quy phạm pháp luật là gì? có bao nhiêu loại? [luật 2022]

Quy phạm pháp luật là gì? Có bao nhiêu loại? [Luật 2022]

Để thực hiện tốt chức năng của mình, nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chứa đựng nhiều điều luật, quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản lý và phát triển của nhà nước. Vậy, thế nào là quy phạm pháp luật? Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan đến quy phạm pháp luật.

Quy phạm là gì?

quy phạm là gì?

Chuẩn mực là những quy tắc, luật lệ chung đối với những hành vi do cộng đồng xây dựng (chuẩn mực xã hội) hoặc do nhà nước ban hành (quy phạm pháp luật) để duy trì và quản lý trật tự xã hội. Quy tắc ứng xử chung điều chỉnh các mối quan hệ giữa những người trong cộng đồng.

→ Quy phạm pháp luật là gì?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật “Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện”.

→ Ví dụ về quy phạm pháp luật

Bộ luật Hình sự quy định người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không có vũ khí của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để quan hệ tình dục hoặc hành vi quan hệ tình dục khác trái ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù có thời hạn không dưới 2002 nhưng không quá 07 năm tù.

ví dụ về quy phạm pháp luật

Đặc điểm QPPL

Quy phạm pháp luật là một loại quy phạm với những đặc điểm như sau:

Đặc điểm quy phạm pháp luật
 • Là những quy tắc có sự bắt buộc chung;
 • Được thể hiện dưới hình thức xác định;
 • Thể hiện ý chí của Nhà nước, do các cơ quan có thẩm quyền ban hành;
 • Được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước.

Có bao nhiêu loại quy phạm của pháp luật?

có bao nhiêu loại quy phạm của pháp luật?

#1 Căn cứ vào đối tượng & phương pháp

 • Quy phạm pháp luật dân sự.
 • Quy phạm pháp luật hành chính.

#2 Căn cứ nội dung

 • Quy phạm pháp luật định nghĩa.
 • Quy phạm pháp luật điều chỉnh: các quy phạm này quy định quyền và nghĩa vụ của những chủ thể tham gia trong các quan hệ xã hội. Gồm ba nhóm Quy phạm bắt buộc, quy phạm cấm đoán, quy phạm cho phép.
 • Quy phạm pháp luật bảo vệ: đây là loại quy phạm xác định các biện pháp cưỡng chế mang tính nhà nước đối với hành vi vi phạm pháp luật.

#3 Căn cứ vào mệnh lệnh

 • Quy phạm pháp luật dứt khoát.
 • Quy phạm pháp luật không dứt khoát.
 • Quy phạm pháp luật tùy nghi.
 • Quy phạm pháp luật hướng dẫn.

#4 Căn cứ vào cách thức trình bày

 • Quy phạm pháp luật bắt buộc.
 • Quy phạm pháp luật cấm đoán.
 • Quy phạm pháp luật cho phép.

Quy phạm pháp luật có cấu trúc như thế nào?

quy phạm pháp luật có cấu trúc như thế nào?

→ Giả định

Giả định là một bộ phận của quy phạm pháp luật trong đó nêu lên những hoàn cảnh, điều kiện có thể xảy ra trong cuộc sống và cá nhân hay tổ chức nào ở vào những hoàn cảnh, điều kiện đó phải chịu sự tác động của quy phạm pháp luật đó.

Trong giả định của quy phạm pháp luật cũng nêu lên chủ thể nào ở vào những điều kiện, hoàn cảnh đó.

→ Quy định

Quy định là một phần của quy phạm pháp luật quy định những gì một tổ chức hoặc cá nhân được phép hoặc thực thi trong các hoàn cảnh và điều kiện được mô tả trong các giả định của quy phạm pháp luật.

Các cơ quan quản lý pháp luật trả lời câu hỏi: Làm gì? Để làm gì? Không thể làm gì? Làm sao?

Một mệnh lệnh được chỉ định trong phần quy định của quy phạm pháp luật có thể mang tính xác định, tức là nó chỉ quy định một phương thức xử sự và chủ thể buộc phải hành động theo nó mà không có sự lựa chọn.

→ Chế tài

Chế tài là một bộ phận của quy phạm pháp luật, nó vạch ra các biện pháp tác động mà nhà nước dự định thực hiện để đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm túc.

Các biện pháp tác động được đề cập trong phần chế tài pháp lý và quy định có thể áp dụng đối với các tổ chức hoặc cá nhân vi phạm pháp luật và không tuân thủ mệnh lệnh của nhà nước được đề cập trong phần giám sát pháp lý và quy định.

>> Link tải văn bản quy phạm pháp luật năm 2008″>>>> Link tải văn bản quy phạm pháp luật năm 2008

Trên đây là một số thông tin về quy phạm pháp luật mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Nếu trong quá trình theo dõi bài viết, bạn có vướng mắc hãy phản hồi để nhân viên có thể phản hồi sớm nhất.

VietChamBlog

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *