[HCM] VietCham Singapore: INTERNSHIP PROGRAM 2023
<1>Bài viết

[HCM] VietCham Singapore: INTERNSHIP PROGRAM 2023

Nếu bạn là sinh viên Đại học chuyên ngành Kinh tế / IT / Event đang tìm kiếm cơ hội thực tập doanh nghiệp, hãy tham gia chương trình Internship Program 2023 của VietCham. Đây là chương trình đào tạo các kỹ năng thực tế do đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của...