gói bảo hộ thương hiệu: mở công ty + đăng ký bảo hộ thương hiệu

Gói Bảo Hộ Thương Hiệu: Mở công ty + Đăng ký bảo hộ Thương hiệu

GÓI BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU: Mở công ty + Đăng ký bảo hộ Thương hiệu (Trademark)

1. Đăng ký công ty mới tại Singapore:

 • Đăng ký tên & thành lập công ty với Sở kế hoạch đầu tư Singapore (ACRA) / Company name
  check & registration with ACRA
 • Soạn thảo Điều lệ hoạt động công ty / Memorandum & Articles of Association
 • Viết biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị / First Directors’ Minutes
 • Thiết lập giấy chứng nhận cổ phần / Share certificate
 • Bản thông tin về doanh nghiệp đăng tại trang web của ACRA / Company profile from ACRA
 • Chứng nhận thành lập doanh nghiệp (bản điện tử) / Incorporation certificate
 • Làm con dấu và đăng ký con dấu / Company stamp & seal
 • Nếu doanh nghiệp muốn đăng ký trên 2 cổ đông hoặc giám đốc, phí đăng ký cho người thứ 3 trở đi là USD60/người

2. Địa chỉ đăng ký công ty / Registered Address Service

3. Dịch vụ Thư ký / Secretarial Services

4. Giám đốc chỉ định / Nominee Director

5. Đăng ký bảo hộ Thương hiệu tại Singapore / Trademark registration

Chú ý:

 • Kết quả đăng ký thương hiệu tuỳ thuộc vào xét duyệt của các cơ quan chức năng tương ứng.

Để được tư vấn miễn phí, vui lòng liên hệ VietCham Singapore:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *