hộ kinh doanh cá thể là gì? điều kiện & thủ tục thành lập (2022)

Hộ kinh doanh cá thể là gì? Điều kiện & thủ tục thành lập (2022)

Hộ kinh doanh có lẽ là thuật ngữ không mấy xa lạ với nhiều người. Vậy hộ kinh doanh cá thể là gì, những vấn đề pháp lý cơ bản sẽ được chúng tôi gửi gắm đến bạn đọc thông qua bài viết dưới đây.

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Theo quy định tại Điều 79 và Điều 80 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP thì hộ kinh doanh do cá nhân hoặc thành viên gia đình đăng ký kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về chủ sở hữu. Tài sản sử dụng vào hoạt động kinh doanh của hộ gia đình.

hộ cá thể kinh doanh là gì?

Bạn đã từng thấy hoặc nghe thấy thuật ngữ “sản xuất và vận hành gia đình”? Vậy thương gia là gì? Có phải đó là hộ kinh doanh hay không? Theo quan điểm của ngân hàng, “hộ sản xuất kinh doanh” là việc cung cấp cho hộ gia đình các nguồn vốn tín dụng để phục vụ cho hoạt động kinh tế chung của cả gia đình.

Cá nhân, thành viên gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh phải có đủ năng lực hành vi dân sự, có quốc tịch Việt Nam và không có một trong các trường hợp sau đây:

hộ cá thể kinh doanh cần điều kiện gì?
 • Người chưa thành niên, hoặc những người hạn chế năng lực hành vi dân sự; người đã mất năng lực hành vi dân sự; những người khó khăn trong nhận thức cũng như điều khiển hành vi;
 • Người đang bị xem xét trách nhiệm hình sự, đang bị tạm giam, đang thi hành án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đã bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm làm nghề hoặc tham gia vào một số công việc nhất định;
 • Các trường hợp khác do pháp luật có liên quan quy định.

→ Lịch sử hình thành

Theo tinh thần của Nghị định số 27-HĐBT ngày 09 tháng 3 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng về chính sách kinh tế cá thể, doanh nghiệp tư nhân kinh tế sản xuất công nghiệp, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, pháp luật Việt Nam đã công nhận hộ gia đình là thương nhân kể từ đó.

lịch sử hình thành hộ cá thể kinh doanh

Tính chủ thể của quan hệ pháp luật kinh doanh gia đình tiếp tục được khẳng định trong các văn bản pháp luật quan trọng như Luật Doanh nghiệp 1999, Bộ luật Dân sự 1995 và tiếp tục được khẳng định trong Bộ luật Dân sự 2005.

Theo quy định hiện hành, hộ công thương cá thể do cá nhân hoặc gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, không quá 10 lao động, không có con dấu và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình. cho các hoạt động thương mại. Hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, hộ kinh doanh hàng rong, hàng ăn vặt và dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập áp dụng của địa phương, hộ kinh doanh, kinh doanh dịch vụ thấp hơn mức quy định không được đăng ký kinh doanh. Mức thu nhập thấp được quy định không vượt quá mức khởi điểm tính thuế thu nhập cá nhân của người có thu nhập cao.

hoàn cảnh lịch sử hình thành hộ cá thể kinh doanh

Hộ công nghiệp, thương mại cá thể có từ 10 lao động trở lên trên một điểm kinh doanh phải chuyển đổi thành doanh nghiệp. Mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, trừ người chưa thành niên, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người đang thi hành án hoặc người đã bị truất quyền hành vi quyền làm việc của chính quyền nhân dân, tất cả các hộ gia đình đều có quyền được đăng ký là chủ sở hữu duy nhất. Một cá nhân hoặc một gia đình chỉ được đăng ký một hộ công thương cá thể.

→ Đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể

Nhiều người có thể trả lời câu hỏi này: hộ công nghiệp và thương mại cá thể là gì? Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ được những đặc điểm của hình thức kinh doanh tại nhà. Một số đặc điểm của hộ gia đình có thể bắt nguồn từ các quy định điều chỉnh của Nghị định số 01/2021 / NĐ-CP về hộ gia đình lao động tự do. Tự kinh doanh như sau:

Đặc điểm của một hộ kinh doanh cá thể

Trước hết, hộ kinh doanh không có tài sản riêng nên không có tư cách pháp nhân, tài sản của cá nhân / thành viên gia đình thành lập hộ hoạt động không tách rời tài sản của hộ đang hoạt động. Hộ kinh doanh cũng không có con dấu và không được mở văn phòng đại diện, chi nhánh, nhưng hộ kinh doanh có thể mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách mở nhiều mặt bằng kinh doanh.

Thứ hai, cá nhân / thành viên gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn về nghĩa vụ tài sản phát sinh từ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Bản chất này của chủ doanh nghiệp tương tự như trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân: nếu tài sản kinh doanh không đủ để trả nợ thì chủ doanh nghiệp phải dùng chính tài sản của mình để hoàn trả nghĩa vụ tài sản đã phát sinh.

Đặc điểm của hộ kinh doanh

Tuy nhiên, phương thức trả nợ của doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp gia đình là khác nhau: việc trả nợ của doanh nghiệp tư nhân khi doanh nghiệp phá sản thực hiện theo quy định của Luật Phá sản; do hộ kinh doanh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Phá sản nên họ chỉ có thể tuân theo các quy định của Bộ luật dân sự.

Thứ ba, hoạt động sản xuất kinh doanh của người điều hành gia đình là nghề chính thức, tức là do người điều hành quản lý một cách chuyên nghiệp.

Quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh là gì?

→ Quyền của hộ kinh doanh

Người điều hành được tự do tham gia vào các ngành, nghề mà pháp luật không cấm, chủ động lựa chọn ngành, nghề và địa điểm hoạt động.

quyền của hộ kinh doanh
 • Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
 • Căn cứ vào nhu cầu kinh doanh, theo quy định về số lao động tối đa mà hộ kinh doanh được sử dụng, tuyển dụng, sử dụng và sử dụng lực lượng lao động.
 • Tích cực sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động.
 • Từ chối các yêu cầu về nguồn lực mà pháp luật không cung cấp.
 • Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại và tố cáo.
 • Chủ doanh nghiệp có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh.
  • Trường hợp đóng cửa trên 30 ngày thì người kinh doanh phải thông báo với cơ quan đăng ký công thương và cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đăng ký kinh doanh ban đầu. Thời gian tạm ngừng không quá 1 năm. Người kinh doanh phải thông báo cho Cơ quan đăng ký công thương cấp huyện nơi đăng ký kinh doanh ít nhất 15 ngày trước khi đóng cửa.

Cơ quan đăng ký công thương cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ sau khi nhận được thông báo đóng cửa hộ kinh doanh của hộ công thương. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký công thương cấp huyện có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ công thương cho hộ công thương.

 • Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp phải ra thông báo chấm dứt kinh doanh và nộp lại tài khoản gốc của doanh nghiệp cho cơ quan đăng ký kinh doanh công thương cấp huyện nơi đăng ký. nghĩa vụ.
 • Chủ doanh nghiệp có quyền tham gia tranh tụng theo quy định của pháp luật.
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

→ Nghĩa vụ

Không kinh doanh các lĩnh vực cấm kinh doanh. Nếu hộ kinh doanh kinh doanh các ngành, nghề cấm thì cơ quan đăng ký công thương cấp huyện thông báo cho doanh nghiệp biết và ra quyết định thu hồi “Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh”.

Đáp ứng điều kiện kinh doanh khi kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện hợp pháp và bảo đảm duy trì điều kiện đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh của người kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo luật đặc khu.

nghĩa vụ của hộ kinh doanh

Cơ quan đăng ký công thương cấp huyện thông báo cho cơ quan đăng ký công thương cấp huyện nếu nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền về việc doanh nghiệp gia đình hoạt động kinh doanh có điều kiện nhưng không đủ điều kiện theo quy định. pháp luật. Người vận hành buộc phải tạm dừng các hoạt động kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

 • Khai thuế, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo quy định của pháp luật lao động.
 • Bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ và chịu trách nhiệm theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký, công bố.
 • Thực hiện đầy đủ, toàn diện, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký công thương, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký công thương, thành lập, công bố thông tin doanh nghiệp và các nghĩa vụ khác. Đặc biệt:
  • Hộ kinh doanh chịu trách nhiệm về tính xác thực, chính xác của thông tin kê khai trong thông tin đăng ký hộ kinh doanh, nếu phát hiện thông tin kê khai, khai báo còn thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Giấy chứng nhận đăng ký hộ công thương bị thu hồi nếu giả mạo thông tin kê khai đăng ký hộ công thương; hộ kinh doanh do người không có quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập (xem thêm Điều 78 Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP).

Nếu giả mạo nội dung bản kê khai đăng ký hộ công thương thì cơ quan đăng ký công thương cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm pháp luật của hộ kinh doanh và ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ gia đình.

 • Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ công thương, hộ kinh doanh thông báo với cơ quan đăng ký công thương cấp huyện để biết nội dung đã thay đổi. Trường hợp đơn đăng ký thay đổi thông tin đăng ký công thương nghiệp giả mạo thì cơ quan đăng ký công thương cấp huyện ra thông báo hộ kinh doanh vi phạm và thu hồi nội dung đăng ký thay đổi. Điều tra, xử lý thông tin sai sự thật, khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký công thương đã cấp theo hồ sơ hợp lệ mới nhất và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp chuyển địa chỉ hộ kinh doanh sang huyện, quận, thị xã, thành phố ngoài tỉnh nơi đăng ký hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh gửi thông báo chuyển địa chỉ đến Cơ quan đăng ký công thương cấp huyện.

Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ biên bản họp tập thể cá nhân và bản sao hợp lệ thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước đối với việc đăng ký thay đổi địa chỉ của hộ kinh doanh thành lập tập thể. Hộ chiếu hợp lệ của cá nhân tham gia kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình.

 • Tuân thủ những quy định của pháp luật về quốc phòng, trật tự, an ninh, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên và môi trường cùng với bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.
 • Thực hiện nghĩa vụ đạo đức kinh doanh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh

Chủ thể thành lập hộ kinh doanh phải là công dân Việt Nam và gia đình trên 18 tuổi, có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự. Khác với quyền thành lập doanh nghiệp, người nước ngoài không có quyền thành lập doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp phải hoạt động trong các ngành nghề không cấm hoạt động.

Ngành, nghề cấm kinh doanh có thể thay đổi theo sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và cam kết mở cửa thị trường đầu tư, kinh doanh ra thế giới của Việt Nam.

Người điều hành phải chuẩn bị kinh phí và tài sản, vì người điều hành dựa trên nền tảng của nghề là kinh doanh nên phải có tài sản ban đầu để tạo nền tảng vật chất cho người điều hành.

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh

Điều kiện đối với Tên phân biệt của Thương nhân. Tên doanh nghiệp bao gồm hai yếu tố sau:

 • Loại hình “Hộ kinh doanh”;
 • Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, z, w có thể kèm theo số và ký hiệu. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu đi ngược lại lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên cho doanh nghiệp. Các nhà khai thác không được sử dụng các từ như “công ty” và “doanh nghiệp” để đặt tên cho các nhà khai thác. Tên riêng của người kinh doanh không được trùng với tên riêng của người kinh doanh đã đăng ký trong lĩnh vực này.

Thủ tục thành lập, đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục thành lập và đăng ký hộ kinh doanh bao gồm các bước cơ bản sau:

Bước 1: Gửi hồ sơ đăng ký công thương đến cơ quan đăng ký công thương.

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ kinh doanh gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký công thương cấp huyện nơi đặt trụ sở kinh doanh.

Các thông tin bao gồm: Đơn đăng ký công thương.

thủ tục để thành lập và đăng ký hộ kinh doanh

Nội dung đăng ký tài khoản doanh nghiệp bao gồm: tên tài khoản doanh nghiệp, địa chỉ, địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, email (nếu có); ngành nghề kinh doanh; số vốn kinh doanh; số lượng nhân viên; họ tên, chữ ký, địa chỉ cư trú, ngày cấp thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng và doanh nghiệp do một cá nhân thành lập. Số hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc số hộ kinh doanh nhân danh gia đình thành lập.

Cùng với hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải kèm theo bản sao hợp lệ thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh thì thực hiện theo quy định về thành lập hộ kinh doanh.

Giải đáp thắc mắc hộ kinh doanh cá thể

#1 Hộ kinh doanh có thể kinh doanh được nhiều địa điểm không?

Có thể, theo quy định cũ thì không, nhưng hiện nay theo Nghị định số 01/2021 / NĐ-CP, doanh nghiệp nhà được phép hoạt động ở nhiều nơi. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ công thương mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

hộ kinh doanh kinh doanh được nhiều địa điểm không

Cụ thể, Khoản 2 Điều 86 Nghị định này quy định, người kinh doanh được kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở chính và phải thông báo với cơ quan quản lý, cơ quan thuế, quản lý thị trường nơi kinh doanh. nằm. các địa điểm kinh doanh khác.

#2 Không đăng ký mà tự phát kinh doanh có bị phạt không?

Theo quy định tại Nghị định số 50/2016 / NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, việc thành lập doanh nghiệp không đăng ký thuộc các trường hợp pháp luật quy định sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Biện pháp khắc phục hậu quả là: bắt buộc đăng ký cũng như thành lập hộ kinh doanh.

không đăng ký mà tự phát kinh doanh có bị phạt không

#3 Đối tượng không bắt buộc đăng ký kinh doanh thì được kinh doanh không?

Có thể, luật hiện hành không cấm điều này. Chỉ cá nhân / thành viên gia đình đăng ký kinh doanh mới phải nộp đầy đủ các giấy tờ hợp lệ.

Hy vọng với những gì mà tôi đã chia sẻ về hộ kinh doanh cá thể là gì sẽ giúp bạn hiểu thêm về các pháp lý liên quan cũng như tránh được những thiếu sót trong việc thành lập, đăng ký hộ kinh doanh.

Vietcham

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *