vùng đất của những ngôi sao: những tác động tích cực của hnwis đối với thế giới

VÙNG ĐẤT CỦA NHỮNG NGÔI SAO: NHỮNG TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA HNWIs ĐỐI VỚI THẾ GIỚI

Những người giàu có với tài sản ròng cao, hay còn gọi là HNWIs (High-Net-Worth Individuals), đã tạo ra một vùng đất sáng tạo trên thế giới. Với tầm ảnh hưởng vượt bậc và nguồn tài chính không đếm xuể, họ không chỉ tạo ra cơ hội việc làm mới mà còn thúc đẩy sự...