Quyết toán thuế là gì? Có bao nhiêu loại quyết toán thuế [2022]
<1>Bài viết

Quyết toán thuế là gì? Có bao nhiêu loại quyết toán thuế [2022]

Nộp thuế vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức đối với Nhà nước. Để thực hiện các quyền và nghĩa vụ tài chính này, cá nhân, tổ chức phải quyết toán thuế với cơ quan thuế. Vậy, quyết toán thuế là gì? Quyết toán thuế với cơ quan thuế khi...

Yêu cầu về vốn cổ phần và quy tắc sở hữu cổ phần đối với các công ty thành lập tại Singapore
<1>Bài viết

Yêu cầu về vốn cổ phần và quy tắc sở hữu cổ phần đối với các công ty thành lập tại Singapore

Để thành lập một công ty tại Singapore, tối thiểu phải có vốn tối thiểu là $1 ( mang tính chất tượng trưng), một cổ đông, một giám đốc thường trú tại địa phương và một địa chỉ đăng ký. Cổ phiếu của một công ty không chỉ xác định quyền sở hữu của công ty mà còn cung cấp các đặc quyền và trách nhiệm của cổ đông.

Cập nhật tin doanh nghiệp và khởi nghiệp Singapore tháng 12/2020
<1>Bài viết

Cập nhật tin doanh nghiệp và khởi nghiệp Singapore tháng 12/2020

Báo cáo hàng tháng của VietCham sẽ bao gồm các tin tức gần đây về những thay đổi quy định quan trọng, hoạt động gây quỹ của các công ty khởi nghiệp đầy triển vọng ở Singapore, các ưu đãi mới của chính phủ nhằm hỗ trợ các công ty khởi nghiệp mới và các tin tức liên quan đến kinh doanh khác.

Hiệp ước chống đánh thuế hai lần Việt Nam – Singapore
<1>Bài viết

Hiệp ước chống đánh thuế hai lần Việt Nam – Singapore

Bài viết này là hướng dẫn về Hiệp ước đánh thuế hai lần Việt Nam-Singapore, một trong nhiều hiệp định song phương giữa hai nước. Nó tóm tắt phạm vi của hiệp ước, các loại thuế được áp dụng, các quy định cụ thể về đánh thuế đối với các loại thu nhập khác nhau, các quy tắc chi phối việc xóa bỏ đánh thuế hai lần và các vấn đề liên quan khác được đề cập trong hiệp định.

Hệ thống pháp luật Singapore
<1>Bài viết

Hệ thống pháp luật Singapore

Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về hệ thống luật pháp của Singapore, cơ quan tư pháp của nó; và đó là cách tiếp cận để giải quyết tranh chấp và áp dụng luật.

Chuyển giá tại Singapore
<1>Bài viết

Chuyển giá tại Singapore

Bài viết này là hướng dẫn về các quy định chuyển giá áp dụng cho các công ty Singapore. Bạn cũng sẽ tìm hiểu các yêu cầu về tài liệu của Singapore để hỗ trợ các quyết định chuyển giá. Cuối cùng, bài viết cung cấp hướng dẫn về các bước mà một công ty nên thực hiện để tuân thủ các quy tắc chuyển giá của Singapore.

Doanh nghiệp tại Singapore: Withholding Tax – Thuế khấu trừ là gì?
<1>Bài viết

Doanh nghiệp tại Singapore: Withholding Tax – Thuế khấu trừ là gì?

Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các quy định về Withholding Tax ở Singapore cho các công ty và cá nhân. Withholding tax ở Singapore được sử dụng để thu thuế từ các công ty và cá nhân không cư trú nhưng có thu nhập “nguồn gốc từ Singapore”. Các...