[TỔNG HỢP] Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô

Khi bạn mua bán xe ô tô thì điều kiện tiên quyết cần có là phải có hợp đồng mua bán xe bằng văn bản. Vậy với xe ô tô thì hợp đồng sẽ như thế nào? Trong bài viết dưới đây Vietcham sẽ gửi đến bạn đọc chi tiết về mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô.

Hợp đồng mua bán xe là gì?

Theo Điều 430 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó thì bên bán sẽ chuyển quyền sở hữu tài sản sang cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

hợp đồng mua bán xe oto là gì

Tại Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015, tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản sẽ bao gồm bất động sản và động sản. Trong đó, nếu như tài sản là động sản thì không cần phải đăng ký, nhưng nếu tài sản là ô tô, xe máy thì phải đăng ký theo quy định tại Thông tư 58 về đăng ký xe.

Mẫu hợp đồng mua bán xe hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ

Hôm nay, ngày …… tháng …….. năm ….., tại ………………Chúng tôi gồm:

Bên bán (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: ………………………………….Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: ………………… do …………………………………… cấp ngày ………….

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………..

Bà: ………………………………….Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………. do ………………………………….. cấp ngày ………..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Bên mua (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông: ………………………………..Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………. do …………………………………… cấp ngày …………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………..

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe ô tô với các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1: XE Ô TÔ MUA BÁN

Bên A là chủ sử hữu chiếc xe ô tô mang biển số ………… theo giấy đăng ký ô tô số ……… do …………….. cấp ngày ………… đăng ký lần đầu ngày ………. được mang tên …………………….. tại địa chỉ: ………………

Nhãn hiệu : ………………………

Số loại : ………………

Loại xe : ……………….

Màu Sơn : …………………

Số máy : ……………….

Số khung : ……………………..

Số chỗ ngồi : ………………

Đăng ký xe có giá trị đến ngày: ………………..

ĐIỀU 2: GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá mua bán chiếc xe nêu trên tại điều một của Hợp đồng được thỏa thuận là: ………………….. VNĐ (Bằng chữ: ………………)

Phương thức thanh toán: ………………….

Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN XE

Việc giao nhận tiền, giao nhận xe và các giấy tờ liên quan do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 4: QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE MUA BÁN

Bên …. có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

Quyền sở hữu đối với xe nêu tại Điều 1 đã được chuyển cho bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe.

ĐIỀU 5: VIỆC NỘP THUẾ, PHÍ

Thuế, phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe nêu tại Điều 1 theo Hợp đồng này dơ Bên …. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân, về tài sản mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

– Tài sản mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

– Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc- Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này

2. Bên B cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân về quan hệ hôn nhân mà Bên B cung cấp ghi trong hợp đồng là đúng sự thật;

– Bên B đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

3. Hai bên cam đoan:

– Đảm bảo tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự giả mạo về hồ sơ, giấy tờ cung cấp cũng như các hành vi gian lận hay vi phạm pháp luật khác liên quan tới việc ký kết hợp đồng này;

– Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

– Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

2. Hai bên đã tự đọc nguyên văn, đầy đủ các trang của bản Hợp đồng này và không yêu cầu chỉnh sửa, thêm, bớt bất cứ thông tin gì trong bản hợp đồng này và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này;

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký vào Hợp đồng này.

BÊN BÁN                                                                            BÊN MUA

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

Cần lưu ý gì khi lập hợp đồng mua bán xe?

Khi mua bán xe, bạn cần chú ý đến một số vấn đề sau:

Các bên tham gia ký hợp đồng

Mặc dù là ở trên đăng ký xe chỉ có tên của một người, nhưng nếu xe ô tô có được trong thời kỳ hôn nhân thì đó vẫn được xem là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

các bên tham gia kí hợp đồng

Theo đó thì khi thực hiện hợp đồng mua bán xe, bên bán cần liệt kê đầy đủ thông tin nhân thân của 2 vợ chồng: Họ tên, năm sinh, CMND, CCCD, số Hộ chiếu, ngày cấp và cơ quan cấp, địa chỉ thường trú của 2 vợ chồng, số điện thoại liên hệ….

Nếu là tài sản riêng thì khi thực hiện hợp đồng phải nêu rõ căn cứ chứng minh đây chính là tài sản riêng của người đó.

Hình thức hợp đồng mua bán xe

Theo Thông tư 58/2020/TT – BCA về đăng ký xe, hình thức của hợp đồng, giấy bán, cho tặng xe của cá nhân phải có công chứng và chứng thực theo như quy định của pháp luật.

hình thức hợp đồng mua bán xe

Công văn 3956/BTP – HTQTCT có giải thích về việc công chứng và chứng thực tại tổ chức hành nghề công chứng có giá trị, mức độ ăn toàn pháp lý cũng cao hơn ở UBND xã, phường…Do đó, nếu 2 bên mua và bán xe ô tô có thể đến Văn phòng công chứng, phòng công chứng hoặc UBND xã, phường để làm thủ tục công chứng và chứng thực.

Điều kiện để xe ô tô tham gia vào giao dịch mua bán

Ô tô trong hợp đồng mua bán tài sản là được phép giao dịch không phải tài sản bị cấm, bị hạn chế mua bán, thuộc sở hữu của người bán hoặc người bán sẽ có quyền bán theo quy định tại Điều 431 của Bộ luật Dân sự 2015.

Bên cạnh đó thì xe ô tô còn phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp như Giấy đăng ký xe, đăng kiểm xe còn hạn.

Trong hợp đồng thì sẽ khai thông tin trên đăng ký xe về các nội dung sau:

 • Nhãn hiệu
 • Số loại
 • Số khung
 • Số máy
 • Biển số
Điều kiện để ô tô tham gia vào giao dịch mua bán
Điều kiện để ô tô tham gia vào giao dịch mua bán

Bên cạnh đó còn có những nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng mua bán xe ô tô như sau:

 • Tài sản mua bán, mô tả được đặc điểm và tình trạng pháp lý
 • Giá cả và phương thức thanh toán
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Phạt vi phạm và các điều về bồi thường thiệt hại
 • Giải quyết các tranh chấp trong hợp đồng

Trong đó thì giá cả và phương thức thanh toán do 2 bên thỏa thuận. Nếu như không có thỏa thuận hoặc là không thỏa thuận sẽ được tính theo giá cả trên thị trường và thanh toán xác định theo như tập quán ở nơi đó.

Các khoản lệ phí phải nộp khi sang tên ô tô

lệ phí sang tên ô tô

Khi mua bán xe ô tô thì người mua cần đóng các khoản phí và lệ phí dưới đây:

 • Lệ phí trước bạ
 • Lệ phí đăng ký, cấp biển số
 • Phí công chứng và chứng thực

👉👉👉 TẢI MẪU HỢP ĐỒNG TẠI ĐÂY

☑️ Mời bạn xem thêm nhiều bài viết khác:

Trên đây, Vietcham đã mang đến cho bạn đọc thông tin về mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô mới nhất và được sử dụng nhiều nhất. Hy vọng thông qua bài viết bạn đọc sẽ nắm được thêm kiến thức về hợp đồng mua bán để áp dụng vào trong thực tế.

Vietcham Blog

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *