5 social media cho doanh nghiệp tốt nhất tại singapore

5 social media cho doanh nghiệp tốt nhất tại Singapore

Các nền tảng xã hội giờ đã trở thành một trong những kênh quan trọng để quảng bá doanh nghiệp. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat ... là những nền tảng quen thuộc với người dùng bình thường, nhưng đâu là nền tảng phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn tại Singapore?