MAS, R3 test blockchain in payments

monetary-authority-of-singapore-580x358

Dự án Ubin của Uỷ ban tài chính quốc gia Singapore sử dụng công nghệ blockchain đã vào pha II với sự phối hợp với Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, DBS Bank, HSBC, JPMorgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, OCBC Bank, Singapore Exchange, United Overseas Bank và BCS Information Systems để nhằm xây dựng một đồng tiền số nhằm hướng tới việc trao đổi tiền tệ giữa các ngân hàng và các tổ chức tiền tệ lớn.

Một lần nữa Singapore lại chứng tỏ việc đi đầu trong công nghệ để dẫn dắt cuộc chơi toàn cầu.

Xem thêm tại: http://www.businesstimes.com.sg/hub-projects/singapore-fintech-festival-2017/mas-r3-test-blockchain-in-payments