hiệp ước chống đánh thuế hai lần việt nam – singapore

Hiệp ước chống đánh thuế hai lần Việt Nam – Singapore

Việt Nam và Singapore có mối quan hệ song phương tuyệt vời kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973. Quan hệ kinh tế giữa hai nước rất bền chặt, thương mại song phương tăng trưởng ổn định trong thập kỷ qua. Khuôn khổ bao trùm cho hợp tác kinh tế song phương được đặt ra bởi Hiệp định Khung về Kết nối (CFA), có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 1 năm 2006, bao gồm hợp tác trên sáu lĩnh vực, đó là giáo dục và đào tạo, tài chính, đầu tư, công nghệ thông tin và viễn thông, thương mại dịch vụ và vận chuyển. Kể từ khi thực hiện, CFA đã đạt được những tiến triển tốt trong việc tạo môi trường thuận lợi cho các công ty Singapore đầu tư vào Việt Nam.

Tham khảo một số bài viết liên quan:

Các công ty Singapore đã đầu tư đều đặn vào Việt Nam trong suốt những năm qua. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2020, với số vốn đầu tư hơn 6,54 tỷ USD. Bảy Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore tại Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Hải Dương và Nghệ An là biểu tượng cụ thể cho mối quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ giữa hai nước.

Việc mở rộng quan hệ thương mại và kinh doanh giữa Singapore và Việt Nam trong những năm qua khiến việc điều chỉnh các vấn đề về thuế phát sinh trong hoạt động kinh doanh xuyên biên giới giữa các tập đoàn và cá nhân của hai nước là cần thiết, đặc biệt là khả năng đánh thuế hai lần vào cùng một nguồn thu nhập. Bài viết này sẽ mô tả Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Singapore và Việt Nam (DTA), công cụ quản lý chính để giải quyết vấn đề này.

Bài viết sẽ bao gồm các chủ đề sau:

Hiệp ước đánh thuế hai lần Việt Nam – Singapore là gì?

Hiệp ước chống đánh thuế hai lần Việt Nam – Singapore là hiệp định song phương do hai quốc gia ký kết nhằm xóa bỏ đánh thuế hai lần mà không tạo cơ hội cho việc trốn thuế (bao gồm cả các thỏa thuận mua sắm theo hiệp định). Nếu không có DTA, thu nhập có thể bị đánh thuế hai lần – tức là hai quốc gia sẽ đánh thuế riêng của họ trên cùng một khoản thu nhập. Theo DTA, thu nhập sẽ chỉ bị đánh thuế đối với một trong số chúng. Tuy nhiên, những thỏa thuận như vậy có thể bị các bên khéo léo lợi dụng để loại bỏ thuế; DTA bao gồm các điều khoản để bảo vệ chống lại việc lạm dụng như vậy.

DTA giữa Singapore và Việt Nam được ký kết lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 3 năm 1994. Vào tháng 1 năm 2013, hiệp ước đã được sửa đổi bởi một Nghị định thư (“Nghị định thư 2013”), trong đó cập nhật một số chủ đề chính, chẳng hạn như xử lý lãi suất, thu nhập vốn, cơ sở thường trú và tiền bản quyền.

Phạm vi của Hiệp ước

Phạm vi cá nhân

DTA áp dụng cho cư dân của cả hai quốc gia ký kết, nghĩa là đối với các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân cư trú tại Việt Nam, Singapore, hoặc cả hai quốc gia.

Các loại thuế được bảo hiểm

Hiệp ước bao gồm tất cả các loại thuế đối với thu nhập mà cơ quan thuế của hai nước đánh vào. Thuế đánh vào thu nhập bao gồm tất cả các loại thuế đánh vào tổng thu nhập, hoặc các yếu tố của thu nhập, bao gồm cả thuế đánh vào thu nhập từ việc bán bất động sản hoặc bất động sản.

Đối với Việt Nam, hiệp định áp dụng đối với “thuế Việt Nam”, cụ thể là:

 • Thuế thu nhập cá nhân;
 • Thuế lợi tức;
 • Thuế chuyển lợi nhuận;
 • Thuế nhà thầu phụ xăng dầu nước ngoài; và
 • Thuế nhà thầu nước ngoài.

Đối với Singapore, hiệp ước áp dụng cho “thuế Singapore”, cụ thể là:

 • Thuế thu nhập.

DTA cũng áp dụng cho bất kỳ loại thuế nào giống hệt hoặc tương tự về cơ bản được áp dụng bổ sung hoặc thay thế cho các loại thuế hiện có.

Do chế độ thuế ở Singapore đơn giản hơn đáng kể, nhiều công ty quốc tế chọn thành lập doanh nghiệp tại đây. Nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký một công ty mới ở Singapore và muốn biết những lợi ích có thể tích lũy cho bạn từ các DTA khác nhau của nó và từ hệ thống thuế ở đây, hãy liên hệ với VietCham, chúng tôi có thể tư vấn giải pháp phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Các điều khoản chính của DTA

Thuế dựa trên cư trú

Để tránh tình trạng đánh thuế hai lần, DTA quy định quy tắc đánh thuế dựa trên nơi cư trú, tức là những người bị đánh thuế hoặc ít nhất phải chịu gánh nặng thuế chính tại tiểu bang nơi họ cư trú. Các quy tắc xác định nơi cư trú được thiết lập bởi luật quốc gia của người nộp thuế. Tuy nhiên, DTA đưa ra các quy định để xác định nơi cư trú trong trường hợp một người là cư dân ở cả hai quốc gia ký kết.

Cho cá nhân:

Khi một cá nhân là cư dân của hai quốc gia, tình trạng của họ được xác định theo các quy tắc sau:

 • Một cá nhân đang cư trú tại quốc gia nơi người đó có nhà ở thường trú;
 • Nếu người đó có nhà thường trú ở cả hai quốc gia, người đó là cư dân của quốc gia mà các mối quan hệ cá nhân và kinh tế của họ gần gũi hơn.
 • Nếu không xác định được những điều trên thì một cá nhân là cư dân của quốc gia nơi người đó có nơi ở thường xuyên;
 • Nếu người đó thường trú hoặcở cả hai quốc gia, cơ quan thuế của hai quốc gia có nghĩa vụ giải quyết vấn đề này bằng thỏa thuận chung.

Đối với các công ty

Trong trường hợp một công ty là đối tượng cư trú của cả hai nước, thì công ty đó nên được coi là đối tượng cư trú của quốc gia nơi đặt trụ sở quản lý của nó (thường điều này được xác định bởi nơi mà Hội đồng quản trị họp). Nếu không xác định được nơi quản lý , cơ quan thuế của cả hai nước sẽ giải quyết theo thỏa thuận của hai bên.

Thu nhập từ bất động sản

Thu nhập từ bất động sản (bao gồm cả thu nhập từ nông nghiệp hoặc lâm nghiệp) bị đánh thuế tại quốc gia nơi có bất động sản đó.

Thuật ngữ “bất động sản” phải được định nghĩa theo luật của quốc gia nơi có bất động sản đó. Tàu và máy bay nên được coi là động sản.

Lợi nhuận kinh doanh

Lợi nhuận của doanh nghiệp chỉ bị đánh thuế tại quốc gia mà doanh nghiệp đó cư trú, trừ khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ở quốc gia khác thông qua Cơ sở thường trú (PE) đặt tại quốc gia đó (xem bên dưới).

Cơ sở thường trú

Nếu một doanh nghiệp là đối tượng cư trú của quốc gia A tiến hành hoạt động kinh doanh tại quốc gia B thông qua PE, thì chỉ những lợi nhuận phân bổ cho PE mới bị đánh thuế tại quốc gia B.

Thuật ngữ PE có thể áp dụng cho bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 • Một nơi quản lý;
 • Một chi nhánh;
 • Văn phòng;
 • Nhà máy;
 • Buổi hội thảo;
 • Một mỏ, một giếng dầu hoặc khí đốt, một mỏ đá hoặc bất kỳ nơi khai thác tài nguyên thiên nhiên nào khác.
 • Một địa điểm xây dựng, dự án xây dựng hoặc lắp đặt chỉ được coi là PE nếu nó kéo dài hơn 6 tháng.

Vận tải biển và hàng không

Lợi nhuận từ hoạt động của tàu thủy hoặc máy bay sử dụng trong giao thông quốc tế chỉ bị đánh thuế tại tiểu bang nơi doanh nghiệp sở hữu phương tiện đó cư trú.

Doanh nghiệp liên kết

Hai doanh nghiệp ở các quốc gia khác nhau được cơ quan thuế coi là Doanh nghiệp liên kết trong đó:

 • Doanh nghiệp cư trú tại quốc gia A tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc quản lý, kiểm soát hoặc góp vốn của một doanh nghiệp cư trú tại quốc gia B, hoặc
 • Những người này tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc quản lý, kiểm soát hoặc góp vốn vào các doanh nghiệp của Nhà nước A và Nhà nước B, và
 • Quan hệ thương mại của hai doanh nghiệp khác với quan hệ của các doanh nghiệp độc lập.

Hiệp định TGPT quy định rằng cơ quan thuế của một quốc gia ký kết có thể, vì mục đích tính các nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp liên kết, điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp nếu do các mối quan hệ đặc biệt giữa họ, các tài khoản không thể hiện đúng nghĩa vụ chịu thuế lợi nhuận phát sinh ở một trong các tiểu bang. Các quy định trên chỉ áp dụng khi có các điều kiện đặc biệt giữa hai doanh nghiệp. Không có sự điều chỉnh nào như vậy được chấp nhận nếu các giao dịch giữa các doanh nghiệp diễn ra theo các điều kiện thương mại trên thị trường mở thông thường (trên cơ sở quyền sở hữu).

Cổ tức, Tiền bản quyền, Tiền lãi

Theo các điều khoản của DTA, cổ tức, tiền bản quyền và tiền lãi bị đánh thuế ở trạng thái cư trú của người nhận (thuế thu nhập) và ở trạng thái cư trú của doanh nghiệp đang trả cổ tức (thuế khấu lưu). Để giảm bớt gánh nặng thuế, người nộp thuế có thể sử dụng chương trình tín dụng thuế và được hưởng các khoản thuế khấu lưu giảm đối với cổ tức, tiền lãi và tiền bản quyền do DTA thiết lập. Bảng dưới đây minh họa điều này:

Thu nhập = earningsThuế khấu trừ thường xuyên ở Việt NamThuế khấu lưu thông thường ở SingaporeThuế suất theo hiệp ước
Cổ tứcCổ đông công ty – được miễn.Cổ đông cá nhân – 5%.Singapore không áp dụng thuế khấu lưuHiệp ước quy định mức thuế tối thiểu cao hơn mức áp dụng hiện tại của hai bang, tức là mức thuế thông thường hiển thị bên trái sẽ được áp dụng.
Tiền bản quyền10%15%Ở cả hai quốc gia, 5% trong trường hợp thanh toán cho việc sử dụng bằng sáng chế, thiết kế hoặc mô hình, kế hoạch, công thức hoặc quy trình bí mật, thiết bị công nghiệp, thương mại hoặc khoa học hoặc thông tin liên quan đến kinh nghiệm công nghiệp, thương mại hoặc khoa học;Trong tất cả các trường hợp khác, 15% đối với Singapore và 10% đối với Việt Nam.
Quan tâm5%10%Hiệp ước quy định mức thuế tối thiểu cao hơn mức áp dụng hiện tại của hai bang, tức là mức thuế thông thường hiển thị bên trái sẽ được áp dụng.

Tránh đánh thuế hai lần

Công cụ chính để tránh đánh thuế hai lần do DTA cung cấp là chương trình Tín dụng thuế nước ngoài (FTC). FTC là một khoản giảm tính theo đô la đối với các khoản thuế đã nộp ở nước ngoài.

Ví dụ: bạn là một cư dân Singapore đã nhận được khoản thanh toán 1.000 đô la tiền lãi từ khoản đầu tư vào một công ty Việt Nam. Thuế suất khấu lưu của Việt Nam đối với thu nhập từ tiền lãi là 10% ($ 100). Điều này có nghĩa là bạn có thể trừ 100 đô la vào hóa đơn thuế Singapore của mình.

Lãi vốn

Thông thường, lợi nhuận từ việc bán bất kỳ tài sản nào chỉ bị đánh thuế ở tiểu bang nơi người bán là cư dân. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ nhất định:

 • Lợi tức mà một đối tượng cư trú của quốc gia A nhận được từ việc bán bất động sản tại quốc gia B cũng bị đánh thuế tại quốc gia B.
 • Lợi nhuận từ việc bán bất động sản tạo thành một phần tài sản kinh doanh của một PE cũng bị đánh thuế tại tiểu bang nơi PE đó có trụ sở.

Dịch vụ cá nhân độc lập

Thu nhập mà một cá nhân nhận được cho các dịch vụ nghề nghiệp hoặc các hoạt động khác có tính chất độc lập chỉ bị đánh thuế tại tiểu bang nơi người đó cư trú, trừ khi người đó có văn phòng ở nước ngoài (thực tế là một PE) với mục đích thực hiện các dịch vụ đó. Trong trường hợp thứ hai, thu nhập cũng bị đánh thuế ở tiểu bang nơi có văn phòng, nhưng chỉ phần thu nhập được phân bổ cho văn phòng đó (tương tự như đối xử với PE).

Thuật ngữ “dịch vụ chuyên nghiệp” đặc biệt bao gồm các hoạt động khoa học, văn học, nghệ thuật, giáo dục hoặc giảng dạy độc lập cũng như các hoạt động độc lập của các bác sĩ, luật sư, kỹ sư, kiến ​​trúc sư, nha sĩ và kế toán.

Dịch vụ chuyên nghiệp phụ thuộc

Tiền lương, tiền công và các khoản thanh toán tương tự cho một người cư trú tại quốc gia A đối với các dịch vụ chuyên môn được thực hiện tại quốc gia B chỉ bị đánh thuế tại quốc giaA nếu áp dụng tất cả các điều kiện dưới đây:

 • Người nhận có mặt ở quốc gia B ít hơn 183 ngày trong năm; và
 • Việc thanh toán được thực hiện bởi người sử dụng lao động không phải là cư dân của quốc gia B.

Phí giám đốc

Phí giám đốc mà một đối tượng cư trú của quốc gia A nhận được để làm thành viên hội đồng quản trị của một công ty là đối tượng cư trú của quốc giaB bị đánh thuế tại quốc gia B.

Nghệ sĩ và vận động viên

Thu nhập mà một cá nhân là cư dân của quốc gia A nhận được với tư cách là một nghệ sĩ làm việc trong nhà hát, đài phát thanh hoặc truyền hình, hoặc một nhạc sĩ hoặc người thể thao, cho các hoạt động cá nhân thực hiện tại quốc gia B sẽ bị đánh thuế tại quốc gia B.

Lương hưu

Lương hưu và các khoản thù lao tương tự khác cho công việc trước đây chỉ bị đánh thuế ở quốc gia nơi người nhận cư trú.

Thanh toán cho các chức năng của chính phủ

Các khoản thanh toán cho các chức năng của chính phủ phải chịu thuế tại tiểu bang trả các khoản tiền đó.

Tuy nhiên, nếu việc thanh toán được thực hiện bởi chính phủ của quốc gia A, nhưng người nhận là cư dân và công dân của quốc gia B và các dịch vụ được thực hiện tại quốc gia B, thì các khoản thanh toán đó chỉ bị đánh thuế tại quốc gia B.

Sinh viên

Một sinh viên là cư dân của quốc gia A trước khi đến thăm quốc gia B và tạm thời có mặt tại quốc gia B với mục đích giáo dục được miễn thuế tại quốc gia B liên quan đến việc chuyển tiền cho mục đích duy trì, giáo dục hoặc đào tạo của họ.

Ngoài ra, các khoản thanh toán cho các dịch vụ do sinh viên hoặc người học việc kinh doanh ở quốc gia B cung cấp được miễn thuế nếu các dịch vụ đó liên quan đến việc học hoặc đào tạo và số tiền thanh toán không vượt quá US $ 2.500 mỗi năm.

Giáo viên và nhà nghiên cứu

Một cá nhân là cư dân của quốc gia A và theo lời mời của bất kỳ trường đại học, cao đẳng hoặc trường học nào, đến thăm quốc gia B trong tối đa hai năm với mục đích giảng dạy hoặc nghiên cứu sẽ được miễn thuế tại quốc gia B đối với cá nhân đó.

DTA – Xem nhanh

Các loại Thu nhập / Thanh toánThu nhập bị đánh thuế ở đâu?
Thu nhập từ bất động sảnBị đánh thuế tại quốc gia nơi có tài sản.
Lợi nhuận kinh doanhBị đánh thuế ở quốc gia nơi công ty được
quản lý và kiểm soát – điển hình là quốc gia của các cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty.
Lợi nhuận từ cơ sở vĩnh viễnBị đánh thuế tại quốc gia nơi nó thực hiện các hoạt động kinh doanh, nhưng chỉ với số tiền được quy cho PE đó.
Lợi nhuận từ vận tải biển và hàng khôngBị đánh thuế ở quốc gia nơi một công ty được
quản lý và kiểm soát.
Cổ tứcCó thể bị đánh thuế tại quốc gia nơi người nhận cư trú và quốc gia nơi phát sinh cổ tức.
Quan tâmCó thể bị đánh thuế ở quốc gia nơi người nhận cư trú và quốc gia nơi phát sinh tiền lãi.
Tiền bản quyềnCó thể bị đánh thuế ở quốc gia nơi người nhận cư trú và ở quốc gia phát sinh tiền bản quyền.
Lãi vốnBị đánh thuế tại quốc gia nơi người bán là cư dân.
Dịch vụ cá nhân độc lậpBị đánh thuế tại quốc gia nơi người đó cư trú và trong một số trường hợp nhất định tại quốc gia nơi công việc được thực hiện.
Dịch vụ chuyên nghiệp phụ thuộcBị đánh thuế ở bang cư trú của người lao động và trong một số trường hợp nhất định ở bang nơi công việc được thực hiện.
Phí giám đốcBị đánh thuế tại quốc gia nơi cư trú của công ty (trả phí cho giám đốc).
Thu nhập của nghệ sĩ và thể thaoBị đánh thuế tại quốc gia nơi thực hiện các hoạt động.
Lương hưuBị đánh thuế tại quốc gia nơi người nhận cư trú.
Thanh toán cho các chức năng của chính phủBị đánh thuế ở quốc gia trả thù lao.
Thanh toán cho sinh viên, giáo viên và nhà nghiên cứuMiễn thuế.