hệ thống thuế của singapore

Hệ thống thuế của Singapore

Singapore được quốc tế công nhận về hệ thống thuế hiệu quả và cạnh tranh, cho phép các công ty và doanh nhân được hưởng mức thuế thấp và tận dụng nhiều chế độ giảm thuế. Do vậy, Singapore là được nhiều doanh nhân Việt Nam lựa chọn để thành lập doanh nghiệp để tăng lợi nhuận nhờ tối ưu thuế. Bài viết này cung cấp tổng quan chung về các chính sách thuế của Singapore và bao gồm các chủ đề sau:

  • Các điểm chính về hệ thống thuế và cơ quan thuế Singapore
  • Các loại thuế
  • Hệ thống thuế của Singapore đen lại lợi ích như thế nào cho các doanh nghiệp
  • Hệ thống thuế mang lại lợi ích như thế nào cho các cá nhân
  • Thuế suất hiện hành

Cơ quan thu nội địa Singapore (viết tắt là IRAS) là cơ quan chính phủ đánh thuế và thu thuế cũng như thực thi các quy định về thuế ở Singapore. Mục đích của IRAS là tạo ra một hệ thống thuế hợp lý và đơn giản hóa nhằm hạn chế gánh nặng của các quy định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, IRAS đại diện cho Singapore trong các cuộc đàm phán hiệp ước thuế quốc tế và hỗ trợ Bộ Tài chính trong việc soạn thảo luật thuế.

Hệ thống thuế Singapore

Thuế suất thấp

Thuế suất doanh nghiệp của các công ty được quy định ở mức 17%, tuy nhiên sau khi áp dụng các chính sách khuyến khích và hỗ trợ, mức thuế thực sự cho hầu hết các công ty ở Singapore thấp hơn mức đó nhiều. Mức thuế cá nhân ở Singapore từ 0% cho đến 22%.

singapore có nhiều chính sách ưu đãi và giảm thuế

Không đánh thuế với cổ tức, lãi vốn hoặc tài sản thừa kế

Hệ thống thuế đơn của Singapore không đánh thuế với cổ tức, với thu nhập vốn và thừa kế.

Hệ thống thuế theo lãnh thổ

Hệ thống thuế theo lãnh thổ của Singapore đánh thuế các công ty dựa trên vị trí địa lý của lợi nhuận thay vì vị trí địa lý của công ty. Điều này có nghĩa là các công ty tại Singapore nhưng kiếm được lợi nhuận ở nước ngoài (tức là thu nhập từ nguồn nước ngoài) sẽ không phải đối mặt với một khoản thuế Singapore bổ sung đối với những khoản lợi nhuận đó. Ví dụ khi bạn thành lập công ty tại Singapore, và lợi nhuận của công ty đó được tạo ra từ Việt Nam thì sẽ không bị chịu thêm thuê ở Singapore.

Mức thuế hiện hành

Mức thuế doanh nghiệp

Thuế cho doanh nghiệp tại Singapore như sau

Loại thuế doanh nghiệp Thuế suất (%)
Thuế đánh vào lợi nhuận doanh nghiệp 17% ( chưa áp dụng các ưu đãi về thuế)
Thuế suất đối với lãi vốn của công ty 0%
Thuế suất đối với cổ tức được chia cho cổ đông 0%
Thuế suất đối với thu nhập có nguồn gốc nước ngoài đủ tiêu chuẩn 0%

Thuế cá nhân

Thu nhập chịu thuế Thuế suất (%)
20.000 đô Sing 0%
từ trên 20.000 đến 30.000 đô Sing 2%
từ trên 30.000 đến 40.000 đô Sing 3,5%
từ trên 40.000 đến 80.000 đô Sing 7%
từ trên 80.000 đến 120.000 đô Sing 11,5%
từ trên 120.000 đến 160.000 đô Sing 15%
từ trên 160.000 đến 200.000 đô Sing 18%
từ trên 200.000 đến 240.000 đô Sing 19%
từ trên 240.000 đến 280.000 đô Sing 19,5%
từ trên 280.000 đến 320.000 đô Sing 20%
trên 320.000 đô Sing 22%

Các loại thuế tại Singapore

Dưới đây VietCham sẽ nêu ra các loại thuế phổ biến nhất mà các công ty và cá nhân phải nộp ở Singapore:

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn về thuế doanh nghiệp.

Thuế thu nhập cá nhân: Tham khảo bài viết về thuế thu nhập cá nhân.

Thuế hàng hóa và dịch vụ: Chính phủ Singapore đánh thuế hàng hóa và dịch vụ 7% đối với cả hàng tiêu dùng thông thường và hàng hóa nhập khẩu.

Thuế nhà thầu: Để thu thuế đới với thu nhập từ những người không cứ trú tại Singapore, Singapore sẽ đánh thuế nhà thầu ( Withholding Tax). Các khoản thanh toán cho người không cư trú tại Singapore như trả lãi, trả tiền thuê nhà, tiền bản quyền và phí quản lý kinh doanh đều phải chịu thuế nhà thầu. Các mức thuế nhà thầu cũng khác nhau tùy thuộc vào người nhận khoản thanh toán và các dịch vụ được cung cấp.

Hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt: Singapore về bản chất là một cảng miễn thuế. Singapore không đánh thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu, chỉ đánh vào các sản phẩm dầu mỏ, sản phẩm thuốc lá, xe có động cơ và rượu.

Thuế bất động sản: Chủ sở hữu bất động sản ở Singapore phải nộp thuế tài sản hàng năm. Singapore đánh thuế tài sản theo thang lũy ​​tiến dựa trên giá trị hàng năm (AV) của tài sản. AV được xác định bằng cách ước tính tổng thu nhập của tài sản nếu nó được cho thuê. Nhìn chung, thuế suất bất động sản Singapore được coi là rất thấp, đặc biệt là đối với tài sản do chủ sở hữu sử dụng.

Stamp Duty: Thuế tem đề cập đến thuế được trả cho việc chuyển nhượng bất động sản bất động sản và cổ phần của công ty.

Hệ thống thuế của Singapore đem lại lợi ích như thế nào ?

Hệ thống thuế Singapore đối với doanh nghiệp

Bạn có thể nhanh chóng thành lập công ty tại Singapore và bắt đầu tận dụng lợi thế của thuế suất doanh nghiệp thấp bao gồm các chương trình thuế giúp giảm thuế cho các doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp mới. Hơn nữa, cơ cấu thuế doanh nghiệp của Singapore thưởng cho các công ty mới thành lập thông qua các ưu đãi và trợ cấp thuế.

Với hệ thống thuế đơn bậc, Singapore chỉ đánh thuế lợi nhuận của công ty chứ không đánh thuế cổ tức phát hành cho cổ đông. Tương tự, Singapore không đánh thuế thu nhập từ vốn và hầu hết các loại thu nhập có nguồn gốc nước ngoài. Ví dụ: nếu bạn xây dựng công ty của mình và bán nó với giá 100 triệu đô la, bạn sẽ phải trả KHÔNG thuế cho việc bán cổ phần của bạn ở Singapore.

Mạng lưới rộng lớn của Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần (DTA) và Tín dụng thuế đơn phương cho phép các công ty Singapore hạn chế hoặc loại bỏ thuế đánh vào thu nhập có nguồn gốc nước ngoài.

Hệ thống thuế Singapore đối với cá nhân

Singapore tiếp tục thu hút nhân tài hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới bằng cách đưa ra mức thuế suất cá nhân thấp. Các cá nhân cũng có thể giảm đáng kể mức thuế hiệu quả của họ bằng cách tận dụng các khoản khấu trừ do chính phủ Singapore cung cấp.

Nói chung, thu nhập cá nhân có được từ một nguồn bên ngoài Singapore không phải chịu thuế. Điều này bao gồm thu nhập đã nhận được trong tài khoản ngân hàng Singapore. Đây là một điểm hấp dẫn đối với những cá nhân tham gia kinh doanh online hoặc MMO, có nguồn thu từ các hệ thống trực tuyến…

Hơn nữa, các cá nhân không phải trả thuế đối với cổ tức, lãi vốn hoặc thừa kế.

Cuối cùng, các cá nhân không cư trú làm việc tại Singapore có thể xin giảm thuế thông qua mạng lưới các DTA của Singapore.

Chính những điểm nổi bật trong hệ thống thuế là lí do bạn nên chọn Singapore để thành lập doanh nghiệp mới.

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *