Kiểm toán nội bộ là gì? Có bao nhiêu loại? [XEM NGAY 2022]
<1>Bài viết

Kiểm toán nội bộ là gì? Có bao nhiêu loại? [XEM NGAY 2022]

Kiểm toán nội bộ đã ra đời và đóng vai trò quan trọng trong quá trình quản trị của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Bài viết dưới đây, mình sẽ giúp bạn lý giải được kiểm soát nội bộ là gì, cơ sở pháp lý và ý nghĩa của công việc này với...

Quyết toán thuế là gì? Có bao nhiêu loại quyết toán thuế [2022]
<1>Bài viết

Quyết toán thuế là gì? Có bao nhiêu loại quyết toán thuế [2022]

Nộp thuế vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức đối với Nhà nước. Để thực hiện các quyền và nghĩa vụ tài chính này, cá nhân, tổ chức phải quyết toán thuế với cơ quan thuế. Vậy, quyết toán thuế là gì? Quyết toán thuế với cơ quan thuế khi...