Gói Hoàn Thiện: Mở công ty + Kế Toán + Báo cáo tài chính + Khai Thuế

Gói Hoàn Thiện: Mở công ty + Kế Toán + Báo cáo tài chính + Khai Thuế

GÓI HOÀN THIỆN: Mở công ty + Kế Toán + Báo cáo tài chính + Khai Thuế

1. Đăng ký công ty mới tại Singapore:

  • Đăng ký tên & thành lập công ty với Sở kế hoạch đầu tư Singapore (ACRA) / Company name check & registration with ACRA
  • Soạn thảo Điều lệ hoạt động công ty / Memorandum & Articles of Association
  • Viết biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị / First Directors’ Minutes
  • Thiết lập giấy chứng nhận cổ phần / Share certificate
  • Bản thông tin về doanh nghiệp đăng tại trang web của ACRA / Company profile from ACRA
  • Chứng nhận thành lập doanh nghiệp (bản điện tử) / Incorporation certificate
  • Làm con dấu và đăng ký con dấu / Company stamp & seal

2. Địa chỉ đăng ký công ty / Registered Address Service

3. Dịch vụ Thư ký / Secretarial Services

4. Giám đốc chỉ định / Nominee Director

5. Đặt cọc đảm bảo / Security Deposit

6. Nghiệp vụ kế toán hàng tháng/quý/năm

7. Chuẩn bị và nộp báo cáo tài chính hàng năm

8. Chuẩn bị và nộp báo cáo thuế hàng năm

Chú ý:

  • Đặt cọc đảm bảo/Security Deposit chỉ được sử dụng vào việc đóng cửa công ty (nếu xảy ra trong tương lai), phần còn lại sau khi trừ chi phí đóng cửa công ty sẽ được hoàn trả lại cho chủ sở hữu công ty. (Security deposit will only be used for company closure. The remainder after all outstanding related expenses will be returned to shareholders)
  • Nghiệp vụ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế sẽ được báo giá theo nhu cầu cụ thể của từng công ty.

Để được tư vấn miễn phí, vui lòng liên hệ VietCham Singapore:

Leave a Reply