chuyển giá tại singapore

Chuyển giá tại Singapore

Chuyển giá là gì?

Khi thiết lập các điều khoản hợp đồng cho các giao dịch xuyên biên giới giữa các công ty liên quan của một doanh nghiệp quốc tế, đôi khi, các công ty có thể tham gia vào các chiến lược không có cơ sở kinh tế cơ bản và được áp dụng hoàn toàn để giảm thuế. Hầu hết các chính phủ coi những chiến lược như vậy là lạm dụng vì chúng tước đi nguồn thu thuế của một quốc gia từ một công ty con trong khi công ty con tiếp tục gây ra gánh nặng kinh tế cho quốc gia do các hoạt động điều hành của quốc gia đó (ví dụ: sử dụng đường sá, cơ sở hạ tầng, hệ thống phúc lợi, khuyến khích tài chính của đất nước kế hoạch, v.v.).

Để ngăn chặn sự lạm dụng như vậy, các quốc gia đã phát triển một hệ thống để kiểm soát các giao dịch trong nội bộ công ty và hệ thống này được gọi chung là quy tắc Định giá chuyển nhượng (TP). Là một trung tâm kinh doanh quốc tế nổi tiếng, Singapore là nơi có nhiều công ty mẹ và công ty con. Để ngăn chặn việc lạm dụng các giao dịch nội bộ của các công ty có trụ sở tại Singapore, quốc gia này đã xây dựng một hệ thống quản lý toàn diện về Chuyển giá. Nếu bạn tham gia vào việc quản lý một nhóm công ty và ít nhất một trong số họ có bất kỳ mối liên hệ nào với Singapore, thì điều cần thiết là bạn phải biết luật chuyển giá của địa phương. Đặc biệt, bạn nên hiểu các quy định về chuyển giá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các giao dịch “gia đình” như thế nào, cách tuân thủ các quy tắc và những tài liệu bạn cần chuẩn bị để tuân thủ đầy đủ luật pháp Singapore.

Giá chuyển nhượng (TP) là một cơ chế xác định giá của hàng hóa, dịch vụ, quỹ, quyền hoặc tài sản vô hình được chuyển giao để bán hoặc tiêu thụ cho một bên liên quan.

Các bên liên quan đề cập đến các thực thể:

 • Kiểm soát lẫn nhau trực tiếp hoặc gián tiếp (chi nhánh và trụ sở chính), HOẶC
 • Chịu sự kiểm soát chung của một bên khác, dù trực tiếp hay gián tiếp (hai công ty con có một công ty mẹ chung).

Các giao dịch giữa các bên liên quan với số tiền vượt quá ngưỡng nhất định (được mô tả trong các phần bên dưới) được gọi là giao dịch được kiểm soát .

Nguyên tắc cơ bản quan trọng của TP là mặc dù các bên liên quan có liên quan và chia sẻ lợi ích chung, nhưng họ phải chơi công bằng và giải quyết trên mức giá hợp lý như thể họ là các đối tác kinh doanh độc lập. Luật quy định rằng các bên liên quan như vậy phải giao dịch với nhau trong “tầm tay” và không được ôm hoặc hôn nhau trong khi thực hiện giao dịch.

Mục đích cuối cùng của các quy định TP là đảm bảo rằng các khu vực pháp lý có thuế suất thấp không chỉ được sử dụng cho mục đích tránh thuế và lợi nhuận bị đánh thuế khi các hoạt động kinh tế cơ bản thực sự được thực hiện và giá trị kinh tế được tạo ra.

Nguyên tắc giá thị trường

Nguyên tắc giá thị trường – hay nguyên tắc chiều dài cánh tay (arm’s length) là một tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận được áp dụng nhằm mục đích định giá các giao dịch giữa các bên liên quan; nó cũng được Cơ quan Doanh thu Nội địa Singapore (IRAS) áp dụng. Nguyên tắc có nghĩa là các đơn vị có liên quan thông qua quản lý, kiểm soát hoặc vốn phải thương lượng, trong các giao dịch được kiểm soát của họ, cùng các điều khoản và điều kiện đã được thỏa thuận giữa các đơn vị không liên quan đối với các giao dịch không kiểm soát có thể so sánh được. Nếu nguyên tắc này được đáp ứng, các điều khoản và điều kiện của một giao dịch cụ thể được coi là “ngang tầm tay”.

