thuế doanh nghiệp ở singapore

Thuế doanh nghiệp ở Singapore

Một trong cách điểm thu hút chính khiến nhiều doanh nghiệp được thành lập ở Singapore đó là hệ thống thuế của Singapore có mức thuế thấp đi kèm các ưu đãi tài chính mạnh mẽ do chính phủ Singapore đem lại. Bài viết này của VietCham sẽ cung cấp thêm các thông tin chi tiết về thuế doanh nghiệp của Singapore, bao gồm:

 • Các điểm chính
 • Mức thuế doanh nghiệp
 • Thu thập chịu thuế
 • Thuế cư trú
 • Hướng dẫn khai thuế
 • Các ưu đãi thuế
 • Hiệp ước thuế
 • Một số câu hỏi thường gặp

Thuế doanh nghiệp tại Singapore – Thông tin chính

 • Singapore đánh thuế trên lợi nhuận chứ không đánh vào doanh thu. Lợi nhuận của công ty Singapore của bạn sẽ bị đánh thuế ở mức 17% ( mức thuế thực tế thường thấp hơn do có nhiều ưu đãi thuế và miễn thuế dành cho các công ty thành lập tại Singapore).
  Xem thêm: Quy trình thành lập công ty tại Singapore cập nhật 2020.
 • Singapore sử dụng hệ thống thuế theo lãnh thổ. Trường hợp thu nhập kiếm được từ các nước hiệp ước, việc đánh thuế hai lần được tránh bằng cách áp dụng khoản tín dụng thuế nước ngoài được cấp theo các hiệp ước đó. Đối với các nước không tham gia hiệp ước, một khoản khấu trừ thuế đơn phương được áp dụng đối với thuế nước ngoài đối với tất cả thu nhập có nguồn gốc nước ngoài. Singapore có hơn 80 hiệp ước thuế với các nước khác để tránh đánh thuế hai lần vào thu nhập.
 • Singapore sử dụng hệ thống thuế một bậc. Các công ty chỉ trả thuế trên lợi nhuận. Việc phân phối lợi nhuận sau thuế (tức là cổ tức) cho các cổ đông được miễn thuế.
 • Ở Singapore, không có thuế đối với lãi vốn. Ví dụ: nếu bạn bán công ty của bạn thì sẽ không bị đánh thuế.
 • Singapore cung cấp các ưu đãi và giảm thuế mạnh khi đầu tư vào các ngành công nghiệp mới cótriển vọng, R&D và công nghệ nâng cao năng suất.
 • Một số loại thu nhập có nguồn gốc nước ngoài được miễn thuế ở Singapore.
minh họa các điểm chính cách tính thuế doanh nghiệp tại singapore

Mức thuế doanh nghiệp tại Singapore

Mức thuế tiêu đề hiện tại của Singapore được giới hạn ở mức 17%. Tuy nhiên, với các chương trình ưu đãi và miễn thuế do chính phủ Singapore đưa ra, mức thuế thực tế cho các công ty có thể thấp hơn đáng kể.

Thuế suất hiện hành

Loại thuế doanh nghiệpThuế suất %
Thuế đánh vào lợi nhuận doanh nghiệp17%
Thuế suất đối với lãi vốn của công ty0%
Thuế suất đối với cổ tức được chia cho cổ đông0%
Thuế suất đối với thu nhập có nguồn nước ngoài0%

Thu nhập chịu thuế

Theo hệ thống thuế theo lãnh thổ của Singapore, thu nhập đủ điều kiện được tạo ra tại Singapore và thu nhập chuyển đến Singapore từ một nguồn nước ngoài đều phải chịu thuế. Tại Singapore, thu nhập chịu thuế bao gồm:

 • Thu nhập hoặc lợi nhuận từ bất kỳ hoạt động buôn bán hoặc kinh doanh nào
 • Thu nhập từ một khoản đầu tư như tiền lãi và tiền cho thuê bất động sản
 • Tiền bản quyền, phí bảo hiểm và bất kỳ khoản lợi nhuận nào khác từ tài sản và
 • Các khoản thu nhập khác được coi là doanh thu

Thuế cư trú

Dù công ty được thành lập tại Singapore nhưng không phải vì vậy mà được coi là đối tượng cư trú tại Singapore.

Để được coi là đối tượng cư trú của Singapore, công ty đó phải được kiểm soạt và quản lý từ chính quyền Singapore. Nói chung, địa điểm của các cuộc họp hội đồng quản trị là yếu tố chính trong việc xác định. Thông thường, một công ty được coi là không có trạng thái cư trú tại Singapore nếu các cuộc họp của hội đồng quản trị và nhân sự quản lý chủ chốt diễn ra ngoài Singapore – ngay cả khi các hoạt động hàng ngày của công ty diễn ra tại Singapore.

Lợi ích của việc cư trú tại Singapore:

Các công ty được xác định là cư trú tại Singapore sẽ được hưởng các lợi ích sau:

Các ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp tại Singapore

Các công ty cư trú về thuế tại Singapore đủ điều kiện được hưởng các chương trình miễn thuế sau:

Miễn thuế cho công ty mới thành lập

Để giúp các công ty địa phương phát triển, Singapore đã giới thiệu chương trình công ty khởi nghiệp mới vào năm 2005, miễn thuế đối với một số thu nhập của một công ty khởi nghiệp. Theo chương trình này, các công ty mới đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện bên dưới sẽ được miễn thuế sau đây trong ba năm đáng giá ( YA – Year of Assessment) liên tiếp đầu tiên:

YA 2020 trở đi: Các công ty mới đủ điều kiện được miễn thuế 75% đối với 100.000 đô la Singapore đầu tiên của thu nhập chịu thuế và được miễn thêm 50% đối với 100.000 đô la Singapore tiếp theo của thu nhập chịu thuế.

YA 2010 đến YA 2019: Các công ty mới đủ điều kiện được miễn thuế hoàn toàn, tức là 100% đối với 100.000 đô la Singapore đầu tiên của thu nhập chịu thuế và miễn thêm 50% đối với 200.000 đô la Singapore tiếp theo của thu nhập chịu thuế.

Điều kiện:

Việc miễn thuế trên dành cho tất cả các công ty mới đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Công ty phải được thành lập tại Singapore
 • Công ty phải là đối tượng cư trú về thuế tại Singapore
 • Công ty không được có quá 20 cổ đông, trong đó:
  • tất cả các cổ đông là những cá nhân “có lợi và trực tiếp” nắm giữ cổ phần dưới danh nghĩa của họ HOẶC
  • ít nhất một cổ đông là cá nhân “có lợi và trực tiếp” nắm giữ ít nhất 10% số cổ phiếu phổ thông đã phát hành của công ty.

Lưu ý rằng các công ty nhất định không được phép sử dụng các ưu đãi này hômg:

 • Các công ty có hoạt động chính là đầu tư và nắm giữ.
 • các công ty có hoạt động chính là phát triển bất động sản để đầu tư, bán hoặc cả hai.

Chương trình miễn thuế một phần (PTE) cho các công ty:

Tất cả các công ty đủ điều kiện cho PTE trừ khi công ty đã yêu cầu theo chương trình miễn thuế cho các công ty khởi nghiệp mới. Theo PTE, các công ty được hưởng các miễn trừ sau đây.

YA 2020 trở đi:

 • Miễn thuế doanh nghiệp 75% trên $ 10.000 đầu tiên của thu nhập tính phí thông thường và
 • Miễn thuế doanh nghiệp 50% trên $ 190,000 tiếp theo của thu nhập tính phí thông thường

YA 2010 đến YA 2019:

 • Miễn thuế doanh nghiệp 75% trên $ 10.000 đầu tiên của thu nhập tính phí thông thường và
 • Miễn thuế doanh nghiệp 50% trên $ 290,000 tiếp theo của thu nhập tính phí thông thường

Doanh nghiệp được miễn thuế đối với thu nhập có nguồn gốc nước ngoài

Một so loại thu nhập có nguồn gốc nước ngoài được miễn thuế, bao gồm:

 • Cổ tức có nguồn gốc nước ngoài
 • Lợi nhuận chi nhánh nước ngoài
 • Thu nhập từ dịch vụ có nguồn gốc nước ngoài

Để đủ điều kiện được miễn thuế, thu nhập có nguồn gốc nước ngoài chuyển đến singapore phải đáp ứng cả ba điều kiện sau:

 • Thuế suất chính của cơ quan tài phán nước ngoài ít nhất là 15% tại thời điểm nhận thu nhập từ nước ngoài tại Singapore
 • Thu nhập nước ngoài bị đánh thuế tại cơ quan tài phán nước ngoài (lưu ý, thuế suất thu nhập nước ngoài bị đánh thuế có thể khác với thuế suất chính)
 • Chính phủ Singapore hài lòng rằng việc miễn thuế sẽ có lợi cho người cư trú tại Singapore.

Các ưu đãi thuế khác:

Các chương trình ưu đãi thuế sau đây có sẵn để giảm thêm thu nhập chịu thuế của công ty nếu công ty đáp ứng các tiêu chí được xác định dưới đây.

Khuyến khích phát triển và mở rộng (DEI):

DEI dành cho các công ty đang có kế hoạch tăng cường hoặc nâng cấp hoạt động của họ tại Singapore hoặc mở rộng sang các ngành công nghiệp hàng đầu trên toàn cầu. Theo DEI, tất cả thu nhập kiếm được từ các hoạt động đủ điều kiện được miễn thuế hoặc bị đánh thuế với thuế suất 10% trong thời hạn 5 năm.

Các công ty phải đáp ứng các tiêu chí nhất định để đủ điều kiện:

 • Tạo việc làm mới bổ sung kỹ năng, chuyên môn và thâm niên mới cho lực lượng lao động Singapore
 • Tổng chi tiêu kinh doanh bổ sung cho nền kinh tế Singapore
 • Cam kết bổ sung các khả năng mới về công nghệ mới, bộ kỹ năng và bí quyết cải tiến.
Chương trình Tín dụng Năng suất và Đổi mới (PIC):

PIC cung cấp cho các công ty khoản khấu trừ hoặc trợ cấp thuế 400% đối với các khoản chi tiêu nhất định phát sinh trong bất kỳ hoạt động nào trong số sáu hoạt động đủ điều kiện sau:

 • Đào tạo nhân viên
 • Mua và cấp phép quyền sở hữu trí tuệ
 • Đăng ký bằng sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng và giống cây trồng
 • Hoạt động R&D
 • Dự án thiết kế được phê duyệt bởi Hội đồng DesignSingapore.
Trợ cấp đầu tư: 

Theo trợ cấp đầu tư, các công ty có thể nhận được khoản tín dụng thuế lên đến 100% chi phí vốn phát sinh cho các dự án đủ điều kiện trong năm tính thuế. Thông thường, Singapore cho phép hỗ trợ đầu tư trong thời hạn 5 năm; tuy nhiên, một số trường hợp có thể kéo dài đến 8 năm. Các loại dự án được hỗ trợ đầu tư bao gồm:

 • Sản xuất sản phẩm mới hoặc tăng sản lượng sản phẩm hiện có
 • Các dự án yêu cầu kỹ thuật hoặc dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành
 • Các dự án tập trung vào R&D
 • Hoạt động xây dựng
 • Dự án giảm tiêu thụ nước
 • Các dự án thúc đẩy ngành du lịch ở Singapore (ngoài khách sạn)
 • Hoạt động liên quan đến vệ tinh không gian
 • Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu bất kỳ máy bay nào
 • Các dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Kê khai thuế tại Singapore

Để hoàn thành tờ khai thuế doanh nghiệp, một công ty phải nộp hai hồ sơ cho IRAS (Cơ quan Doanh thu Nội địa Singapore):

 • Thu nhập tính phí ước tính (ECI): ECI là thu nhập chịu thuế của công ty sau khi trừ đi các chi phí được phép chịu thuế.
 • Mẫu C hoặc Mẫu CS: Trong cả hai Mẫu C hoặc Mẫu CS, một công ty kê khai thu nhập thực tế của mình trong năm tính thuế. Việc nộp đơn theo Mẫu C yêu cầu các công ty đính kèm bản tính thuế, báo cáo tài chính, báo cáo lãi và lỗ chi tiết và các tài liệu hỗ trợ khác. Ngược lại, biểu mẫu CS là một hồ sơ đơn giản hóa không yêu cầu thêm tài liệu.

Hạn nộp hồ sơ khai thuế

 • ECI: Đến hạn trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính của công ty
 • Mẫu C hoặc mẫu CS: Đến hạn trước ngày 30 tháng 11 đối với hồ sơ giấy hoặc ngày 15 tháng 12 đối với hồ sơ điện tử.

Kỳ cơ sở, năm tài chính và năm đánh giá

Điều quan trọng là phải hiểu khái niệm về Năm đánh giá (hoặc YA) và Thời kỳ cơ sở để đánh giá cách tính thuế của Singapore. Một công ty bị đánh thuế trên thu nhập kiếm được trong năm tài chính trước đó. Điều này có nghĩa là thu nhập kiếm được trong năm tài chính 2018 sẽ bị đánh thuế vào năm 2019. Trong ví dụ này, năm 2019 là Năm Đánh giá (YA). Do đó, YA là năm mà thu nhập của bạn được đánh giá để tính thuế. Để đánh giá số thuế, IRAS xem xét thu nhập, chi phí, v.v. trong năm tài chính. Năm tài chính này được gọi là “kỳ cơ sở”. Khoảng thời gian cơ bản thường là khoảng thời gian 12 tháng trước YA. Vì vậy, nếu ngày kết thúc năm Tài chính của một công ty là vào ngày 31 tháng 3 hàng năm thì cho YA 2019 Thời kỳ cơ sở của nó sẽ là ngày 1 tháng 4 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018.

Hiệp ước thuế

Để giảm gánh nặng thuế doanh nghiệp đối với các công ty nhận thu nhập từ các nguồn nước ngoài, Singapore đã ký Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần (DTA) với hơn 80 khu vực pháp lý – bao gồm các nền kinh tế lớn ở châu Mỹ, châu Âu và châu Á. Các khu vực TGPT giảm hoặc loại bỏ thuế đối với thu nhập nước ngoài đã bị đánh thuế ở cơ quan tài phán nước ngoài.

Trong một số trường hợp, tín dụng thuế cũng có thể có sẵn. Nếu thuế nước ngoài được nộp phù hợp với các quy định của DTA thì mức thấp hơn của a) thuế nước ngoài đã nộp và b) thuế Singapore đáng lẽ phải nộp trên cùng một khoản thu nhập sẽ được tính. Nếu công ty đã trả bất kỳ khoản thuế vượt quá nào số tiền được tính toán này ở nước ngoài thì nó có thể được yêu cầu như một khoản khấu trừ thuế ở Singapore, được gọi là Giảm thuế hai lần (DTR). Theo DTR, một công ty có thể yêu cầu một số khoản thuế thu nhập nước ngoài mà họ đã nộp so với thuế thu nhập Singapore và nhận lại số tiền đó từ IRAS.

Hơn nữa, kể từ năm 2008, chính phủ Singapore đã cung cấp một khoản tín dụng thuế đơn phương cho các công ty có thu nhập nước ngoài có nguồn gốc từ một khu vực tài phán không có Hiệp định liên kết với Singapore.

Lưu ý, để doanh nghiệp Singapore được khấu trừ thuế nước ngoài, các công ty phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Công ty là đối tượng cư trú về thuế tại Singapore trong năm cơ sở liên quan
 • Thuế đã được nộp hoặc phải trả cho cùng một khoản thu nhập ở nước ngoài và
 • Thu nhập phải chịu thuế ở Singapore

Tóm tắt

Singapore là một trong những quốc gia có thẩm quyền về thuế thuận lợi nhất trên thế giới. Với mức thuế suất thấp và các ưu đãi và miễn thuế hào phóng, các công ty ở Singapore có thể giảm đáng kể chi phí thuế. Hơn nữa, việc miễn thuế đối với lãi vốn và cổ tức đảm bảo rằng các cổ đông được hưởng lợi nhiều hơn từ các khoản đầu tư của họ.

Cuối cùng, nỗ lực của chính phủ Singapore trong việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần cho phép các công ty thành lập tại Singapore và mở rộng ra quốc tế mà không phải trả thêm thuế đối với thu nhập có nguồn gốc nước ngoài.

Tham khảo: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Singapore

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *