ngày hội giao thương xyt matching day 2023 và talkshow “bàn tròn nhân hiệu triệu đô”

NGÀY HỘI GIAO THƯƠNG XYT MATCHING DAY 2023 VÀ TALKSHOW “BÀN TRÒN NHÂN HIỆU TRIỆU ĐÔ”

Chiều ngày 7/7/2023, tại Trung tâm hội nghị Diamond Place, ngày hội giao thương XYT Matching Day 2023 và Talkshow “Bàn tròn Nhân hiệu Triệu đô” đã diễn ra với gần 60 gian hàng và hơn 500 khách mời. XYT (Xanh yêu thương) là dự án cộng đồng thuộc Hội Y tế công cộng TP.HCM....