Ví dụ, một nhà sản xuất đồng hồ có thể có một số nhà máy đặt tại các quốc gia khác nhau, một nhà máy sản xuất cơ chế, một nhà máy khác và một nhà máy thứ ba là dây đeo đồng hồ. Khi vỏ và dây đeo chuyển qua chuỗi cung ứng đến nhà máy đầu tiên sẽ lắp ráp cơ cấu, vỏ và dây đeo thành sản phẩm hoàn chỉnh, nhà sản xuất cần đánh giá giá trị của từng thành phần. Theo quy tắc chiều dài của cánh tay, giá của dây đeo đồng hồ phải bằng với giá mà công ty sẽ trả trên thị trường mở từ một nhà cung cấp không liên quan. Nếu một dây đeo tương tự có giá 10 đô la Singapore ở nơi khác, thì nhà sản xuất đồng hồ cũng nên đặt giá chuyển nhượng dây đeo của họ ở mức 10 đô la Singapore.

Nguyên tắc giá thị trường

được quy định một cách hợp pháp trong Mục 34D của Đạo luật thuế thu nhập Singapore. Quy tắc này cũng được tìm thấy trong tất cả các hiệp định đánh thuế hai lần của Singapore, điển hình là trong Điều khoản về lợi nhuận kinh doanh và Điều khoản về doanh nghiệp liên kết.

IRAS Singapore giám sát các giao dịch giữa các bên có liên quan và khi cơ quan có thẩm quyền xác định rằng việc định giá các giao dịch đó không nằm trong khoảng cách và dẫn đến giảm lợi nhuận và tránh thuế cho người nộp thuế Singapore, nó có thể điều chỉnh lợi nhuận của pháp nhân Singapore đó lên cho các mục đích thuế . Việc điều chỉnh để phản ánh kết quả “chiều dài cánh tay” có thể làm tăng thu nhập hoặc giảm số tiền khấu trừ (hoặc lỗ) mà công ty Singapore có thể yêu cầu bồi thường.

Để tránh vi phạm nguyên tắc độ dài của nhánh, bạn nên đánh giá các giao dịch được kiểm soát của mình theo cách tiếp cận 3 bước của IRAS được mô tả bên dưới.

Cách tiếp cận 3 bước của Singapore để áp dụng nguyên tắc giá thị trường

Cơ quan thuế của Singapore khuyên rằng các doanh nghiệp muốn tuân thủ các quy tắc chuyển giá nên kiểm tra tất cả các giao dịch được kiểm soát của họ theo quy trình 3 bước được mô tả dưới đây. Lưu ý rằng cách tiếp cận được đề xuất không phải là bắt buộc cũng không phải là quy định. Một công ty có thể sửa đổi cách tiếp cận được đề xuất hoặc áp dụng một cách tiếp cận thay thế nếu hoàn cảnh riêng của họ yêu cầu những sửa đổi như vậy để đạt được kết quả tốt hơn.

Bước 1 – Tiến hành phân tích khả năng so sánh

Quy tắc TP quy định rằng việc so sánh độc lập chính xác (tức là bên không liên quan) đối với giao dịch của một bên liên quan phải có các đặc điểm tương tự về mặt kinh tế, có tính đến các điều kiện của giao dịch và hoàn cảnh thực hiện giao dịch. Giao dịch phải tương đương với giao dịch giữa các bên độc lập về mọi mặt. Các khía cạnh liên quan bao gồm:

 • Các điều khoản hợp đồng của giao dịch

Đánh giá các điều khoản hợp đồng, chẳng hạn như giá cả, trách nhiệm và rủi ro phát sinh từ thỏa thuận. Không chỉ phải xem xét thỏa thuận bằng văn bản mà còn phải xem xét các thỏa thuận bằng lời nói và hành vi thực tế của các bên liên quan.

Ví dụ: Công ty mẹ ở Quốc gia A đã ký kết thỏa thuận phân phối với công ty con của mình, Công ty con, ở Quốc gia B. Theo thỏa thuận phân phối, Công ty con phải phân phối các sản phẩm của Công ty mẹ và thực hiện các hoạt động tiếp thị ở Quốc gia B. Tuy nhiên, một phân tích xác định rằng tất cả các hoạt động tiếp thị thực sự do Công ty mẹ thực hiện và Công ty con không có khả năng thực hiện các hoạt động tiếp thị đó; nó chỉ đơn thuần là phân phối các sản phẩm mà không thực hiện bất kỳ hoạt động tiếp thị nào. Trong tình huống này, có thể kết luận rằng văn bản thỏa thuận không phản ánh hành vi thực tế của các bên. Cấu trúc hợp đồng như vậy có khả năng bị phạt.

 • Các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ hoặc các thuộc tính vô hình

Đánh giá các đặc tính cụ thể của hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản vô hình đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị của chúng. Một sản phẩm có chất lượng tốt hơn và nhiều tính năng hơn sẽ

mọi thứ ngang nhau, hãy lấy giá cao hơn. Ví dụ: bạn không thể bán đồng hồ Rolex chính hãng cho một bên có liên quan với giá của các bản sao ngân sách thấp và yêu cầu sự tương đương trong khi đặt giá chuyển nhượng.

 • Các chức năng đã thực hiện, tài sản sử dụng và rủi ro do các bên đảm nhận

Khi thực hiện phân tích chức năng, bạn nên đánh giá các hoạt động và trách nhiệm có ý nghĩa kinh tế đã thực hiện, tài sản được sử dụng hoặc đóng góp và rủi ro do các bên tham gia giao dịch đảm nhận. Các điều kiện như vậy giữa các bên phụ thuộc lẫn nhau phải ngang bằng với các điều kiện giữa các bên độc lập. Ví dụ, một nhà kinh doanh bán lò vi sóng có bảo hành sẽ chịu rủi ro cao hơn so với một nhà kinh doanh bán cùng một loại lò không có bảo hành. Do đó, người bán đầu tiên, người cấp bảo hành, nên đặt giá cao hơn.

 • Hoàn cảnh kinh tế thương mại của các bên

Bạn nên tính đến các hoàn cảnh kinh tế và thương mại mà các bên liên quan và độc lập hoạt động. Giá có thể khác nhau giữa các thị trường khác nhau, ngay cả đối với các giao dịch liên quan đến cùng một tài sản hoặc dịch vụ. Để so sánh có ý nghĩa giữa giao dịch của bên liên quan và giao dịch của bên độc lập, thị trường và hoàn cảnh kinh tế mà các bên hoạt động hoặc nơi thực hiện giao dịch phải được so sánh. So sánh như vậy cần tính đến sự sẵn có của hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế, vị trí địa lý, quy mô thị trường, mức độ cạnh tranh trên thị trường, v.v. Ví dụ, chuối ở một quốc gia phía bắc như Thụy Điển sẽ có giá cao hơn rất nhiều so với ở Thái Lan.

Bước 2 – Xác định phương pháp chuyển giá phù hợp nhất

IRAS sử dụng năm phương pháp được quốc tế chấp nhận để đánh giá giá chuyển nhượng của công ty, dựa trên giá được các bên độc lập áp dụng trong các giao dịch tương tự. Sự lựa chọn có thể phụ thuộc vào hoàn cảnh và dữ liệu có sẵn. Bạn cũng có thể áp dụng các phương pháp này để kiểm tra các giao dịch của mình.

Phương pháp giá so sánh không kiểm soát (CUP)

Phương pháp CUP so sánh hai giá sau:

 • Giá tài sản, dịch vụ được chuyển giao trong giao dịch với bên liên kết; và
 • Giá trong một giao dịch với bên độc lập trong các trường hợp có thể so sánh được bởi các bên liên quan hoặc bởi nhóm các bên hoàn toàn độc lập.

Sự khác biệt giữa hai mức giá có thể cho thấy các bên liên quan không giao dịch theo chiều dài. Do đó, cơ quan có thẩm quyền có thể thay thế giá trong giao dịch với bên liên quan bằng giá của giao dịch với bên độc lập. Tuy nhiên, đôi khi không có sẵn dữ liệu liên quan để sử dụng phương pháp CUP, đặc biệt là đối với các giao dịch một lần duy nhất.

Phương pháp giá bán lại

Phương pháp này được áp dụng khi sản phẩm đã được mua từ một bên liên quan được bán lại cho một bên độc lập. Giá đầu tiên và giá thứ hai được so sánh để xác định xem giá đầu tiên có công bằng hay không và chuỗi giao dịch có ý nghĩa kinh tế hay không.

Phương pháp cộng chi phí

Phương pháp này so sánh chi phí sản xuất và giá trị chênh lệch gộp trong các giao dịch có liên quan và không liên quan. Giá bán một sản phẩm không những phải bù đắp được chi phí sản xuất mà còn phải tạo thêm lợi nhuận cho công ty.

Phương pháp phân chia lợi nhuận giao dịch

Phương pháp này so sánh cách các bên liên quan phân chia lãi và lỗ của giao dịch tùy thuộc vào đóng góp tương đối của họ. Thông thường, các kế hoạch bất hợp pháp chuyển lợi nhuận một cách giả tạo đến các khu vực pháp lý có thuế thấp, và ngược lại, các khoản lỗ cho các quốc gia có thuế cao thông qua các giao dịch theo hợp đồng không phản ánh các đóng góp kinh tế liên quan (hoặc cơ cấu phần thưởng rủi ro) cho các bên liên quan.

Phương pháp ký quỹ ròng giao dịch (TNMM)

TNMM so sánh tỷ suất lợi nhuận ròng của một công ty phát sinh từ giao dịch không sở hữu với tỷ suất lợi nhuận được thực hiện bởi giao dịch thỏa thuận; nó cũng kiểm tra tỷ suất lợi nhuận ròng so với cơ sở thích hợp, chẳng hạn như chi phí, doanh số bán hàng hoặc tài sản.

Bước 3 – Xác định kết quả chiều dài của cánh tay

Sau khi xem xét một trong các phương pháp này, bạn có thể áp dụng các quy tắc về thời lượng vũ khí được mô tả cho các giao dịch với bên liên quan và chứng minh giá của bạn cho cơ quan thuế. Bạn phải điều chỉnh kết quả chiều dài của cánh tay hàng năm.

Yêu cầu về tài liệu chuyển giá

Nếu công ty Singapore của bạn thực hiện các giao dịch được kiểm soát với các bên liên quan, thì bạn phải chuẩn bị một số tài liệu TP.

Ai phải chuẩn bị tài liệu?

Một công ty Singapore được yêu cầu chuẩn bị và lưu giữ tài liệu TP nếu công ty đó đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Tổng doanh thu thu được từ hoạt động thương mại hoặc kinh doanh của nó lớn hơn 10 triệu đô la Singapore cho kỳ tính thuế; hoặc là
 • Hồ sơ chuyển giá đã được yêu cầu cụ thể cho kỳ cơ sở trước đó.
Cần những tài liệu nào?

Công ty của bạn nên thu thập và lưu giữ các tài liệu liên quan bao gồm:

 • Tổng quan về các hoạt động kinh doanh của tập đoàn mà công ty là thành viên, vì chúng có liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Singapore; và
 • Hoạt động kinh doanh và giao dịch của công ty được thực hiện với các bên liên quan, bao gồm phân tích chức năng và phân tích chuyển giá.

Tìm danh sách đầy đủ các yêu cầu về tài liệu trong Chương hai: Quy tắc thuế thu nhập (Tài liệu chuyển giá) năm 2018 .

Khi nào các tài liệu phải được hoàn thành?

Các công ty Singapore phải hoàn thành chứng từ TP trước ngày đến hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Khi nào thì phải nộp tài liệu?

Bạn không cần phải nộp tài liệu TP khi khai thuế. Tuy nhiên, bạn phải nộp các tài liệu liên quan trong vòng 30 ngày kể từ ngày IRAS yêu cầu các tài liệu này.

Tài liệu phải được lưu giữ trong bao lâu?

Bạn nên lưu giữ các tài liệu ít nhất 5 năm kể từ khi kết thúc thời kỳ cơ sở mà giao dịch được kiểm soát đã diễn ra.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *