gói doanh nhân: thành lập doanh nghiệp + thẻ lao động tại singapore

Gói Doanh Nhân: Thành lập Doanh nghiệp + Thẻ lao động tại Singapore

Gói Doanh Nhân:  Thành lập Doanh nghiệp + Thẻ lao động tại Singapore

1. Đăng ký công ty mới tại Singapore:

  • Đăng ký tên & thành lập công ty với Sở kế hoạch đầu tư Singapore (ACRA) / Company name check & registration with ACRA
  • Soạn thảo Điều lệ hoạt động công ty / Memorandum & Articles of Association
  • Viết biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị / First Directors’ Minutes
  • Thiết lập giấy chứng nhận cổ phần / Share certificate
  • Bản thông tin về doanh nghiệp đăng tại trang web của ACRA / Company profile from ACRA
  • Chứng nhận thành lập doanh nghiệp (bản điện tử) / Incorporation certificate
  • Làm con dấu và đăng ký con dấu / Company stamp & seal

2. Địa chỉ đăng ký công ty / Registered Address Service

3. Dịch vụ Thư ký / Secretarial Services

4. Giám đốc chỉ định / Nominee Director

5. Đăng ký thẻ lao động (Employment Pass)

Chú ý:

  • Thẻ lao động (Employment Pass) phụ thuộc vào xét duyệt của Bộ Lao Động Singapore (MOM)

Để được tư vấn miễn phí, vui lòng liên hệ VietCham Singapore:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *