Thủ tục thành lập công ty cổ phần chuẩn đúng hướng (MỚI 2022)
<1>Bài viết

Thủ tục thành lập công ty cổ phần chuẩn đúng hướng (MỚI 2022)

Công ty cổ phần chính là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay. Và cũng là loại hình doanh nghiệp duy nhất có quyền phát hành cổ phiếu và tham gia huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Vậy khi thành lập công ty cổ phần cần thủ tục như thế nào,...