phương pháp canslim

PHƯƠNG PHÁP CANSLIM

Phương pháp CANSLIM là một chiến lược đầu tư rất hữu ích có thể giúp các nhà đầu tư xác định chính xác các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao. Cùng đọc bài viết bên dưới để hiểu rõ các tiêu chí phân tích cũng như các bước thực hành theo phương pháp...