singapore tung chính sách thị thực đặc biệt ưu tiên nhân tài 27 nghề

Singapore tung chính sách thị thực đặc biệt ưu tiên nhân tài 27 nghề

Chính phủ Singapore công bố chi tiết cách thức thu hút các chuyên gia nước ngoài trong bản cập nhật lớn nhất chương trình thị thực của nước này, dự kiến có hiệu lực từ tháng 9 năm nay. 27 công việc được ưu tiên Từ các kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) đến...