Tổng hợp mẫu đơn xin thôi việc cơ quan nhà nước

Để được phê duyệt đơn xin thôi việc tại cơ quan nhà nước thì sẽ yêu cầu công chức cần nộp đơn xin nghỉ việc. Vậy mẫu đơn như thế nào là chuẩn, trong bài viết dưới đây Vietcham sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số mẫu đơn xin thôi việc của cơ quan nhà nước.

Mẫu đơn xin thôi việc cơ quan nhà nước là gì?

Mẫu đơn xin thôi việc cơ quan nhà nước là mẫu đơn xin nghỉ được áp dụng đối với các chủ thể làm việc trong cơ quan nhà nước như là công chức, viên chức và những người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước. Đây là giấy tờ quan trọng giúp cho hoàn tất bộ thủ tục nghỉ việc.

viết đơn xin thôi việc trong cơ quan nhà nước
Đơn xin thôi việc cơ quan nhà nước

Ngoài ra thì mẫu đơn xin nghỉ việc này còn được áp dụng theo từng trường hợp nghỉ cụ thể khác dựa theo căn cứ hợp đồng lao động đã thỏa thuận trước đó. Thông qua đó cán bộ công chức sẽ thể hiện nội dung và đưa ra lý do xin nghỉ đúng theo quy định của pháp luật.

Quy định về nghỉ việc của cơ quan nhà nước như thế nào?

Cơ quan nhà nước là bộ phận để cấu thành nên bộ máy Nhà nước, là tổ chức mang quyền lực Nhà nước được thành lập và có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật nhằm để thực hiện nhiệm vụ và chức năng của Nhà nước.

quy định về nghỉ việc cơ quan nhà nước
quy định về đơn xin thôi việc

Thường thì các cơ quan Nhà nước sẽ có chế độ tuyển dụng và thi tuyển riêng, được quy định cụ thể theo pháp luật. Người làm việc cho các cơ quan Nhà nước thường là viên chức hoặc là công chức. Bên cạnh đó thì cũng được quy định riêng về thời gian nghỉ việc.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức năm 2019 thì công chức được hiểu là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan có thẩm quyền và được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Trường hợp công chức có nguyện vọng xin thôi việc thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét và quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, nếu như được đồng ý, công chức sẽ nhận được văn bản trả lời từ cơ quan có thẩm quyền.

quy định về thôi việc của cơ quan nhà nước

Đối với viên chức thì theo Điều 2 Luật Viên chức 2010, là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí làm việc, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Trường hợp viên chức có nguyện vọng thôi việc thì sẽ căn cứ vào quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 57 Nghị định 115/2020/NĐ – CP quy định trường hợp viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc thì phải thông báo đến cơ quan làm việc bằng văn bản theo quy định tại khoản 6 Điều 29 Luật Viên chức.

Nội dung mẫu đơn xin nghỉ việc của cơ quan nhà nước

Nội dung đơn xin nghỉ việc của cơ quan nhà nước cần đảm bảo đủ các yếu tố sau:

nội dung đơn xin thôi việc cơ quan nhà nước

Phần mở đầu gồm quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm viết đơn, tên đơn

Phần nội dung cần bao gồm:

  • Thông tin cá nhân: Họ về tên cá nhân, chức vụ đang nắm giữ, địa chỉ cơ quan đang làm việc
  • Lý do xin nghỉ là phần rất quan trọng nên cần được trình bày rõ ràng, ngắn gọn và mạch lạc, dễ hiểu
  • Thời gian xin nghỉ: Cần xác định chính xác thời gian muốn xin nghỉ chính thức để cơ quan có thể nắm được
  • Nội dung công việc bàn giao: Cần ghi rõ ràng công việc, tài sản của cơ sở tại nơi mình làm việc để tránh các khúc mắc về sau

Phần kết thúc gồm lời cảm ơn và chữ ký.

Đơn xin thôi việc theo nghị định 108

Dưới đây là đơn xin nghỉ việc theo nghị định 108 của Chính phủ:

– Kính gửi: ghi tên của đơn vị mà mình đang công tác

– Tên tôi là:…………………………….. (ghi đầy đủ họ tên và giới tính của người đề nghị)

– Giới tính (Nam/Nữ): …………………………………..

– Sinh ngày……..tháng……năm……….. (ghi rõ ngày tháng năm sinh của người đề nghị)

– Nơi sinh: …………………………………………………. (ghi rõ nơi sinh theo giấy khai sinh)

– Số sổ BHXH: …………………………………………….

– Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………..

– Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: ……………………….(Ghi cụ thể số nhà, đường phố, thôn xóm; xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố)

– Lý do nghỉ hưu trước tuổi: …………………………. (Trình bày lý do cụ thể)

– Thời điểm nghỉ hưu trước tuổi: ngày…..tháng…năm…. (ghi rõ ngày tháng năm dự định sẽ nghỉ hưu)

– Người làm đơn ghi ngày tháng năm, ký và ghi rõ họ tên. Sau đó nộp lên cơ quan xem xét và quyết định.

Mẫu đơn xin thôi việc của cơ quan nhà nước

Quý bạn đọc nếu chưa biết cách viết mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước như thế nào có thể tham khảo mẫu dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày ……. tháng ……. năm…….

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Giám Đốc/Thủ trưởng Cơ quan:………………………………………………………..

                                    Trưởng phòng Tổ chức/Cán bộ :………………………………………………………………………

             Trưởng phòng/ban …………………………………………………….………………

Tên tôi là: :……………………………………………………………………………………………………

Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp: :………………………………………………………………………

Đơn vị làm việc: :………………………………………………………………………………………..

Xin được nghỉ việc kể từ ngày …….. tháng …….. năm ………………….……

Lý do xin nghỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho đến ngày tôi được phép nghỉ việc và hoàn tất mọi thủ tục bàn giao công việc, dụng cụ, tài sản cho: ………………………………………… có liên quan đến công việc tôi đang đảm nhiệm.

Ý kiến của Trưởng phòng/ban………………….

Đề nghị Giám Đốc/Thủ trưởng Cơ quan giải quyết cho Ông (Bà)   nghỉ

việc kể từ ngày …… tháng …… năm……..

Lý do: ……………………………………………

Trưởng phòng / ban

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

…………………………………………..

……………………………………………

……………………………………………

Ý KIẾN CỦA GIÁM ĐỐC/ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………

☑️ Mời bạn xem thêm nhiều bài viết khác:

Trên đây Vietcham đã mang đến cho bạn đọc thông tin về mẫu đơn xin thôi việc cơ quan nhà nước và những thông tin liên quan. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc về vấn đề trên hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Vietcham Blog

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *