singapore củng cố quy định mới về tiền điện tử

Singapore củng cố quy định mới về tiền điện tử

Vào tháng 1 năm 2020, Đạo luật Dịch vụ Thanh toán (PSA) của Singapore có hiệu lực. Đây là luật đầu tiên của quốc gia cung cấp định nghĩa pháp lý cho tiền điện tử và khuôn khổ cấp phép cho các doanh nghiệp kinh doanh tiền điện tử, cũng như các yêu cầu tuân thủ phù hợp với các khuyến nghị của FATF. Hiện tại, PSA đã đưa Singapore trở thành một trong những quốc gia tiên tiến hơn về quy định tiền điện tử.

Vào tháng 8, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã thực hiện một bước tích cực khác khi phát hành một bài báo thông tin vào đầu tháng này, đưa ra Đánh giá rủi ro toàn doanh nghiệp (EWRA), một khuôn khổ về cách các doanh nghiệp tiền điện tử và các dịch vụ thanh toán khác do PSA quản lý. có thể đo lường hiệu quả của các chương trình tuân thủ của họ.

Các nguồn lực như EWRA là bước tiếp theo hợp lý đối với các nhà quản lý tài chính ở các quốc gia như Singapore đã thông qua các quy định về tiền điện tử mạnh mẽ, phù hợp với FATF. EWRA trang bị cho các công ty một khuôn khổ để đo lường mức độ thành công của chương trình tuân thủ của họ trong việc đáp ứng các quy định, cho phép họ xác định các lỗ hổng và điểm yếu. Dưới đây, chúng tôi sẽ điểm qua một số điểm chính trong cả hai bài báo thông tin PSA và EWRA.

Đạo luật Dịch vụ Thanh toán

PSA kết hợp hai luật đã có từ trước để thiết lập khuôn khổ chỉ định và cấp phép cho các dịch vụ thanh toán thuộc một số loại khác nhau, trong cả tiền điện tử và tiền pháp định, cũng như để xác định dịch vụ rộng nhất trong số các dịch vụ này để có thêm quy định. PSA là luật đầu tiên của Singapore cung cấp định nghĩa pháp lý cho tiền điện tử, gọi chúng là token thanh toán kỹ thuật số. Theo PSA, token thanh toán kỹ thuật số là bất kỳ giá trị đại diện số hóa nào:

·        Được thể hiện như một đơn vị

·        Không có mệnh giá hoặc không được gắn với bất kỳ loại tiền tệ nào

·        Là, hoặc dự định trở thành, một phương tiện trao đổi được công chúng chấp nhận như một khoản thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc để thanh toán nợ

·        Có thể được chuyển nhượng, lưu trữ hoặc giao dịch điện tử.

Tương tự như vậy, PSA định nghĩa các dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số là bất kỳ dịch vụ nào:

·        Giao dịch token thanh toán kỹ thuật số

·        Tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi token thanh toán kỹ thuật số.

Theo PSA, tất cả các dịch vụ thanh toán, bao gồm cả các doanh nghiệp kinh doanh tiền điện tử, phải có một trong hai giấy phép để hoạt động tại Singapore:

·        Mặc định là giấy phép tổ chức thanh toán tiêu chuẩn. Các doanh nghiệp này phải đáp ứng một số yêu cầu về quản lý kinh doanh bao gồm việc thành lập một văn phòng thực đã đăng ký tại Singapore, nộp báo cáo kiểm toán và đáp ứng các yêu cầu về vốn và ký quỹ bảo đảm.

·        Các dịch vụ thanh toán có giá trị giao dịch trung bình hàng tháng vượt quá 3 triệu đô la Mỹ trong một năm dương lịch phải có giấy phép tổ chức thanh toán chính và đáp ứng các yêu cầu cao hơn về vốn và tiền gửi bảo đảm.

Cuối cùng, PSA đưa ra các yêu cầu AML / CFT dựa trên rủi ro phần lớn phản ánh những yêu cầu được FATF khuyến nghị. Bao gồm các:

·        Thu thập thông tin KYC từ người dùng nền tảng

·        Khách hàng thẩm định

·        Theo dõi và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

PSA cung cấp các yêu cầu tuân thủ rõ ràng cho các doanh nghiệp tiền điện tử, quan trọng là phù hợp với các khuyến nghị của FATF.

Tài liệu đánh giá rủi ro toàn doanh nghiệp

Đầu tháng này, MAS đã xuất bản một bài báo cung cấp thông tin về đánh giá rủi ro toàn doanh nghiệp (EWRA), một khuôn khổ cho các dịch vụ thanh toán được chỉ định, bao gồm cả các doanh nghiệp tiền điện tử, để xây dựng một chương trình tuân thủ dựa trên rủi ro giúp chúng phù hợp với PSA. EWRA cung cấp hướng dẫn về cách các dịch vụ thanh toán có thể đạt được sáu kết quả chính, kết hợp lại với nhau, sẽ đảm bảo duy trì sự tuân thủ sau khi cấp phép:

1.      Quản lý cấp cao tại các dịch vụ thanh toán duy trì giám sát tích cực để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tuân thủ

2.      Dịch vụ thanh toán có các khuôn khổ hệ thống để đánh giá rủi ro và hiệu quả của các chương trình tuân thủ

3.      Dịch vụ thanh toán sử dụng phân tích định lượng và định tính để đánh giá rủi ro

4.      Dịch vụ thanh toán đánh giá hiệu quả của tất cả các biện pháp kiểm soát tuân thủ, bao gồm các chính sách và thủ tục, kết quả thử nghiệm và đánh giá văn hóa tổ chức

5.      Các dịch vụ thanh toán duy trì một quy trình có hệ thống để giải quyết các lĩnh vực cần cải tiến mà họ xác định được trong các cuộc đánh giá liên tục, bao gồm cả đánh giá của bên thứ ba

6.      Các dịch vụ thanh toán duy trì một quy trình có cấu trúc để thực hiện phân tích lỗ hổng trên các chương trình tuân thủ của họ dựa trên các tài liệu hướng dẫn và kết hợp các phương pháp hay nhất để lấp đầy những lỗ hổng đó khi cần

Bạn có thể đọc chính tài liệu thông tin của EWRA để xem các khuyến nghị cụ thể của MAS về cách đạt được từng kết quả mong muốn, bao gồm các nghiên cứu điển hình chi tiết về việc thực hiện đánh giá rủi ro trên một số biến, sử dụng phân tích dữ liệu cho các mục đích Chống rửa tiền/Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT), giải quyết các thiếu sót trong chương trình tuân thủ,…

Chúng tôi hoan nghênh MAS đã phát hành hướng dẫn chi tiết, mang tính quy định giúp làm rõ cách các doanh nghiệp tiền điện tử có trụ sở tại Singapore có thể thiết lập các chương trình tuân thủ hiệu quả và không ngừng cải thiện.


Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về việc thành lập và vận hành công ty tại Singapore, hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *