghỉ chế độ thai sản như sau: “Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng”.

Các mẫu đơn xin nghỉ thai sản hiện nay

Dưới đây là một số mẫu đơn xin nghỉ thai sản được sử dụng phổ biến hiện nay:

→ Mẫu đơn xin nghỉ thai sản – số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty ……………(1)

– Phòng hành chính nhân sự

                 –  Trưởng bộ phận …………..……… (2)

Tên tôi là:………………………..……..…………………………Sinh ngày…………………….

Chức vụ:………………………………………………….….. Vị trí công tác:…………………….

Số CCCD/CMND:……………………… Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………..

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay, tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Ngày dự kiến sinh là…..

Để đảm bảo sức khỏe và có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho việc sinh con, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./….đến ngày……/…../…..(3)

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……………………..(4) hiện đang công tác tại………………(5).

Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc đúng thời hạn và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc:…………………………………………………………………………………………………….

 

………., ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

→ Mẫu đơn xin nghỉ thai sản – số 2

TÊN CƠ QUAN                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————–

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:……………………

Tên tôi là:………………………..……..…………………………Sinh ngày…………………….

Chức vụ:………………………………………………….….. Vị trí công tác:…………………….

Số CCCD/CMND:……………………. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………..

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho………………………………………………hiện đang công tác tại……………………………………………

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc:…………………………………………………………………………………………………….

 

………., ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

→ Mẫu đơn xin nghỉ thai sản dành cho giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***——–

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN

Kính gửi: – Phòng giáo dục và đào tạo huyện …………

     – Ban giám hiệu Trường ……………….

Tên tôi là: ………………………………………. Sinh ngày: …………………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………..

Nơi công tác: …………………………………………………………………………………………….

Hiện nay tôi đang mang thai nay đã đến tháng sinh và sắp đến ngày sinh bé theo dự kiến của bác sĩ. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ……………………………… và Ban giám hiệu Trường

…………………… cho tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày ….. tháng …. năm ……. đến ngày ….. tháng ….. năm …..

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của ngành, của nhà trường.

Kính mong lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo huyện …………………., ban giám hiệu Trường ……………………………. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Hiệu Trưởng:…………………………………………………………………………………………………….

 

………., ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

→ Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng có vợ sinh con

TÊN CƠ QUAN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: ……………………………………………………………………………

Tên tôi là:……………………………….. Sinh ngày:………………………….

Chức vụ:……………………………. Vị trí công tác:…………………………

Số CCCD/CMTND:……………. Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:……………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………….

Vợ tôi vừa sinh con vào ngày…………………. Để chăm sóc cho vợ và con mới sinh, tôi mong Ban Giám đốc Công ty phê duyệt để nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..

Tôi cam kết trở lại làm việc đúng thời gian kể trên và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc:…………………………………………………………………………………………………….

 

………., ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

→ Mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản theo Quyết định 2001/QĐ – BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….(1)…., ngày …. tháng …. năm 20…

ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: ……………………..(2)

Tên tôi là: ………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác: ……………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép cho tôi được nghỉ chế độ thai sản (đối với lao động nam xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con cần ghi rõ lý do) thời gian là…………. ngày, kể từ ngày…………… đến hết ngày………………………………………..

Tôi xin hứa sau khi có hồ sơ để hưởng chế độ thai sản của cơ sở y tế có thẩm quyền, tôi sẽ gửi kịp thời đến ………………….(3)………………………. để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần: ……………………………………………………………

Tôi sẽ bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu đang quản lý với thủ trưởng đơn vị trước khi được nghỉ và cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian được nghỉ.

Kính đề nghị……………………………………….(2)……………..xem xét, giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ý kiến của Thủ Trưởng đơn vị:…………………………………………………………………………………………………….

 

………., ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

 1. Địa danh.
 2. Chức danh của người có thẩm quyền cho nghỉ thai sản.
 3. Đơn vị làm thủ tục giải quyết chế độ thai sản.

Tham khảo thêm thông tin Quyết định 2001/QĐ – BGTVT

→ Đơn xin nghỉ chế độ thai sản cho nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

(ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NAM CÓ VỢ SINH CON)

Kính gửi: ……………………………………………………………………………

Tên tôi là:………………………………………………………Ngày sinh: …………………………….

Điện thoại liên lạc: -NR: ………………………………. – Di Động: ……………………………………….

Chức danh :……………………………………………… Hệ số lương hiện hưởng: ……………

Chức vụ (nếu có) :………………………………………. Hệ số phụ cấp : ……………………….

Đơn vị công tác :…………………………………………………………………………………………..

Ngày vợ sinh con:………………………………………………………………………………………….

Thời gian nghỉ từ ngày ……../………./ 20…. đến ngày ………./……../ 20…

(Trong thời gian 30 ngày từ khi vợ sinh con, lao động nam được nghỉ 05 ngày làm việc nếu vợ sinh thường, được nghỉ 07 ngày làm việc nếu vợ sinh mổ hoặc con dưới 32 tuần tuổi, được nghỉ 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi, được nghỉ 14 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi trở lên phải phẫu thuật)

Kính đề nghị Ban Giám hiệu, Quý phòng xem xét, giải quyết cho phép tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ý kiến của đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………………….

 

………., ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Một số thông tin cần biết về nghỉ thai sản

Những thông tin cần viết về nghỉ thai sản tại các doanh nghiệp

→ Thời điểm nộp đơn xin nghỉ chế độ thai sản

Theo như quy định của người lao động khi mang bầu sẽ được nghỉ thai sản và được hưởng các chế độ bảo hiểm là 6 tháng. Thời điểm nộp đơn xin nghỉ thai sản sẽ là trong vòng 2 tháng trước khi sinh và cũng sẽ tùy thuộc vào sức khỏe của mẹ và bé.

thời điểm nộp đơn xin nghỉ sinh

Nếu như sức khỏe yếu và bạn cần nghỉ sớm để đảm bảo cho mẹ và bé thì hoàn toàn có thể xin nghỉ sớm bằng cách viết đơn. Nếu sức khỏe cho phép mẹ vẫn có thể nghỉ muộn hơn và xin đi làm sớm hơn so với thời gian 4 tháng sau sinh như quy định.

→ Đối tượng áp dụng

Những đối tượng được hưởng chế độ nghỉ thai sản thuộc trường hợp sau:

Đối tượng áp dụng chế độ nghỉ thai sản

 • Người làm việc đã ký và làm việc theo hợp đồng lao động với thời gian tối thiểu là từ 2 đến 3 tháng
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn tối thiểu từ 1 đến 3 tháng
 • Đối tượng là công chức, viên chức và cán bộ
 • Các đối tượng làm việc trong các ngành quốc phòng, công an, sĩ quan và quân đội.

→ Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản theo quy định:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

 • Người lao động đang trong quá trình mang thai
 • Trong thời gian đầu sinh con
 • Người lao động là nữ mang thai hộ
 • Nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi
 • Người lao động đã sử dụng biện pháp tránh thai như đặt vòng, triệt sản
 • Lao động nam có vợ đang trong thời gian sinh con và tham gia BHXH.

→ Thời gian được hưởng chế độ thai sản

Trong thời gian mang thai thì người lao động được nghỉ tối đa là 5 lần cho việc khám thai mỗi lần là 1 – 2 ngày. Trường hợp sấy, nạo, phá thai theo bệnh lý của người lao động được nghỉ theo số tuần tuổi của thai nhi từ 10 đến 50 ngày tính cả lễ và tết.

thời gian được hưởng chế độ thai sản

Người mẹ mang thai sẽ được nghỉ và hưởng chế độ thai sản trước và sau sinh 6 tháng. Trong đó thì thời gian quy định sau sinh là 4 tháng. Trong trường hợp sinh đôi trở lên mẹ sẽ được nghỉ thêm 1 tháng.

Trong vòng 30 ngày làm việc đầu tiên sau khi hết chế độ nghỉ của thai sản thì các bà mẹ vẫn có thể xin nghỉ thêm để đảm bảo sức khỏe, theo như quy định là 5 ngày với mẹ sinh thường, 7 ngay với mẹ sinh mổ và 10 ngày với mẹ sinh đôi trở lên, 30% lương cơ sở mẹ sẽ nhận được cho các ngày nghỉ.

Nộp đơn xin nghỉ thai sản trước bao nhiêu ngày?

Lao động nữ sắp đến kỳ sinh đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, công ty cần làm đơn xin nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật. Vậy cần nộp đơn xin nghỉ thai sản trước bao nhiêu ngày?

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định thời gian nghỉ hưởng chế độ khi sinh con như sau: “Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

nộp đơn nghỉ thai sản trước bao nhiêu ngày

Như vậy, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản tổng cả thời gian trước khi sinh và sau là 6 tháng, trường hợp sinh đôi sẽ được nghỉ thêm 1 tháng.

Vậy nên trước dự kiến sinh từ 1 đến 2 tháng, lao động nữ có thể làm đơn xin nghỉ thai sản để nộp tới Ban giám đốc Công ty và Phòng hành chính nhân sự.

👉👉👉 TẢI MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY

☑️ Mời bạn xem thêm nhiều bài viết khác:

Bài viết trên đây, Vietcham đã gửi đến bạn đọc mẫu đơn xin nghỉ thai sản và những thông tin liên quan. Người lao động cần có trách nhiệm điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và nộp cho người sử dụng lao động để có thể hỗ trợ giải quyết và hưởng đầy đủ các quyền lợi về chế độ thai sản. Nếu có thắc mắc gì về vấn đề trên hãy liên hệ với Vietcham để được tư vấn.

Vietcham Blog

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *