Phụ Lục Hợp Đồng Lao Động: Giải Đáp và Tải Miễn Phí

Phụ lục hợp đồng lao động là một phần quan trọng trong quá trình làm việc của người lao động. Trong bài viết này, hãy cùng mình tìm hiểu về mẫu phụ lục hợp đồng lao động chuẩn, những thắc mắc phổ biến liên quan đến phụ lục hợp đồng lao động, nội dung, thời gian và số lượng của phụ lục hợp đồng lao động nhé:

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động chuẩn

mẫu phụ lục hợp đồng lao động
mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động chuẩn thường bao gồm các thông tin cơ bản như: tên và địa chỉ của hai bên ký kết, thông tin về hợp đồng lao động gốc, thông tin về sự thay đổi cụ thể (nếu có), thời gian có hiệu lực của phụ lục, chữ ký và con dấu của hai bên. Dưới đây là một mẫu phụ lục hợp đồng lao động chuẩn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm ……

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: ………………../PLHĐLĐ

Hôm nay, tại………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:……………………………………………………………………………….

BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Công ty:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………. Fax:…………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản: ………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi Ông (bà):……………………. Chức vụ:………………………………………

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………………………………………………….

Cấp ngày:…………………………………………… Nơi cấp:……………………………….

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông (bà): …………………………………………….  Quốc tịch: …………………………….

Ngày sinh: …………………………………………..  Giới tính: ……………………………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………………….

Cấp ngày:……………………………….. Nơi cấp: …………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

Số sổ lao động (nếu có): ……………………….  Tại: ……………………………………….

Căn cứ Hợp đồng lao động số…………… ngày…….tháng……..năm……. và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

 1. Nội dung thay đổi:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..               ………………………………………………………………………………………………………..

 1. Thời gian thực hiện:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng lao động số….…….. ngày…… tháng…… năm……., được làm thành ….. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

      ĐẠI DIỆN BÊN B

       (Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết Phụ lục hợp đồng lao động:

 1. Phụ lục hợp đồng lao động này phát sinh khi có sự thay đổi về nội dung điều khoản của hợp đồng lao động chính thức. Chính vì vậy, phải ghi chính xác số hợp đồngthời gian ký kết hợp đồng trước đó.
 2. Nội dung thay đổi:

– Ghi rõ thay đổi điều khoản nào của hợp đồng, nội dung thay đổi, thay đổi như thế nào?

– Ví dụ:

+ Thay đổi công việc (chuyển từ nhân viên tạp vụ sang nhân viên hành chính, từ thủ quỹ sang kế toán,…)

+ Tăng lương (do thay đổi mức lương cơ sở/lương tối thiểu vùng);

+ Bổ sung phụ cấp, trợ cấp;…

 1. Thời gian thực hiện:

Ghi rõ nội dung thay đổi nêu trên sẽ có hiệu lực từ thời điểm nào? Trong bao lâu? (nếu có)

Thắc mắc về phụ lục hợp đồng lao động

giải đáp phụ lục hợp đồng lao động
giải đáp phụ lục hợp đồng lao động

# Có thể ký bao nhiêu lần phụ lục hợp đồng lao động?

Theo quy định hiện hành, không có hạn chế về số lần ký phụ lục hợp đồng lao động. Khi có sự thay đổi về quyền lợi, nghĩa vụ giữa hai bên, việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động là cần thiết để ghi nhận những thay đổi này.

# Trường hợp ký hơn 1 lần thì có bị phạt không?

Không có quy định cụ thể về việc ký nhiều lần phụ lục hợp đồng lao động. Tuy nhiên, để tránh tranh cãi và hiểu lầm, việc ký kết mỗi phụ lục nên được thực hiện một cách cẩn trọng và minh bạch.

# Khi thay đổi mức lương có phải ký lại phụ lục hợp đồng lao động hay không?

Khi có thay đổi về mức lương, việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động là bắt buộc. Phụ lục này sẽ ghi nhận rõ ràng về việc điều chỉnh mức lương mới, cũng như các điều kiện liên quan đến thay đổi này.

# Ký phụ lục hợp đồng lao động để gia hạn thêm thời gian được không?

Việc ký phụ lục hợp đồng lao động để gia hạn thêm thời gian là hoàn toàn hợp pháp và có hiệu lực. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cả hai bên đều cần đồng ý với nội dung và thời gian gia hạn được ghi trong phụ lục này.

# Có được ký thêm phụ lục hợp đồng kéo dài thời hạn hợp đồng lao động?

Việc ký thêm phụ lục hợp đồng để kéo dài thời hạn hợp đồng lao động là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, cần tuân thủ đúng quy trình và thỏa thuận giữa hai bên để đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp.

Cần lưu ý gì khi kí phụ lục HĐLĐ?

Căn cứ vào điều 22 của bộ Luật Lao động năm 2019, phụ lục hợp đồngl à một phần bổ sung, được thêm vào của hợp đồng lao động. Phục lục được 2 bên thỏa thuận lập ra nhầm sửa đổi, bổ sung các điều khoản có trong hợp đồng lao động.

Khi ký kết phụ lục hợp đồng lao động, cần lưu ý một số điểm sau:

 1. Lưu ý về mặt nội dung phụ lục trong hợp đồng lao động
 2. Xác định thời gian trước khi ký phụ lục.
 3. Đảm bảo số lượng phụ lục hợp đồng chính xác từ cả 2 phía

Chi tiết như thế nào, hãy cùng mình tiếp tục tìm hiểu ở phần dưới đây nhé:

cần lưu ý khi kí phụ lục hđlđ
cần lưu ý khi kí phụ lục hđlđ

1. Nội dung phụ lục hợp đồng lao động

Nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cần lưu ý các thông tin sau:

 • Hai bên không được sửa đổi thời gian phụ lục hợp đồng lao động.
 • Phụ lục bổ sung các thông tin, điều khoản trong hợp đồng nhưng không được gây hiểu nhầm, hiểu sai, hiểu khác về các nội dung được liệt kê trong hợp đồng lao động trước đó.
 • Trường hợp hiểu sai, hiểu khác thì phụ lục hợp đồng không có hiệu lực, phải làm theo thỏa thuận ban đầu trong hợp đồng lao động.
 • Khi muốn sửa đổi. bổ sung nội dung nào đó trong hợp đồng lao động, hãy liệt kê chi tiết các mục, nội dung cần sửa đổi.

2. Khoảng thời gian trước khi ký PLHĐLĐ

 • Trong phụ lục của hợp đồng lao động, không có quy định cụ thể về thời gian cần phải thông báo trước khi có các thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Trong một số trường hợp, việc không quy định thời gian báo trước có thể tạo ra một tình huống không rõ ràng và yêu cầu cả hai bên phải thương lượng và đưa ra quyết định cụ thể khi có sự thay đổi.
 • Bên yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh hợp đồng lao động bằng phụ lục phải có trách nhiệm báo trước 03 ngày cho bên bị yêu cầu, theo điều 33 bộ Luật Lao động 2019.

3. Số lượng của phụ lục hợp đồng lao động

Như đã chia sẻ ở phần giải đáp, Luật không có hạn chế về số lượng phụ lục hợp đồng lao động có thể ký kết. Tuy nhiên, việc ký kết mỗi phụ lục cần phải được thực hiện một cách cẩn trọng và minh bạch để tránh những hiểu lầm và tranh cãi sau này.

👉👉👉 TẢI MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI ĐÂY

☑️ Mời bạn xem thêm nhiều bài viết khác:

Trên đây là những thông tin cơ bản về phụ lục hợp đồng lao động, từ mẫu phụ lục hợp đồng lao động chuẩn, thắc mắc phổ biến, đến nội dung, thời gian và số lượng của phụ lục hợp đồng lao động. Hi vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này và có thể áp dụng vào thực tế một cách linh hoạt và hiệu quả.

VietCham Singapore

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *