doanh nghiệp tại singapore: withholding tax – thuế khấu trừ là gì?

Doanh nghiệp tại Singapore: Withholding Tax – Thuế khấu trừ là gì?

Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các quy định về Withholding Tax ở Singapore cho các công ty và cá nhân.

Withholding tax ở Singapore được sử dụng để thu thuế từ các công ty và cá nhân không cư trú nhưng có thu nhập “nguồn gốc từ Singapore”. Các công ty Singapore được yêu cầu giữ lại một tỷ lệ phần trăm của các khoản thanh toán nhất định được thực hiện cho người không cư trú và trả số tiền đã khấu lưu cho Cơ quan Doanh thu Nội địa Singapore (IRAS). Hướng dẫn này cung cấp thông tin tổng quan về loại thuế này ở Singapore và bao gồm các chủ đề sau:

 • Cách Singapore đánh thuế khấu trừ ( tên gọi khác của withholding tax)
 • Cách Singapore xác định cư trú do thuế
 • Thuế suất
 • Yêu cầu khai thuế

Các key chính cần nắm về withholding tax ở Singapore

 • Withholding tax chỉ áp dụng cho các khoản thanh toán của các công ty và cá nhân không cư trú.
 • Chỉ một số khoản thanh toán nhất định mới bị tính thuế khấu trừ.
 • Thuế khấu trừ chỉ áp dụng cho thu nhập có nguồn gốc từ Singapore.
 • Thuế khấu trừ chỉ áp dụng cho các dịch vụ được cung cấp tại Singapore.

Singapore đánh thuế khấu trừ như thế nào

So với thuế thu nhập truyền thống trong đó thuế được thu từ người nhận thanh toán, thuế khấu trừ được khấu trừ trực tiếp từ nguồn tức là người trả tiền. Nói chung, nghĩa vụ thuế khấu trừ thuộc về người không cư trú. Tuy nhiên, người thanh toán (ví dụ: một công ty Singapore) được yêu cầu giữ lại số tiền chính xác và trả thuế khấu lưu cho IRAS.

Thuế đã khấu trừ là tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền thanh toán cho người không cư trú. Tỷ lệ phần trăm khác nhau tùy thuộc vào hình thức thanh toán.

Xin nhắc lại một điều quan trọng là thuế khấu lưu không bị đánh vào các khoản thanh toán cho cư dân thuế Singapore. 

Nơi cư trú về thuế được xác định như thế nào

Các công ty không thường trú

Nhìn chung, các công ty không cư trú thuộc một trong các loại sau:

 1. Một công ty được thành lập ở cơ quan nước ngoài (chi nhánh Singapore của một công ty nước ngoài cũng theo định nghĩa này) HOẶC
 2. Một công ty được thành lập tại Singapore không đáp ứng các yêu cầu để trở thành đối tượng cư trú về thuế.

Một công ty được coi là đối tượng cư trú của thuế nếu việc “kiểm soát và quản lý” công ty diễn ra ở Singapore. Theo IRAS, kiểm soát và quản lý đề cập đến việc “đưa ra quyết định về các vấn đề chiến lược, chẳng hạn như về chính sách và chiến lược của công ty”.

Nói chung, địa điểm của các cuộc họp hội đồng quản trị công ty là một yếu tố quan trọng trong việc xác định nơi một công ty được kiểm soát và quản lý. Tương tự, vị trí của nhân viên công ty có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định của công ty cũng có thể xác định nơi cư trú về thuế.

Ví dụ, chi nhánh Singapore của một công ty nước ngoài được coi là không cư trú vì chi nhánh được quản lý bởi một công ty mẹ ở khu vực có thẩm quyền bên ngoài Singapore.

Các quy tắc cư trú về thuế cũng áp dụng cho các công ty được thành lập tại Singapore. Ví dụ: một công ty Singapore được quản lý từ Hồng Kông sẽ được coi là không cư trú vì mục đích thuế.

Lưu ý rằng tình trạng cư trú về thuế của một công ty có thể thay đổi theo từng năm.

Chuyên gia không thường trú

Một chuyên gia không cư trú (NRP) là một cá nhân nước ngoài đã dành ít hơn 183 ngày ở Singapore để cung cấp dịch vụ của mình. NRP không phải là nhân viên của bất kỳ công ty nào mà làm việc độc lập và cung cấp dịch vụ theo các điều khoản hợp đồng.

Tất cả thu nhập trả cho NRP phải chịu thuế khấu lưu bao gồm tất cả tiền lương và các khoản thanh toán không dùng tiền mặt như chỗ ở, vé máy bay, phương tiện đi lại, phụ cấp công tác phí và các bữa ăn. Theo IRAS, NRP bao gồm bất kỳ điều nào sau đây:

 • Các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia hoặc chuyên gia được mời làm việc với chính phủ, hội đồng quản trị hoặc một tổ chức tư nhân ở Singapore
 • Diễn giả hoặc học giả nước ngoài thực hiện các cuộc hội thảo hoặc hội thảo tại Singapore
 • Queen’s Counsels – những luật sư nổi tiếng ở Vương quốc Anh thường được thuê để tranh luận những vụ án phức tạp.
 • Chuyên gia tư vấn, giảng viên và huấn luyện viên
 • Các cá nhân hoạt động thông qua một công ty nước ngoài
 • Nghệ sĩ nước ngoài (ví dụ: nghệ sĩ, vận động viên, nhạc sĩ, v.v.)
 • Giám đốc công ty nước ngoài

Nhân viên không thường trú

Một nhân viên không cư trú là một cá nhân nước ngoài đã làm việc cho một chủ lao động ở Singapore dưới 183 ngày. Theo luật thuế Singapore, tất cả các khoản tiền do một nhân viên không cư trú phải chịu thuế khấu trừ.

Lưu ý, nhân viên không cư trú làm việc tại Singapore từ 60 ngày trở xuống được miễn nộp thuế khấu lưu. Hơn nữa, những nhân viên làm việc tại Singapore trên 183 ngày sẽ bị đánh thuế như một đối tượng cư trú tại Singapore với mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân tương ứng . 

Tùy thuộc vào mức thu nhập của người lao động, thuế suất khấu trừ đối với thu nhập từ việc làm dao động từ 15% đến 22%.

Thuế suất khấu trừ đối với các khoản thanh toán cho các công ty không cư trú

Theo IRAS, các khoản thanh toán sau đây được thực hiện cho các công ty không cư trú phải chịu thuế khấu lưu:

 • Thanh toán cho các dịch vụ do một công ty không cư trú tại Singapore cung cấp
 • Thanh toán cho việc sử dụng hoặc quyền sử dụng kiến ​​thức khoa học, kỹ thuật, công nghiệp hoặc thương mại
 • Tiền lãi, tiền hoa hồng, hoặc phí liên quan đến bất kỳ khoản vay hoặc nợ: Điều này bao gồm tiền lãi trên các tài khoản thương mại quá hạn và tiền lãi theo các điều khoản tín dụng trả cho một nhà cung cấp không cư trú.
 • Tiền bản quyền hoặc các khoản thanh toán khác cho việc sử dụng hoặc quyền sử dụng bất kỳ động sản nào
 • Thanh toán phí quản lý: Đây là khoản thanh toán cho các công ty ở nước ngoài cung cấp dịch vụ để quản lý một doanh nghiệp.
 • Tiền thuê hoặc các khoản thanh toán khác để sử dụng bất kỳ động sản nào
 • Các khoản thanh toán để mua bất động sản từ một nhà kinh doanh bất động sản không cư trú
 • Các khoản thanh toán cho các sản phẩm tài chính có cấu trúc nhất định
 • Phân phối ủy thác đầu tư bất động sản (REIT)
 • Phí thuê tàu và máy bay
Loại thu nhập Thuế suất khấu trừ
Thanh toán cho các dịch vụ do một công ty không cư trú tại Singapore cung cấp Thuế khấu trừ được xác định theo 
thuế suất thuế doanh nghiệp tương ứng
Tiền lãi, hoa hồng, phí hoặc các khoản thanh toán khác liên quan đến bất kỳ khoản vay hoặc nợ 15%
Tiền bản quyền hoặc các khoản thanh toán một lần khác cho việc sử dụng các tài sản có thể di chuyển được 10%
Thanh toán cho việc sử dụng hoặc quyền sử dụng kiến ​​thức hoặc thông tin khoa học, kỹ thuật, công nghiệp hoặc thương mại 10%
Tiền thuê hoặc các khoản thanh toán khác để sử dụng các tài sản có thể di chuyển được 15%
Hỗ trợ kỹ thuật và phí dịch vụ Thuế khấu trừ được xác định theo thuế suất thuế doanh nghiệp tương ứng
Phí quản lý Thuế khấu trừ được xác định theo thuế suất thuế doanh nghiệp tương ứng
Tiền thu được từ việc bán bất kỳ bất động sản nào của một nhà kinh doanh bất động sản không cư trú 15%
Phân phối được thực hiện bởi REIT 10%
Phí thuê tàu (tàu và máy bay) 0-2%

 

Khấu trừ thuế suất để thanh toán cho NRP

Nói chung, thu nhập của một chuyên gia không cư trú phải chịu thuế khấu trừ ở mức sau:

 • 15% tổng thu nhập hoặc phí hoặc
 • 22% nếu NRP đã chọn bị đánh thuế trên thu nhập ròng

Lưu ý, có hai ngoại lệ chính:

 • Phí của giám đốc không cư trú được tính 22% thuế khấu trừ.
 • Các nghệ sĩ giải trí không cư trú phải chịu thuế khấu lưu là 10%.

Hiệp ước giảm thuế hai lần

Singapore có một mạng lưới rộng lớn các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTA) có thể giảm gánh nặng thuế cho những người không cư trú có thu nhập từ Singapore. Một công ty hoặc cá nhân không cư trú hoạt động trong một khu vực tài phán có hiệp ước thuế với Singapore sẽ trả theo tỷ lệ quy định trong DTA. Lưu ý rằng hình thức cứu trợ sẽ phụ thuộc vào các dịch vụ được cung cấp và các quy định của DTA.

Nộp và thanh toán thuế khấu lưu với IRAS:

Các công ty phải nộp và nộp thuế khấu lưu vào ngày 15 của tháng thứ hai kể từ ngày một khoản thanh toán được thực hiện cho người không cư trú. Ví dụ: nếu thanh toán được thực hiện vào ngày 23 tháng 8, khoản thanh toán thuế khấu lưu sẽ đến hạn vào ngày 15 tháng 10.

Ngày thanh toán chính xác nên được xác định bằng cách sử dụng các thông tin sau:

 • Ngày trên hợp đồng
 • Nếu không có hợp đồng thì ngày trên hóa đơn
 • Ngày thu nhập được ghi có vào tài khoản của người không cư trú
 • Ngày thanh toán thực tế

Nếu một công ty không nộp và thanh toán thuế khấu lưu trước ngày đến hạn, IRAS sẽ phát hành Ghi chú Yêu cầu và khoản phạt 5% sẽ được đánh giá.

Nếu khoản thuế khấu lưu không được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn trên Phiếu yêu cầu, sẽ bị phạt.


Để được tư vấn về quy trình thành lập doanh nghiệp tại Singapore, liên hệ theo thông tin: