workshop – đầu tư singapore

Workshop – Đầu tư Singapore

vietcham - mở công ty singapore  vietcham - mở công ty singapore

69118941 2294530870673985 561580223926108160 o

NỘI DUNG CHI TIẾT WORKSHOP
14:00 PM Check In

14:15 PM Quy định Pháp Luật Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài Trao đổi, thảo luận về các vấn đề thực tiễn có liên quan đến pháp luật Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài

15:15 PM Trao đổi, thảo luận về các vấn đề thực tiễn liên quan đến pháp luật Singapore đối với các doanh nghiệp Việt khi đầu tư. Những quy trình, thủ tục liên quan cần lưu ý Những lưu ý theo Pháp luật Singapore về việc thành lập doanh nghiệp Những kiến thức cần trang bị khi thành lập doanh nghiệp tại Singapore và những thắc mắc pháp lý phổ biến liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam

16:15 PM Thảo luận, trao đổi về vấn đề của bạn và tìm hướng giải quyết Thảo Luận

Bạn sẽ nhận được gì ?
– Kiến thức và điều kiện cần đáp ứng khi thành lập doanh nghiệp tại Singapore
– Những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định Pháp luật Việt Nam
– Thảo luận và làm rõ các vấn đề thắc mắc thường gặp phải của khách mời