Mẫu đơn xin thôi việc của giáo viên

Việc để có được một lá đơn xin nghỉ ấn tượng, đầy đủ thông tin với ban lãnh đạo nhà trường là câu hỏi được nhiều cán bộ giáo viên quan tâm đến. Cán bộ giáo viên muốn xin nghỉ việc cần phải thông báo đến cho đơn vị sự nghiệp và viết đơn xin thôi việc theo như đúng quy định chung. Vậy nên mà mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên rất quan trọng. Trong bài viết dưới đây, Vietcham sẽ chia sẻ đến bạn một số mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên để tham khảo.

Tại sao nên làm đơn xin nghỉ việc của giáo viên?

Nghề giáo là một nghề cao quý nhưng cũng khá là vất vả. Bởi vậy mà hiện nay, nhiều thầy cô vì những nguyên nhân khác nhau mà không thể tiếp tục với sự nghiệp giảng dạy, đèn sách của mình và có mong muốn nghỉ. Mà theo quy định thì nếu muốn xin nghỉ, buộc giáo viên cần phải viết đơn xin nghỉ việc.

tại sao nên làm đơn xin nghỉ việc của giáo viên

Các chủ thế là cán bộ giáo viên muốn xin nghỉ cần phải thông báo cho đơn vị sự nghiệp và viết đơn xin thôi việc theo đúng quy định chung. Vậy nên ta thấy rằng đơn xin nghỉ việc của giáo viên là thủ tục quan trọng nhằm để hoàn thiện thủ tục nghỉ việc theo đúng quy định. Bởi vậy mà các cán bộ, giáo viên cần nên làm đơn xin nghỉ việc.

Hướng dẫn soạn thảo đơn xin nghỉ việc của giáo viên

mẫu đơn xin nghỉ việc giáo viên

Bởi là tính chất của một văn bản hành chính nên đơn xin nghỉ việc của giáo viên cũng gồm có 3 phần như đơn xin nghỉ việc khác là phần mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc. Cụ thể như sau:

 • Phần mở đầu: Quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm làm đơn và tên đơn
 • Phần nội dung:

+ Chủ thế cần phải trình bày đầy đủ và rõ ràng thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh

+ Trình bày trình độ chuyên môn, chức vụ, tổ chuyên môn, đơn vị công tác của giáo viên

+ Thời gian bắt đầu nghỉ việc

+ Lý do xin nghỉ việc: Chủ thể cần cam đoan là đã bàn giao công việc cho các bộ phận liên quan và nêu lên nguyện vọng xin nghỉ thêm lần nữa.

 • Và cuối cùng là ghi ngày tháng, ký tên để hoàn tất đơn xin nghỉ việc.

Một số mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên

Dưới đây là một số mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên:

→ Đơn xin nghỉ việc dành cho giáo viên chung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC CỦA GIÁO VIÊN

Kính gửi: – Sở GD&ĐT ……………………………………….

                    – Hiệu trưởng trường ……………………………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………

Ngày vào ngành:…………………………………………………….

Trình độ chuyên môn:………………………………………………

Chức vụ:……………………………………..Tổ chuyên môn:…….

Đơn vị công tác: Trường ……………………………………………

Nay tôi làm đơn này, kính xin lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo trường cho tôi được thôi việc kể từ ngày……….tháng……năm..……….

Lý do: ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Kính mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi việc. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

……….., ngày …..tháng ….năm …….

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của nhà trường

Hiệu trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)

→ Đơn xin nghỉ việc dành cho giáo viên sẵn lý do

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:       – Phòng Giáo dục và Đào Tạo …………

– BGH Trường …………..

Tên tôi là: ………………

Sinh ngày: ……………………

Trình độ chuyên môn: ……………………..

Công việc hiện làm: Giáo viên ……………..

Đơn vị công tác: Trường …………..

Nay vì điều kiện hoàn cảnh gia đình, nên tôi phải trở về quê để giải quyết công viêc gia đình và ổn định cuộc sống. Tôi không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ được phân công tại Trường…………..vì vậy tôi có nguyện vọng xin nghỉ việc để về quê công tác và sinh sống.

Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị BGH Trường ………..và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ………. cho phép tôi được nghỉ việc để về quê công tác và sinh sống.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……….., ngày …..tháng ….năm …….

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của nhà trường

Hiệu trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)

→ Đơn xin nghỉ việc của giáo viên biên chế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: – Giám đốc Sở GD&ĐT …………………….

– Hiệu trưởng trường THPT ……………..

Tôi tên là: Phạm Thị A

Ngày tháng năm sinh:…………………………

Ngày vào ngành:………………………………..

Trình độ chuyên môn:………………………………

Chức vụ: Giáo viên Tổ chuyên môn: Tự nhiên

Đơn vị công tác: Trường THPT ……………………

Nay tôi làm đơn này, kính xin lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo trường cho tôi được thôi việc kể từ ngày……….tháng……năm..……….

Lý do: Bản thân là một viên chức trong biên chế với 15 năm đi dạy, tôi luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn tâm huyết với nghề, luôn nghiêm túc, mẫu mực, uy tín trước học trò và đồng nghiệp, đã làm công tác chủ nhiệm và giáo dục thành công được nhiều thế hệ học sinh.

Tuy nhiên, một năm gần đây tôi thấy sức khỏe của mình có dấu hiệu giảm sút, đi khám thì bác sĩ bảo tôi bị …… cần phải điều trị tĩnh dưỡng lâu dài. Nay tuổi tôi cũng đã cao, tình trạng sức khỏe không còn được như xưa, nên tôi làm đơn nghỉ việc này kính đề nghị BGH Trường ………..và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ………. cho phép tôi được nghỉ đề về nhà điều trị.

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Kính mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi việc. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

………………., ngày……..tháng…… năm ……..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)

→ Đơn xin nghỉ việc của giáo viên mầm non

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC CỦA GIÁO VIÊN

Kính gửi:

– Sở GD&ĐT ……………………………………….

– BGH trường mầm non ………………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………….

Số CCCD/CMND: …………….. Cấp ngày: ………………….. Tại: …

Ngày vào ngành:…………………………………………………..

Trình độ chuyên môn:…………………………………………..

Chức vụ:……………………………………..Tổ chuyên môn:………….

Đơn vị công tác: Trường ……………………………………….

Nay tôi làm đơn này, kính xin ban giám hiệu, hiệu trưởng trường mầm non cho tôi được thôi việc kể từ ngày……….tháng……năm..……….

Lý do: ………………………………………………………………

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Kính mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi việc. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

……………., ngày……..tháng…… năm ……..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

→ Đơn xin nghỉ việc của giáo viên tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC CỦA GIÁO VIÊN

Kính gửi:

– Sở GD&ĐT ……………………………………….

– BGH trường mầm non ………………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………….

Số CCCD/CMND: …………….. Cấp ngày: ………………….. Tại: …

Ngày vào ngành:…………………………………………………..

Trình độ chuyên môn:…………………………………………..

Chức vụ:……………………………………..Tổ chuyên môn:………….

Đơn vị công tác: Trường ……………………………………….

Nay tôi làm đơn này, kính xin ban giám hiệu, hiệu trưởng trường tiểu học cho tôi được thôi việc kể từ ngày……….tháng……năm..……….

Lý do: Tôi là Giáo viên đã công tác…năm trong ngành giáo dục và hiện tại đang là giáo viên của trường Tiểu học….Trong thời gian qua với nhiệm vụ được phân công là một giáo viên chủ nhiệm, tôi đã luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên những năm gần đây, kinh tế gia đình tôi gặp nhiều khó khăn nên tôi phải tìm việc bên ngoài để trang trải cho cuộc sống. Đến nay công việc ấy đã giúp kinh tế gia đình ổn định và phát triển tốt.

Tuy nhiên công việc mới này cũng chiếm khá nhiều thời gian. Tôi không thể một lúc làm cả hai công việc được.

Vì vậy hôm nay tôi viết đơn này kính mong BGH nhà trường xem xét và tạo điều kiện cho tôi được nghỉ việc để tôi toàn tâm với công việc mới.

……………., ngày……..tháng…… năm ……..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ tục xin nghỉ việc, thôi việc theo quy định của pháp luật

Dựa theo quy định tại Điều 29 Luật Viên chức năm 2010, giáo viên sẽ được nghỉ trong trường hợp bị đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc được xin nghỉ việc do bản thân chủ động đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc. Cụ thể như sau:

– Các viên chức sẽ được nghỉ việc do đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Theo khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức sửa đổi bổ sung bởi khoản 4 Điều 2 Luật Viên chức năm 2019 sửa đổi, các trường hợp viên chức nghỉ việc do bị đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc bao gồm những trường hợp cụ thể như sau:

 • Trường hợp viên chức có 2 năm liên tiếp bị xếp loại chất lượng ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc
 • Trường hợp viên chức bị buộc thôi việc thì sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc
 • Trường hợp các viên chức làm việc theo hợp động không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, theo hợp đồng xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 6 tháng liên tục mà chưa hồi phục sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc
 • Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác làm đơn vị sự nghiệp công lập phải thu hẹp quy mô, khiến cho vị trí việc làm đang đảm nhận không còn thì sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng
 • Trường hợp khi đơn vị sự nghiệp cần chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì sẽ đơn phương chấm dứt hợp động
 • Trường hợp các viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

thủ tục xin nghỉ việc

Đối với trường hợp giáo viên nghỉ việc do tự xin nghỉ: Giáo viên được phép xin nghỉ việc với nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc giáo viên nghỉ do tự xin nghỉ nguyên nhân có thể là do cá nhân hoặc các nguyên nhân chủ quan khác.

Thủ tục xin nghỉ việc của giáo viên được quy định ở khoản 3 Điều 57 Nghị định 115/2020/NĐ – CP với nội dung:

 • Hồ sơ xin nghỉ việc: Viên chức cần gửi thông báo bằng văn bản đến chủ thể là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết ít nhất 03 ngày hoặc 30 ngày tùy vào từng trường hợp được nêu cụ thể.
 • Thời gian giải quyết thủ tục: Sau khi được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nhận được văn bản đề nghị của viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sẽ nêu lên ý kiến về đề nghị này. Nếu đồng ý sẽ chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức. Nếu không đồng ý thì cần trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý khi các chủ thể khi viết mẫu đơn xin nghỉ việc

Những lưu ý khi viết mẫu đơn xin nghỉ việc:

 • Trong đơn cần bày tỏ cảm ơn tới cấp trên: Bới bất kể bạn nghỉ việc vì nguyên nhân nào, bạn cũng cần gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo, những người đã tạo điều kiện cho bạn trong suốt quá trình làm việc tại cơ quan.

lưu ý khi viết đơn xin nghỉ việc giáo viên

 • Sử dụng từ nhã nhặn, lịch sự: Khi viết đơn xin nghỉ việc thì thường các chủ thể sẽ mang phong cách cá nhân của chính bản thân người giáo viên. Trong đơn xin nghỉ việc cần có sự nghiêm túc và tôn trọng. Cần phải giữa giọng văn nghiêm túc và lịch sự nhưng vẫn cần có sự uyển chuyển và nhẹ nhàng, bày tỏ sự tôn trọng đối với người đã bỏ ra thời gian để xử lý đơn thôi việc của bạn để thể hiện mình là người lịch sự và biết cách ứng xử.
 • Đơn xin nghỉ cần phải ngắn gọn và súc tích, đảm bảo đầy đủ thông tin quan trọng.

👉👉👉 TẢI MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY

☑️ Mời bạn xem thêm nhiều bài viết khác:

Trên đây Vietcham đã mang đến những mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất dành cho giáo viên. Nếu như bạn đang có ý định xin nghỉ việc thì hãy tải đơn về và hoàn tất các thủ tục để được xét duyệt nghỉ. Nếu còn vướng mắc gì về mẫu đơn xin nghỉ việc và cần hỗ trợ pháp lý, quý khách hàng liên hệ với Vietcham để được tư vấn nhé.

Vietcham Blog

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *