[hỏi đáp] nên thành lập công ty cổ phần hay công ty tnhh?

[Hỏi Đáp] Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH?

Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra khi muốn lập nghiệp hay chuyển đổi loại hình kinh doanh. Bởi mỗi một loại hình sẽ có những ưu và nhược điểm khác nhau. Dưới đây Vietcham sẽ trả lời cho bạn câu hỏi trên.

Khái quát chung về công ty cổ phần và công ty TNHH

Vậy để chọn được loại hình phù hợp thì cần biết được khái quát thông tin của các loại hình công ty này.

-> Khái quát về công ty cổ phần

Khái niệm

Công ty cổ phần được hiểu là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn. Vốn của công ty sẽ được chia thành nhiều phần bằng nhau và nó được gọi là cổ phần, còn người sở hữu cổ phần là cổ đông. Cổ đông sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cho đến khi họ hết giá trị cổ phần họ nắm giữ.

khái quát về công ty cổ phần

Đặc điểm

 • Công ty cổ phần có số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không có sự giới hạn tối đa. Cổ đông có thể là các cá nhân, tổ chức không thuộc những trường hợp bị cấm theo quy định pháp luật
 • Vốn điều lệ của công ty cổ phần chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Giá trị của mỗi cổ phần sẽ được thể hiện ở cổ phiếu và mỗi cổ phiếu sẽ là mệnh giá của một hoặc nhiều cổ phần

vốn điều lệ công ty cổ phần

 • Cổ phần công ty bản chất là quyền tài sản, được phân chia nhỏ nhất của vốn điều lệ công ty. Cổ phần là đơn vị biểu hiện quyền sở hữu tài sản trong công ty và là căn cứ để xác lập tư cách thành viên công ty. Mệnh giá của cổ phần sẽ do công ty quyết định và được ghi vào cổ phiếu
 • Để góp vốn vào công ty cổ phần sẽ thực hiện bằng cách mua cổ phần, mỗi cổ đông có thể mua nhiều cổ phần. Tuy nhiên thì pháp luật sẽ giới hạn số lượng tối đa cổ phần một cổ đông có thể mua để tránh việc nắm quyền kiểm soát của công ty

Đặc điểm công ty cổ phần

 • Vốn góp của cổ đông được thể hiện bằng cổ phiếu. Cổ phiếu chính là một loại hàng hóa dân sự nên người sở hữu sẽ được tự do chuyển nhượng như mua bán, tặng cho, thừa kế hoặc là giao dịch trên thị trường chứng khoán
 • Công ty cổ phần sẽ chịu trách nhiệm bằng chính toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty.
 • Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác để huy động vốn. Việc thực hiện phát hành sẽ được thực hiện theo đúng Điều lệ công ty và theo quy định của pháp luật.
công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu
công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu

-> Khái quát về công ty TNHH

Đối với công ty TNHH thì có 2 loại hình là : Công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

khái quát công ty tnhh

Công ty TNHH 1 thành viên

Khái niệm

Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc là một cá nhân làm chủ sở hữu. Có số lượng thành viên là 1 khác với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

khái quát công ty tnhh 1 thành viên

Đặc điểm
 • Là loại hình doanh nghiệp điển hình của công ty đối vốn
 • Chủ sở hữu sẽ chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khái niệm

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp. Thành viên công ty có thể là cá nhân, tổ chức với số lượng thành viên trong công ty không quá 50 người. Thành viên phải chịu toàn bộ về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp.

khái quát công ty tnhh 2 thành viên

Đặc điểm
 • Thành viên công ty có thể là một tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam hoặc là nước ngoài. Số lượng thành viên từ 2 – 50 thành viên trong quá trình hoạt động
 • Công ty chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản của công ty. Thành viên sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trọng phạm vi mà số vốn đã góp
 • Có thể huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu để huy động vốn khi đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty
 • Công ty TNHH không được phép phát hành cổ phần bởi vậy nó sẽ hạn chế việc gia nhập công ty nước ngoài
 • Thành viên công ty có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác.

Ưu và nhược điểm của công ty cổ phần và công ty TNHH

Cùng tìm hiểu ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần và công ty TNHH ngay dưới đây:

Công ty cổ phần

Với công ty cổ phần sẽ có những ưu và nhược điểm sau:

# Ưu điểm

 • Công ty cổ phần có khả năng huy động vốn rất cao và linh hoạt bởi vì đây là loại hình không giới hạn số lượng cổ đông góp vốn và được quyền phát hành cổ phiếu ra công chúng
 • Thủ tục để chuyển nhượng cổ phần cũng khá là dễ dàng bởi thu hút được nhiều đối tượng cùng tham gia góp vốn doanh nghiệp
 • công ty cổ phần với khả năng huy động vốn cao
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên rủi ro sẽ không cao
 • Khả năng huy động vốn nhanh và linh hoạt cho phép công ty cổ phần sẽ có thể hoạt động hầu như là tất cả các lĩnh vực và ngành nghề.

# Nhược điểm

 • Gây ít đi niềm tin với đối tác bởi cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn góp của mình
 • Quản lý và điều hành công ty cổ phần phức tạp bởi số lượng cổ đông lớn và có sự phân hóa thành các nhóm cổ đông trong công ty sẽ đối kháng với nhau về lợi ích

quản lý điều hành công ty cổ phần khá phức tạp

 • Có cơ cấu tổ chức phức tạp, quyền quản lý trong công ty cổ phần được phân cấp rõ rệt: Đại hội đồng cổ đông là bộ phận nắm quyền quyết định cao nhất, tiếp theo là Hội đồng quản trị có toàn quyền quản lý và ra quyết định chiến lược cho công ty. Cuối cùng là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc sẽ chịu trách nhiệm điều hành công việc kinh doanh của công ty
 • Quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông hoặc là cổ đông thiểu số sẽ không được đảm bảo
 • Khó đưa ra quyết định nào đó dù là quản lý doanh nghiệp hay là kinh doanh do phải thông qua Hội Đồng quản trị.

Công ty TNHH

Công ty TNHH chia thành công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên, cùng xem ưu và nhược điểm của 2 loại hình này:

# Ưu điểm

Đối với công ty TNHH 1 thành viên
 • Có duy nhất 1 chủ sở hữu nên sẽ có quyền quyết định toàn bộ trong việc quản lý và điều hành công ty
 • Cơ cấu tổ chức đơn giản, dễ dàng quản lý
 • Chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm trong số vốn đã góp nên sẽ ít rủi ro hơn doanh nghiệp tư nhân

ưu điểm công ty tnhh

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Thành viên sẽ có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình trong những trường hợp nhất định
 • Thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vị số vốn đã cam kết
 • Có tối đa 50 thành viên góp vốn bởi vậy đây cũng đã điểm thuận lợi để có thể huy động được thêm vốn từ các thành viên khác.

# Nhược điểm

Đối với công ty TNHH 1 thành viên
 • Bởi chỉ có chủ sở hữu chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn nên ít được sự tin tưởng của đối tác
 • Không được phép phát hành cổ phiếu nên chỉ huy động vốn từ chính chủ sở hữu hoặc là chuyển nhượng phần vốn sang cá nhân hoặc là tổ chức khác. Nếu như chuyển nhượng 1 phần vốn thì sẽ phải chuyển loại hình công ty từ 1 thành viên lên 2 thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần.

nhược điểm công ty tnhh

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp nên khó lấy được lòng tin từ đối tác bởi sợ rủi ro xảy ra
 • Giới hạn 50 thành viên là nhược điểm của loại hình công ty này
 • Không được phát hành cổ phiếu ra thị trường để công khai huy động vốn.

Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH?

Việc lựa chọn loại hình nào có nhiều yếu tố để quyết định khi một cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp. Dưới đây Vietcham sẽ đưa ra một số tiêu chí dành cho các nhà đầu tư để có thể chọn loại hình phù hợp.

thành lập công ty cổ phần hay tnhh

Số lượng thành viên

 • Nếu có 1 thành viên có thể lựa chọn công ty TNHH 1 thành viên
 • Nếu có 2 thành viên có thể lựa chọn công ty TNHH 2 thành viên
 • Nếu có 3 thành viên trở lên đến dưới 50 thành viên thì có thể lựa chọn công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần
 • Nếu có trên 50 thành viên thì là công ty cổ phần
căn cứ số lượng thành viên
căn cứ số lượng thành viên

Quy mô đầu tư

 • Nếu hoạt động với quy mô nhỏ, số vốn thấp hoặc chỉ là chiến lược để khảo sát thị trường, không cần nhiều quản lý thì nên lựa chọn công ty TNHH 1 thành viên
 • Nếu chiến lược từ đầu muốn đầu tư lớn thì lựa chọn công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.
căn cứ quy mô đầu tư
căn cứ quy mô đầu tư

Huy động vốn

 • Trong quá trình kinh doanh thì khi thực hiện dự án lớn việc huy động vốn là việc cần thiết. Nếu muốn huy động vốn dễ dàng thì công ty cổ phần là lựa chọn hợp lý
 • Nếu như đã thành lập công ty TNHH mà có phát sinh nhu cầu huy động vốn thì buộc doanh nghiệp phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình để phù hợp với khả năng chuyển nhượng vốn
 • Công ty cổ phần chuyển nhượng cổ phần dễ dàng, thu hút được nhiều nhà đầu tư thuộc nhiều thành phần kinh tế tham gia góp vốn, mua cổ phần và cổ phiếu
 • Công ty TNHH thì chuyển nhượng phần vốn góp sẽ được điều chỉnh chặt chẽ hơn so với công ty cổ phần và chuyển nhượng cần theo quy định tại điều 52 của Luật Doanh nghiệp 2020.
căn cứ khả năng huy động vốn
căn cứ khả năng huy động vốn

Bởi vậy mà tùy thuộc vào nhu cầu và yếu tố khác liên quan để nhà đầu tư cân nhắc lựa chọn loại hình phù hợp và cũng tránh xảy ra các rủi ro không mong muốn.

☑️ Mời bạn xem thêm nhiều bài viết khác:

Trên đây Vietcham đã mang đến cho bạn đọc thông tin về nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH và một số thông tin liên quan. Hy vọng với những thông tin trên bạn đọc sẽ hiểu hơn về các loại hình công ty và có thêm nhiều kiến thức. Nếu có thắc mắc hay câu hỏi gì về vấn đề trên hoặc các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết!

Vietcham Blog

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *